Održana 19. redovna sjednica Vijeća

Bošnjačko nacionalno vijeće održalo je danas 19. redovnu sjednicu Vijeća.

Predsjednik Vijeća, Esad Džudžević podnio je na sjednici Izvještaj o radu Vijeća zaključno sa 2012. godinom.

Većinom glasova usvojene su: Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Bošnjačkog nacionalnog vijeća i Odluka o izmjenama i dopunama odluke o predsjedniku i članovima Izvršnog odbora Vijeća.

Na sjednici je izvršen izbor članova stalnih odbora Vijeća. Ujedno je usvojen i prijedlog odluke o osnivanju Savjeta visokih zvaničnika – Senata Bošnjačkog nacionalnog vijeća, kao i odluka o budžetu Vijeća za 2013. godinu.