Održana sjednica Izvršnog odbora Vijeća u proširenom sastavu

U Glavnom uredu Bošnjačkog nacionalnog vijeća danas je održana sjednica Izvršnog odbora Vijeća u proširenom sastavu, na kojoj su, pored članova Izvršnog odbora, učestvovali i  članovi Odbora za obrazovanje  i Komisije za praćenje kvaliteta izvođenja nastave na bosanskome jeziku u obrazovno-odgojnim ustanovama u Sandžaku.

Na sjednici je predočen Izvještaj o realizaciji i sprovođenju nastave na bosanskome jeziku u školskoj 2013/2014. godini, gdje je konstatovano da je nastava na bosanskome jeziku za prvu generaciju učenika prvog i petog razreda osnovne škole počela od 2. septembra 2013. godine u osnovnim školama u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu. U srednjim školama nastava na bosanskome jeziku počela je od 2. septembra 2013. godine  novopazarskoj, sjeničkoj i tutinskoj gimnaziji. Konstatovano je, između ostalog, i to da nastavu  na bosanskome jeziku u školskoj 2013/2014. godini u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici u pripremnom razredu pohađalo je 1.755 predškolaca, u prvom i petom razredu osnovne škole i prvom razredu srednje škole u školskoj 2013/2014. godini nastavu na bosanskome jeziku pohađalo je 3.856 učenika, u 35 obrazovno-odgojnoj ustanovi u 188 odjeljenja.

Izvještaj o izvršenoj anketi roditelja o modelu nastave u prvom i petom razredu osnovne škole i prvom razredu srednje škole podnijet je na sjednici Izvršnog odbora BNV gdje je konstatovano je da je BNV i ove godine sprovelo anketiranje roditelja o modelu nastave u prvom i petom razredu osnovne škole i prvom razredu srednje škole pomoću anketnih obrazaca koji su podjeljeni direktorima osnovnih i srednjih škola u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici, Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši. Prvi krug anketiranja je počeo 1. aprila i trajao je do 15. maja 2014. godine, a anketiranje će ukupno trajati do 31. augusta 2014. godine, te ovim putem roditelji imaju mogućnost da se izjasne da li žele da im dijete pohađa nastavu na bosanskome, srpskom jeziku ili dvojezično (u izuzetnim slučajevima, u skladu sa zakonom).

Bošnjačko nacionalno vijeće formiralo je svoje komisije koje su pratile upis u srednje škole 7. i 8. juna 2014. godine u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i Prijepolju, a komisije su konstatovale da je upis učenika u svim gradovima počeo na vrijeme, međutim,  nije u svim školama sproveden regularno, stoji u Izvještaju komisije za praćenje upisnog procesa u srednjim školama u Sandžaku.

Program Bošnjačkog nacionalnog vijeća koji se sastoji od pet važnih segmenata i koji će se sprovoditi u periodu od 2014. do 2020. godine, predstavljen je na sjednici Izvršnog odbora. Prvi segment obuhvata ostvarivanje kolektivnih prava pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice u Republici Srbiji u oblasti informisanja, kulture, obrazovanja, službene upotrebe jezika i pisma, kao i visokoga obrazovanja. Drugi segment obuhvata izgradnju Memorijalnog centra “Hadžet” u Novom Pazaru. Treći segment jeste obnova džamije osnivača Novog Pazara Gazi Isa-bega. Četvrti segment je elaborat o vraćanju izvornih bošnjačkih prezimena. Peti segment jeste Regionalna autonomija Sandžaka, u skladu sa Rezolucijom Savjeta Europe od 9. aprila 2014. godine.

Na sjednici su učestvovali predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžević, potpredsjednik Vijeća Mevluda Melajac, predsjednik Izvršnog odbora Muhedin Fijuljanin, šef Resora za bošnjačku kulturu Mustafa Baltić, šef Resora za informisanje na bosanskome jeziku Hasna Ziljkić, šef Resora za službenu upotrebu bosanskoga jezika i pisma Emir Fetahović, šef Resora za međunacionalnu saradnju i omladinu Admir Mušović, šef Glavnog ureda Vijeća Samer Jusović, koordinator za obrazovanje Aida Smajović, generalni sekretar Društva za bosanski jezik i književnost Amir Dautović, direktor osnovne škole “Avdo Međedović” (Selakovac) u Novom Pazaru Ahmedin Đerlek, članovi Odbora za obrazovanje Hodo Katal, Nazim Halilović, Adela Melajac, Dino Lotinac, Sanela Međedović, kao i članovi Komisije za praćenje upisnog procesa u srednjim školama Maida Maljoku, Semra Hodžić, Nermina Talović, Hamid Šabanović, Safija Dražanin, Alma Smailbegović, Sabahudin Selmanović, Sadeta Zahirović, Džemo Hot, Sabaheta Papić i Iljaz Zukorlić.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *