Održan stručni skup “Početak implementacije nastave na bosanskom jeziku u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Sandžaku”.

U Glavnom uredu Bošnjačkog nacionalnog vijeća održan je 10. stručni skup pod nazivom “Početak implementacije nastave na bosanskom jeziku u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Sandžaku”.

Na skupu su govorili Esad Džudžević, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća, Elijas Rebronja, predsjednik Odbora za obrazovanje na bosanskom jeziku, Mevluda Melajac, Hodo Katal, Farisa Fetahović, Melida Rebronja, Adela Melajac, Sanela Međedović, Nazim Halilović, Nermina Talović, Dino Lotinac i Safija Dražanin, članovi Stalne Komisije za praćanje kvaliteta nastave na bosanskom jeziku.

Predsjednik Vijeća, Esad Džudžević, otvorivši skup pozdravio je prisutne i rekao da, po ocjenama domaćih i međunarodnih oraginazicaija koji se bave manjinskim pravima, implementacija nastave na bosanskom jeziku u osnovnim i srednjim školama u Sandžaku je najveći projekat u Republici Srbiji u oblasti ostvarivanja manjinskog prava u posljednjih 12. godina. Džudžević je, također, rekao da ovaj model obrazovanja na bosanskom jeziku doprinosi kvalitetu nastave u Republici Srbiji uopšte, kao i postizanju bošnjačkog nacionalnog konsenzusa u Sandžaku. Predsjednik Vijeća je istakao da su svi akteri u ovom procesu ispunili svoje dužnosti i da je sada najveća odgovornost na učiteljima i nastavnicima u ovom modelu nastave i zbog toga će Bošnjačko nacionalno vijeće učiniti sve na daljem stručnom usavršavanju učitelja i nastavnika i njihovoj edukaciji.

Seminar o nastavi na bosanskom 1

Skupu su prisustvovali učitelji i nastavnici bosanskog jezika i književnosti koji rade u osnovnim i srednjim obrazovno-vaspitnim ustanovama u Sandžaku. Uvodničari i izvjestioci govorili su o ciljevima ovog Stručnog skupa, a to su: utvrđivanje toka odvijanje nastave na bosanskom jeziku u obrazovno-vaspitnim ustanovama, utvrđivanje stepena izrade nastavnih planova i programa za bosanski jezik i književnost, priprema Prijedloga nastavnih planova i programa za drugi ciklus (drugi,šesti osnovne škole i drugi srednje škole), izrada priprema nastavnika, vođenje školske evidencije, opremljenost nastavnim sredstvima u nastavi na bosanskom jeziku, udžbenici i druga literatura, pribavljanje lektire za osnovnu i srednju školu, pokretanje učeničkih listova i formiranje redakcije na bosanskom jeziku, organizovanje takmičenja iz bosanskog jezika, organizovanje takmičenja recitatora na bosanskom jeziku, konkurs za literarne i likovne radove za učenike prvog i petog razreda osnovne škole i prvog razreda srednje škole, plan i organizacija stručnih skupova i seminara, osnivanje Društva za bosanski jezik i književnost i izrada sajta sa svim informacijama bitnim za nastavu na bosanskom jeziku.

Seminar o nastavi na bosanskom 2

Elijas Rebronja, predsjednik Odbora za obrazovanje na bosanskom jeziku, nastavio je da predsjedava skupu. Rebronja je rekao prisutnima da će Komisije za praćenje kvaliteta nastave na bosanskom jeziku, biti od koristi i pružati savjete učiteljima i nastavnicima bosanskog jezika i književnosti. Rebronja je istakao da uvođenjem nastave na bosanskom jeziku, bit će unaprijeđeno školstvo u sandžačkim obrazovno-vaspitnim ustanovama:

“Od table i krede, doći ćemo do interaktivnih tabli, laptop računara i video bimova, to je naš cilj”, zaključio je Rebronja.

Govornici na ovom skupu odgovarali su na pitanja učitelja i nastavnicka bosanskog jezika i književnosti koji rade u osnovnim i srednjim obrazovno-vaspitnim ustanovama u Sandžaku.

Seminar o nastavi na bosanskom 4

>>Pogledajte više fotografija sa ovog skupa ovdje<<

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.