Održana sjednica Odbora za obrazovanje Vijeća

U Glavnom uredu Bošnjačkog nacionalnog vijeća održana je sjednica Odbora za obrazovanje Vijeća na kojoj je predsjedavao predsjednik Vijeća Esad Džudžević, a prisustvovali su pored članova Odbora za obrazovanje, i članovi Recentzenske komisije Vijeća, članovi autorskog tima za izradu udžbenika i članovi timova za izradu nastavnih planova i programa u nastavi na bosanskome jeziku.

Na sjednici je razgovarano o toku izrade rukopisa udžbenika na bosanskome jeziku za drugi i šesti razred osnovne škole i drugi razred srednje škole, kao i o izradi dodataka za grupu nacionalnih predmeta: Historija, Muzička i Likovna kultura za prvi, drugi, petii šesti razred osnovne škole i prvi i drugi razred srednje škole. Na sjednici je, također, razgovarano o procesu prevođenja udžbenika iz opće-obrazovnih predmeta za drugi i šesti razred osnovne škole i drugi razred srednje škole.

Zaključeno je da je Vijeće u saradnji sa Prosvetnim pregledom završilo prijevode i pripreme školskih evidencija: Matična knjiga o upisanoj djeci u Predškolski pripremni program (PPP), Knjiga njege i odgojno-obrazovnog rada (PPP), Knjiga odgojno-obrazovnog rada (PPP), Matična knjiga, osnovne škole, prvi ciklus osnovnog obrazovanja, Matična knjiga – osnovne škole, drugi siklus osnovnog obrazovanja, Matična knjiga – srednje škole, Učeničke knjižice – prvi ciklus osnovnog obrazovanja, Učeničke knjižice – drugi ciklus osnovnog obrazovanja, Učeničke knjižice – srednje škole, Prvi ciklus osnovnog obrazovanja i odgoja DNEVNIK obrazovno-odgojnog rada za prvi razred osnovne škole, Prvi ciklus osnovnog obrazovanja i odgoja DNEVNIK obrazovno-odgojnog rada za prvi razred osnovne škole (II – IV RAZRED) i Drugi ciklus osnovnog obrazovanja i odgoja DNEVNIK obrazovno-odgojnog rada u osnovnoj školi. Rješenje za ove školske evidencije dostavljeno od Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja; obrazovno-odgojnee ustanove obaviještene o dosadašnjem toku i mogućnosti da već mogu poručiti školsku evidenciju u redovnoj proceduri kao i do sada od Prosvjetnog pregleda; Prosvjetni pregled, na njihov zahtjev, Vijeće obavijestilo o broju učenika u obrazovno-odgojnim ustanovama u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici radi procjene tiraža za školske evidencije.

Odbor za obrazovanje BNV 08 03 2014 b

Na sjednici je razgovarano o pripremama za sprovođenje anketiranja roditelja djece četvrtog i osmog razreda osnovne škole u obrazovno-odgojnim ustanovama u Prijepolju, gdje je Bošnjačko nacionalno vijeće angažovalo privremene stručne saradnike koji će pružati podršku i aktivno raditi na uvođenju nastave na bosanskome jeziku za sve nivoe obrazovanj u opštini Prijepolje, kroz seminare, stručne skupove i savjetovanje sa roditeljima đaka koji će pohađati.

Također, utvrđen je prijedlog odluke o pravilniku za izdavanje licenci za sudske prevodioce za bosanski jezik.

Na sjednici je razgovarano o preduzetim aktivnostima u oblasti sudsko-pravne zaštite u procesu ostvarivanja nastave na bosanskome jeziku u obrazovno-odgojnim ustanovama u Sandžaku.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *