Održana 99. sjednica Izvršnog odbora

Izvršni odbor Bošnjačkog nacionalnog vijeća je održao je 19.01.2013. godine, svoju 99. sjednicu. Na sjednici je utvrđen Akcioni plan realizacije programa Vijeća za 2013.godinu.

Predsjednik Senata Bošnjačkog nacionalnog vijeća, Rizah Gruda, predložio je, u skladu sa osnivačkim aktom Senata, listu kandidata koji će biti pozvani na  konsultativni sastanak.

 

Lista kandidata za Senat Vijeća:

1. Šemsudin Kučević,
2. Prof. Hilmija Ćatović,
3. Zekerija Dugopoljac,
4. Salih Prištevac Taće,
5. Mahmut Memić,
6. Faruk Dizdarević,
7. Šehović Bajram,
8. Zeldžo Hurić,
9. Fevzija Murić,
10. Nedžad Turković,
11. Vasvija Gusinac,
12. Ramiz Crnišanin,
13. Harun Hadžić,
14. Fuad Hrnjak,
15. Šerif Hamzagić,
16. Mujo Muković,
17. Mirsad Đerlek,
18. Bajram Omeragić,
19. Mehmed Slezović,
20. Esad Zornić,
21. Muriz Turković,
22. Džemail Suljević,
23. Alija Mahmutović,
24. Ćemal Dolićanin,
25. Izudin Hadžagić,
26. Rasim Ćelahmetović,
27. Nusret Nuković,
28. Ramiz Dreković.