Održana 100. sjednica Izvršnog odbora Vijeća

Na danas održanoj 100. sjednici Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća, rezimirani su rezultati rada na polju obrazovanja, kulture i informisanja i službene upotrebe jezika i pisma,  počev od 2003. godine kada je konstituisan ovaj saziv Vijeća.

Na sjednici je istaknuto je da je Vijeće u dosadašnjem radu ostvarilo tri ključna cilja, a to su: depolitizacija i profesionalizacija u radu Vijeća i treći, osnovni cilj jeste konstituisanje Bošnjaka kao nacionalne zajednice. Bošnjaci nisu više vjerska skupina, niti pristaju da budu samo građani, već narod koji na osnovu postojećih zakonskih normi, procedura, nadležnosti i, prije svega, svojih kompetencija može nositi odgovornost nacionalnog identiteta. Ispit zrelosti je, kako je naglašeno na sjednici, položen, a to je početak nastave na bosanskom jeziku u okviru državnog školskog sistema Republike Srbije.

Što se tiče nadležnosti BNV-a koje su definisane Ustavom i zakonima Republike Srbije od njih 80 je realizovano preko 20%. Što se tiče definisanja sistema vrijednosti, u smislu: šta hoćemo, šta možemo, kako se zove to što hoćemo, nakon dugog perioda odsustva pojmova koji definišu Bošnjake kao narod, Vijeće je ispunilo preko 80% u oblastima: jezika, obrazovanja, kulture i informisanja.

Ono što je sad na ispitu, kako je zaključeno na sjednici, jeste održavanje kontinuiteta, te prisustvo kompetencije i znanja. Institucija je postigla autoritet i u pozicijij je, kako je to već pokazala na polju obrazovanja, da i po pitanju zaštite materijalnog i nematerijalnog kulturnog naslijeđa Bošnjaka i po pitanju informisanja na bosanskom jeziku realizuje svoje projekte. Odgovornost nije više samo na državi, sad je na Bošnjacima kao narodu da pokaže svoju kompetentnost, zrelost i odgovornost, a na Vijeću je da do kraja ostane dosljedno i u samom finišu postizanja svojih ciljeva, na način da svaki pojedinac i svaki pripadnik bošnjačke nacionalne zajednice te rezultate osjeti kao svoju sopstvenu pobjedu.

Na istu temu danas je zasijedao i prošireni sastav Izvršnog odbora sa predsjednicima stalnih Odbora Vijeća.