Odbor za visoko obrazovanje Vijeća razmatra uslove i okolnosti upisa studenata iz Sandžaka

Odbor za visoko obrazovanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća razmatrat će uslove i okolnosti upisa sandžačke studentske omladine na  fakultetima i ostalim visokoškolskim ustanovama  u Republici Srbiji i donijeti ocjene i zaključke, kao i preporuke budućim studentima da budu obazrivi pri odabiru svog budućeg akademskog poziva, jer se samo racionalnom selekcijom raspoloživih studijskih grupa može postići željeni cilj i očekivani uspjeh u poslovnoj i naučnoj karijeri.

Odbor budućim studentima ukazat će da je, uprkos velikoj ponudi, potrebno odabrati studijske programe za koje se u našem društvu može naći adekvatno zapošljenje ili kvalitetan  nastavak studija. S obzirom da se od 1. septembra 2013.godine u školama u Sandžaku uvodi potpuna nastava na bosanskom jeziku u osnovnim i srednjim školama, budućim studentima preporučujemo adekvatne nastavne dvogrupe na državnim univerzitetima.

Uprkos javnom TV pozivu, Odbor za visoko obrazovanje BNV-a  neće preporučuiti program Učiteljskog fakulteta u Beogradu (odjeljenje Novi Pazar), ocjenjujući da je nakaradnom i neplanskom upisnom politikom Učiteljskog fakluteta  u Novom Pazaru pričinjen znatan suficit kadrova i nanijeta ogromna šteta.

Razloga je veoma mnogo, a osim suficita kadrova, jedna od glavnih prepreka su postojeći neadekvatni nastavni kadrovi na ovom fakultetu i veoma otežani uslovi studiranja. Glavna prepreka je takozvana „vikend nastava“ i neredovnost predmetnih nastavnika, od kojih neki dođu jednom u godini, a nastavu izvode nestručna i nekvalifikovana lica, tzv. „asistenti“.  Prema mišljenu jednog dijela studenata, jedna od prepreka je i neadekvatan sistem valorizacije znanja slijeđen velikim propustima.

Ovakva neorganiziranost i  veoma vidljivi organizacioni propusti štete sandžačkoj omladini i prepreka su odabiru korisnije studijske grupa, što izaziva ogromnu neupošljenost pomenutog učiteljskog kadra (profesor razredne nastave na srpskom jeziku) u Sandžaku.

Odbor za visoko obrazovanje BNV-a će razmatrati da li je predviđeni nastavni plan i program Učiteljskog fakulteta (odjeljenje u Novom Pazaru) nepovoljan i neprihvatljiv i sa drugih aspekata:

Osim gubljenja nastave zbog neredovnosti, tzv.”vikend profesora”,  sama organizacijska postavljenost odjeljenja u Novom Pazaru, ne odgovara nastojanju reformacije i modernizacije nastave u Srbiji i Sandžaku. Riječ je o vrsti visokoškolske državne ustanova  koja se u zadnjih nekoliko decenija nije naročito modernizovala, pa se na poboljšanja nastavnog plana i programa i njegovog prilagođavanja relanim potrebama škola mora još popričekati.

Jedan od glavnih prepreka je visoka i neadekvatna upisna kvota, a najglavnija neprihvatljivost nastavnih sadržaja kojima se vrši dodatna asimilacija i deidentifikacija Bošnjaka. Treba napomenuti da na pomenutom odjeljenju Učiteljskog fakulteta U Novom Pazaru, na kome studira  više od 80 % bošnjačkih studenata, zbog opšte nezainteresiranosti rukovodstva, predmet bosanski jezik i književnost ne postoji ni kao izborni, što ne odgovara potrebama Bošnjaka, i usvojenim planovima i programima za nastavu na bosanskom jeziku koja će od 1. septembra 2013. godine biti uvedena u školama u Sandžaku. Nastava na pomenutom fakultetu je neprihvatljiva i zbog nepostojanja sadržaja iz tzv. nacionalne grupe predmeta (historija, likovna i muzička kultura), čime su zanemarena elementarna obrazovna prava i potrebe Bošnjaka.

Opšti je utisak da je jedan od prioriteta Fakulteta materijalna dobit, što se može dokazati predviđenom kvotom od 80 studenata, čime se u potpunosti zanemaruje ekonomska situacija u Sandžaku, i veoma pogoršan materijalni položaj studenata, jer je osim sadržaja neprihvatljiva cijena školarine i ispita, jer je u poređenju sa Državim Univerzitetim u Novom Pazaru, cijena polaganja ispita petostruko veća (100:500 dinara). Imaući u vidu da većinu studenata čine Bošnjaci, realno je očekivati da rukovodstvo Učiteljskog fakulteta svoje programe bar djelimično prilagodi bošnjačkoj populaciji u Sandžaku.

Odbor za visoko obrazovanje će upititi Učiteljskom fakultetu u Beogradu (nastavno odjeljenje u Novom Pazaru) izmjene i dopune studijskog programa, nastavnog plana i programa na način da se studenti ovog fakulteta osposobe za profesore razredne nastave za rad u odjeljenjima u nastavi na bosanskom jeziku u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Sandžaku.

Šef Resora za visoko obrazovanje na  bosanskom jeziku 

Doc.dr. Redžep Škrijelj 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.