Održana 111. sjednica Izvršnog odbora Vijeća

Na današnjoj, 111. sjednici Izvršnog odbora Vijeća imenovan je koordinator za obrazovanje na bosanskome jeziku za općine Priboj i Nova Varoš Džemail Halilagić, koji će aktivno raditi na uvođenju nastave na bosanskome jeziku u obrazovno-odgojnim ustanovama na teritoriji ovih općina, uz pomoć saradnika koji će sprovesti anketiranje roditelja o modelu nastave u obrazovno-odgojnim ustanovama u Priboju i Novoj Varošu u školskoj 2014/2015. godini.

Prejdsednik Vijeća Esad Džudžević obavijestio je prisutne o posjetama i sastancima sa ministrima prosvjete, kulture i informisanja, kulturnim institucijama i drugim značajnim institucijama u prethodnom periodu.
Bošnjačko nacionalno vijeće je na sjednici donijelo Odluku o inicijativi za formiranje Fondacije “Isa-beg Ishaković”, koja će obezbjeđivati finansijska sredstva od strane donatora, i davati podršku za održavanje bošnjačkih tradicionalnih manifestacija, obezbjeđivanje udžbenika i školske lektire na bosanskome jeziku, zaštiti bošnjačkog kulturnog nasljeđa i obezbeđivanje stipendija učenicima i studentima na grupama nacionalnih predmeta koji nemaju materijalnih mogućnosti za dalje školovanje. Dogovoreno je, također, da se u narednom periodu časopis Bošnjačka riječ bude u ingerenciji i izdanju Centra za bošnjačke studije iz Tutina.

Na sjednici je odlučeno da će 11.maj – Dan bošnjačke nacionalne zastave biti obilježen 10. 11 i 12. maja. U okviru obilježavanja 11. maja – Dana bošnjačke nacionalne zajednice, bit će 10. maja 2014. godine održana javna tribina pod nazivom “Zaštita i unapređenje bošnjačkog kulturnog nasljeđa i kultura pamćenja”, 11. maja bit će održan Prijem u Glavnom uredu i promocija novog četverobroja (29-32) časopisa za društveni život i kulturu sandžačkih Bošnjaka “Bošnjačka riječ” i knjiga pripovjedaka “Jorgovani”, Mevlude Melajac, zbirke poezije “Dan i po”, Hoda Katala i zbirke “Drame” Semira Gicića, kao i 12. maja održavanje javne tribine “Sistem vrijednosti Bošnjaka – dosadašnja iskustva u nastavi na bosanskome jeziku u Sandžaku”.

Dogovoreno je da se u toku sljedeće nedjelje formiraju stručni timovi Odbora za bošnjačku kulturu, koje će sarađivati i voditi radne sastanke sa predstavnicima Etnografskog muzeja u Beogradu i njegovim Centrom za nematerijalno kulturno nasljeđe, kao i sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture u Beogradu na zaštiti bošnjačkog kulturnog nasljeđa.

Dzemail Halilagic

Džemail Halilagić, koordinator za obrazovanje na bosanskome jeziku za Priboj i Novu Varoš

Koordinator za obrazovanje na bosanskome jeziku za općinu Prijepolje Meša Brničanin upoznao je prisutne o sprovedenom anketiranju roditelja o modelu nastave u obrazovno-odgojnim ustanovama u Prijepolju u školskoj 2014/2015. godini, a koordinator za općinu Priboj Džemail Halilagić predstavio je plan sprovođenja anketiranja roditelja u Priboju, koji će se sprovesti od do kraja mjeseca maja 2014. godine.

Na sjednici je predsjednik Komisije za praćenje kvaliteta nastave na bosanskome jeziku za općinu Novi Pazar Amir Dautović iznio izvještaj članova komisije, koja je po treći put tekuće školske godine, posjetile sve osnovne škole u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici, koji su tom prilikom utvrdili da se nastava na bosanskome jeziku sprovodi bez problema. Dautović je, također, govorio o realizaciji Programa stručnog usavršavanja za odgajatelje, nastavnike i profesore u nastavi na bosanskome jeziku, i da je je programima koje je organizovalo Vijeće, učestvovalo preko 1100 nastavnika koji predaju različite predmete.

Predsjednik Odbora za obrazovanje Elijas Rebronja rekao je na sjednici da Bošnjačko nacionalno vijeće sa autorskim timom i prevodiocima radi na realizaciji i izradi 47 udžbenika, dodataka i prijevoda udžbenika za drugi ciklus nastave na bosanskome jeziku.

Sjednici su prisustvovali: predsjednik Vijeća Esad Džudžević, potpredsjednik Izvršnog odbora Vijeća Muhedin Fijuljanin, šef Resora za visoko obrazovanje Redžep Škrijelj, šef Resora za službenu upotrebu bosanskog jezika i pisma Mevljuda Melajac, šef Resora za bošnjačku kulturu Mustafa Baltić, šef Resora za međunacionalne odnose i omladinu Admir Mušović, šef Resora za obrazovanje Muratka Fetahović, predsjednik Odbora za obrazovanje na bosanskom jeziku Elijas Rebronja, predsjednik Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma Emir Fetahović, predsjednik Senata Vijeća Rizah Gruda, koordinatori za obrazovanje na bosanskome jeziku za općine Prijepolje i Priboj –Meša Brničanin i Džemail Halilagić, predsjednik Društva za bosanski jezik i književnost Amir Dautović i šef Glavnog ureda Vijeća Samer Jusović.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.