Održan sastanak predstavnika Ministarstva kulture i Vijeća

U organizaciji Bošnjačkog nacionalnog vijeća u prostorijama Glavnog ureda vijeća održan je zajedniči sastanak, predstavnika ministarstva kulture i medija, rukovodilaca republičkog i regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture sa predstavnicima Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

Sastanku su prisustovali: Petar Lađević, direktor Služba za ljudska i manjinska prava, Miloš Janković, pomoćnik ministra za kulturu i medije, Violeta Ćorić, predstavnik ministarstva (resor informisanja), Gordana Marković, direktor republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Marina Lukić-Cvetić, direktor regionalnog zavoda za zaštitu spomenika; Esad Džužević, predsjednik Izvršnog odbora vijeća, Džengis Redžepagić, šef resora za kulturu u BNV, Faruk Dizdarević, predsjednik odbora za kulturu u BNV, Muhedin Fijuljanin, šef resora za informisanje u BNV, Zaim Hadzisalihović, koordinator za kuluru u BNV i Nazim Ličina, koordinator za informisanje.

U toku razgovora na ovom sastanku delagacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća upoznala je prisutne sa svojim aktivnostima u oblasti kulture i informisanja istakavši listu prioriteta za čiju realizaciju očekuju podršku vlade, resornih ministarstava, i odgovornih republičkih institucija.

Na sastanku je bilo riječi o brojnim tema, izmedju kojih su i predstavljanje i zaštita kulturnog nasljeđa i spomenika kulture Bošnjačke nacionalne zajednice u Republici Srbiji, prezentacija popisa nepokretnih kulturnih dobara i spomenika kulture u šest šandžačkih opština, mjere tehničke zaštite već kategorisanih kulturnih dobara, kao i prioriteti u kategorizacija spomenika kulture.

Zatim finansijska podrška ministarstva kulture i medija proektima Bošnjačkog nacionalnog vijeće i bošnjačkih kultutnih institucija i udruženja, sufinansiranje kulturnih manifestacija, izdavačka djelatnost te sufinansiranje bošnjačkih kulturnih institucija i udruženja.

Takođe je izložen i koncept finansiranja realizacije emisija na bosanskom jeziku na mreži lokalnih TV stanica i javnom RTV servisu, finansijska podrška za tehničko opremanje redakcije na bosanskom jeziku, sufinansiranje časopisa Bošnjačka riječ i drugih štampanih medija či je osnivač Bošnjačko nacionalno vijeća.

Predstavnici delegacija održali su zajedničku konferenciju za novinare.

Nakon sastanka delegacije Vijeće i Ministarstva za kulturu i medije i direktori repobličkog i regionalnog zavoda za saštitu spomenika kulture obišli su staru čaršiju, Han “Granatu”, Isa-begov Hamam, Gradsku Tvrđavu i Amir-agin Han.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.