Održan konstitutativni sastanak Odbora za obrazovanje

U Glavnom uredu Vijeća, 6. decembra 2012. godine,  održan je konstitutativni sastanak rekonstruisanog sastava stalnog Odbora za obrazovanje u Bošnjačkom nacionalnom vijeću.

Za predsjednika Odbora izabran je Elijas Rebronja, profesor književnosti i jezika iz Novog Pazara, a u sastav odbora ušli su Farisa Fetahović, Esad Rahić, Hodo Katal, Adela Melajac, Jusuf Fortić i Sadik Ugljanin.

Na sastanku Odbora je dogovoreno da se tokom decembra održi niz motivacionih i edukativnih seminara za nastavnike koji će držati nastavu na bosanskom jeziku, a prvi seminar biće organizovan 22. decembra ove godine.

Dogovorena je također, izrada adekvatnih priručnika za nastavnike za sva četiri nivoa obrazovanja.

Odbor za obrazovanje će pripremiti autore i urednike koji će učestvovati u procesu izrade udžbenika koji će biti korišćeni u nastavi od 1. septembra naredne školske godine, kada počinje izvođenje nastave na bosanskom jeziku u punom obimu.

Na sastanku Odbora dogovoren je i model sertifikacije nastavnika koji će držati nastavu na bosasnkom jeziku na sva četiri obrazovna nivoa.