OEBS: Bosanski u nastavnim planovima i programima osnovnog i srednjeg obrazovanja

Bošnjačka nacionalna zajednica u Srbiji za rješavanje problema u oblasti kulture traba da izradi strategiju za unapređenje svog identiteta, da izvrši identifikaciju svojih institucija i manifestacija, utvrdi u kojim oblastima je potrebno uključivanje stručnog kadra i da se formira Zavod za kulturnu baštinu, navodi se u Prijedlogu smernica za rad Nacionalnog savjeta bošnjačke nacionalne manjine, koji je uradila Misija OEBS u Srbiji.

Kako se ističe u dokumentu, problemi u obrazovanju treba da se rešavaju sistematskim stvaranjem uslova za izradu standarda, kriterijuma i akreditaciju nastavnog kadra na bosanskom jeziku, da se nastavi izrada udžbenika na tom jeziku, da se bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture uvede u redovnu nastavu, da se izrade modeli obrazovanja i nastavnih programa na bosanskom jeziku i da se pokrenu procesi za dobijanje akreditacija fakulteta u Sandžaku i nostrifikacija diploma iz regiona.

I za rešavanje problema u informisanju na bosanskom jeziku potrebna je medijska strategija u saradnji sa lokalnim medijima, da se utvrde teme i sadržaji važni za očuvanje i razvoj bošnjačke nacionalne manjine, da se obezbedi transparentnost u dobijanju finansijskih sredstava za finansiranje programa u lokalnim medijima i da se unaprjeđuje znanje novinara u lokalnim medijima. Za službenu upotrebu bosanskog jezika i pisma treba da se definiše strategija radi unaprjeđivanja službene upotrebe bosanskog jezika, da Nacionalni savjet Bošnjaka uradi plan za službenu upotrebu jezika i da se pokrene dijalog sa nadlježnim institucijama o rješavanju nedoumica nastalih u vezi sa različitim imenovanjem jezika (bosanski ili bošnjački) u različitim dokumentima i kontekstima. Sve ove aktivnosti treba da prati kontinuirana medijska kampanja i da njihova realizacija bude u zakonskim okvirima.

Dokument je rezultat četiri panel diskusije koje su u aprilu i maju, u organizaciji Misije OEBS u Srbiji, održane u Novom Pazaru sa aktuelnim akterima bošnjačkog naroda. Preporuke su namenjene Nacionalnom savjetu Bošnjaka (Bošnjačkom nacionalnom vijeću), čiji je cilj unapređenje položaja bošnjačke nacionalne manjine. Novi razgovori o ovim predlozima planirani su za septembar.

Izvor: sandzacke.rs

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.