Održana 104. sjednica Izvršnog odbora Vijeća

U subotu, 15. juna 2013.godine u Glavnom uredu Bošnjačkog nacionalnog vijeća održana je 104. sjednica Izvršnog odbora Vijeća. Analizirajući rekapitulaciju dosadašnjeg rada i realizaciju zaključaka sa prethodnih sjednica Izvršnog odbora Vijeća upućena je oštra kritika na račun šefova Resora u Izvršnom odboru od strane predsjednika Vijeća Esada Džudževića zbog neblagovremenosti sprovođenja preuzetih obaveza u okviru svojih oblasti.

Sjednici su prisustvovali: Esad Džudžević, predsjednik Vijeća, Muhedin Fijuljanin, potpredsjednik Izvršnog odbora Vijeća, Mevljuda Melajac, šef Resora za službenu upotrebu bosanskog jezika i pisma, Muratka Fetahović, šef Resora za obrazovanje na bosanskom jeziku, Mustafa Baltić, šef Resora za bošnjačku kulturu, Admir Mušović, šef Resora za međunacionalne odnose i omladinu, Elijas Rebronja, predsjednik Odbora za obrazovanje na bosanskom jeziku, predsjednik Društva historičara Sandžaka Esad Rahić i predsjednik Senata Vijeća Rizah Gruda.

Izvršni odbor Vijeća donio je zaključak o krajnjem roku 24.06.2013. godine za dostavljanje završnog evaluacionog izvještaja o sprovođenju pripremne nastave na bosanskom jeziku koja je sprovedena od 21. februara do 7. juna. Izvještaj će biti dostavljen od strane Muratke Fetahović, koordinatora komisija za praćenje izvođenja programa pripremne nastave na bosanskom jeziku. Prvi periodični evaluacioni izvještaj podnijet je ministru prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja 30. aprila 2013. godine.

Na sjednici je Izvršni odbor razmatrao i donio izvještaj da je u prvom roku testiranja i sertificiranja izdato 1780. sertifikata direktorima, nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima za obavljanje obrazovno-vaspitnog rada na bosanskom jeziku u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici, iako od 1. septembra nastavu na bosanskom jeziku će predavati 650. Nastavnika i vaspitača.

Također je konstatovano da je u prvom roku anketiranja roditelja o modelu nastave u školskoj 2013/2014. godini za prvi i peti razred osnovnih škola, nastavu na bosanskom jeziku u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu odabralo je ukupno 3051 roditelja, a nastavu na srpskom jeziku 1029. Od anketiranih roditelja za učenike prvog i petog razreda, nastavu na bosanskom odabralo je za Novi Pazar 66,3 %, Tutin 87,8% i Sjenica 87,4%. Podaci ankete za Prijepolje nisu dostavljeni jer je izjašnjavanje roditelja o modelu nastave i sertificiranje nastavnika i vaspitača počelo kasnije. Anketiranje roditelja učenika osmog razreda osnovne škole će se obaviti nakon zavšeta male mature.

Izvršni odbor je razmatrao i usvojio projekte besplatnih udžbenika za učenike petog razreda osnovnih škola u Sandžaku koji će od 1. septembra nastavu pohađati na bosanskom jeziku. Projekat je vrijedan 295.000 eura.

Članovi Izvršnog odbora su također usvojili projekat opremanja školskih biblioteka obrazovno-vaspitnih ustanova u Sandžaku školskom lektirom iz grupe nacionalnih predmeta za prvi i peti razred osnovnih škola i prvi razred srednjih škola. Projekat je vrijedan 49.000 eura. Oba projekta biće upućena, između ostalih, Vensanu Dežeru, šefu Delegacije EU u Srbiji, Mehmetu Bozaju, ambasadoru Republike Turske u Srbiji, Bakiru Izetbegoviću, članu Predsjedništva BIH i bošnjačkim institucijama u Sarajevu: Bošnjačkoj zajednici kulture “Preporod”, Vijeću Kongresa bošnjačkih intelektualaca i Udruženju građana porijeklom iz Sandžaka.

Izvrni odbor je usvojio prijedlog za promjenu imena obrazovno-vaspitnih ustanova koje su od posebnog značaja za obrazovanje pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice u Republici Srbiji. Prijedlog za imena obrazovno-vaspitnih ustanova koje su proglašene ustanovama od posebnog značaja za obrazovanje Bošnjaka su:

za OŠ “Selakovac” u Novom Pazaru, “Avdo Međedović”,
za OŠ “Jošanica” u Novom Pazaru, “Mehmed Vehbi Šemsekadić”,
za OŠ “12.decembar” u Sjenici, “Dr Rasim Muminović”.

Ovaj prijedlog je upućen direktorima i školskom odboru pomenutih škola i predstavnicima lokalnih samouprava.

Na sjednici je ocijenjeno da je nedovoljna aktivnost pojedinih stalnih odbora i zaključeno je da se odbori u najkraćem roku rekonstruišu i dopune novim članovima.

Šefovi Resora su dužni da u najkraćem roku dostave svoje prijedloge izmjena i dopuna stalnim sastavima članova odbora.

Predloženo je da Upravni odbor Zavoda za kulturu sandžačkih Bošnjaka raspiše konkurs za direktora pomenute ustanove.

Članovi Izvršnog odbora su zaključili da treba što prije konstituisati organe i tijela Društva historičara Sandžaka u skladu sa statutom i osnivačkim aktom.

Izvršni odbor je na prijedlog predsjednika Vijeća u ponovljenoj proceduri u skladu sa statutom Vijeća utvrdio kandidata za predsjednika Senata prof. Rizaha Grudu i 4.kandidata za zamjenika predsjednika Senata i to:

1. Rasim Ćelahmetović iz Priboja, književnik i dobitnik nagrade “Dukat Isa bega Ishakovića” (2006).
2. Zaim Azemović iz Rožaja, dobitnik nagrade “Pero Ćamila Sijarića”.
3. Hilmija Ćatović iz Novog Pazara, akademik, dobitnik nagrade “Dukat Isa bega Ishakovića” i dobitnik nacionalne penzije za doprinos bošnjačkoj kulturi.
4. Vasvija Gusinac iz Novog Pazara, bivša gradonačelnica Novog Pazara.

Izvršni odbor je usvojio konačnu listu kandidata za članove Senata u skladu sa članom 4. Odluke o obrazovanju Senata.

Zaključak je da će se do kraja juna održati konstitutivna sjednica Senata Vijeća.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.