DANAS: DOŠLO JE VREME ZA SAMOOPREDELJENJE

Zadovoljan sam aktivnostima, koje je Bošnjačko nacionalno veće (BNV) sprovelo i rezultatima rada koje smo postigli. Intervju dnevnom listu “Danas” Opširnije »

BNV OSUĐUJE RUŠENJE ARAP DŽAMIJE

Bošnjačko nacionalno vijeće najoštrije osuđuje rušenje Arap (Hasan Čelebi) džamije kao važnog kulturno-historijskog spomenika bošnjačkog naroda na području Sandžaka i jednog od simbola Novog Pazara. Opširnije »

BNV DAJE PODRŠKU DIREKTORU I KOLEKTIVU O.Š. „VUK KARADŽIĆ“

Bošnjačko nacionalno vijeće daje punu podršku direktoru Osnovne škole „Vuk Karadžić“ iz Novog Pazara, Zenunu Mučiću kao i kolektivu škole. Opširnije »

ZNAČAJ I ULOGA ŽENE U SANDŽAKOM DRUŠTVU

U Bošnjačkom nacionalnom vijeću održan je skup na temu učešća žena u izbornom procesu i značaju predstojećih izbora za Bošnjačko nacionalno vijeće. Opširnije »

PROMOCIJA KNJIGE „PRIČE IZ DIJASPORE I DOMOVINSKIH ZEMALJA“

Knjiga „Priče iz dijaspore i domovinskih zemalja“ autora Admira Lisice večeras je promovirana u Bošnjačkom nacionalnom vijeću. Opširnije »

Kome smetaju mediji na bosanskom jeziku?

Povodom reakcija pojedinih sandžačkih političkih partija i udruženja na podršku Ministarstva kulture Republike Srbije osnivanju i ponovnom izleženju nekih manjinskih medija na bosanskom jeziku, kao ispunjenja dijela međunarodnih obaveza koje je naša zemlja preuzela usvajanjem Zakona o ratifikaciji Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima, Bošnjačko nacionalno vijeće izdaje sljedeće saopštenje za javnost:

Bošnjačko nacionalno vijeće još jednom izražava zadovoljstvo zbog činjenice da je Ministarstvo kulture Republike Srbije prihvatilo preporuku Bošnjačkog nacionalnog vijeća da sufinansira časopis “Bošnjačka riječ” i nedjeljnik “Sandžačke novine”, što će u velikoj mjeri doprinjeti boljem informisanju i unapređenju manjinskih prava Bošnjaka.

Bošnjačko nacionalno vijeće takođe još jednom zahvaljuje Ministru Vojislavu Brajoviću i Ministarstvu kulture na dosadašnjoj izvanrednoj saradnji i pomoći u uspostavljanju i osnivanju kulturnih manifesticija i institucija koje promovišu i afirmišu bošnjačku kulturu i tradiciju kao dio ukupne kulturne baštine naše zemlje.

Bošnjačko nacionalno vijeće izražava zabrinutost zbog pokušaja nekih političkih stranaka i udruženja da na ovakav način umanje ili dovedu u pitanje pravo Bošnjaka u Sandžaku i Republici Srbiji na objektivno informisanje na svom maternjem jeziku i pismu a što predstavlja dio univerzalnih ljudskih prava i sloboda.

Bošnjačko nacionalno vijeće poziva sve političke partije i pojedince da se ne miješaju u uređivačku politiku manjinskih i regionalnih medija koju su novinari i redakcija izborili u proteklom periodu.

Bošnjačko nacionalno vijeće poziva predstavnike bošnjačkih manjinskih partija, nacionalnih institucija i udruženja da zajednički koordiniraju i u saradnji sa resornim odborima u Bošnjačkom nacionalnom vijeću iniciraju formiranje Savjeta svih manjinskih medija na bosanskom jeziku i pismu, kako bi se i na taj način oduprijeli pokušajima miješanja sa strane, u svoju nezavisnu i autonomnu uređivačku politiku.

Bošnjačko nacionalno vijeće takođe poziva uredništva svih manjinskih medija u Sandžaku da ostanu otvoreni za relevantna mišljenja i stavove društvenih, političkih i kulturnih faktora unutar bošnjačke nacionalne zajednice i da skupa sa drugima u regionu Sandžak i u zemlji promovišu zajedničku tradiciju u očuvanju i poštivanju dobrih međunacionalnih odnosa.

 

BNV i Savjet Evrope o Evropskoj povelji

Predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća, na čelu sa predsjednikom Izvršnog odbora Vijeća Esadom Džudževićem, razgovarali su u Beogradu, 6. februara, sa delagacijom Odbora eksperata Savjeta Evrope. Tema razgovora bio je implementacija Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima na području Republike Srbije i razmatranje izvještaja o sprovođenju odredaba Povelje, kojeg je država Srbije predala Savjetu Evrope.

Ocjenjujući da je u posljednjih par godina došlo do vidnog napretka u ostvarivanju prava pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice u Republici Srbiji, predsjednik Izvršnog odbora BNV Esad Džudžević tokom razgovora istakao je niz problema u potpunijoj implementaciji međunarodnih mehanizama zaštite manjinskih prava na ovom prostoru. Tom prilikom on je posebno istakao pitanje administrativne podjele sandžačkih opština na različite upravne okruge i uticaj takve podjele na ostvarenje ključnih segmenata Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima i drugih međunarodnih dokumenata. Tu tezu on je obrazložio odbijanjem zvaničnih organa vlasti u pojedinim opštinama u Zlatiborskom okrugu (Prijepolja i Priboja prije svega) da u zvaničnu upotrebu u tim sredinama statutima opština, pored srpskog, uvedu i bosanski jezik kao maternji jezik pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice.

Tokom razgovora Džudžević je naglasio različit tretman manjina u Vojvodini u odnosu na manjine u ostalom dijelu Srbije, zalažući se za potpuniju i sveobuhvatniju ravnopravnost po tom pitanju.
Po pitanju samog naziva maternjeg jezika sandžačkih Bošnjaka, Džudžević je ukazao na činjenicu da pojedine organizacije, institucije i ustanove, kao i neki državni organi, svojim proizvoljnim tumačenjem i čestim određenjem bosanskog jezika bošnjačkim, unose zabunu u javnosti, insistirajući na naučnom utemeljenju naziva jezika i poštovanju prava pripadnika bošnjačkog naroda da svoj jezik nazivaju njegovim pravim imenom.

U daljem toku razgovora inicirana su i pitanja potpunije i sveobuhvatnije primjene bosanskog jezika u obrazovnom sistemu u zemlji, a po pitanju medija naglašeno je da su, i pored zakonskih promjena koje omogućavaju izuzeće iz procesa privatizacije medija koji svoj program emituju na manjinskim jezicima, mediji u Sandžaku – Regionalna RTV i Informativni centar Tutin, kao mediji koji svoj program emituju prevashodno na bosanskom jeziku, i dalje u tom sistemu. Od predstavnika Savjeta Evrope u vezi sa tim zatraženo je da se kod nadležnih organa založe kako bi i ove dvije medijske kuće budu izuzete iz postupka privatizacije.

RTV Novi Pazar i TV Tutin ostaju manjinski Javni servisi

Obavještavamo javnost da je Agencija za privatizaciju Republike Srbije iz procesa privatizacije, pored manjinskih medija u Vojvodini, izuzela i sandžačke medije, Regionalnu televiziju Novi Pazar i Televiziju Tutin, koji svoj program u cjelini ili djelimično emituju na bosanskom jeziku.

Tim povodom Bošnjačko nacionalno vijeće izražava zadovoljstvo donijetom odlukom koja je plod višemjesečnih napora Bošnjačkog nacionalnog vijeća i predstavnika ostalih manjinskih zajednica.

Posebnu zahvalnost izražavamo ministru za kulturu gospodinu Vojislavu Brajoviću koji je prihvatio inicijativu Bošnjačkog nacionalnog vijeća da na listu vojvođanskih medija uvrsti i sandžačke medije koji svoj program emituju na bosanskom jeziku.

Bošnjačko nacionalno vijeće očekuje da će ovakav potez Vlade Republike Srbije doprinjeti daljem poboljšanju i unapređenju prava sandžačkih Bošnjaka u Republici Srbiji.

Takođe Bošnjačko nacionalno vijeće od Regionalne televizije Novi Pazar i Televizije Tutin očekuje da i dalje rade na poboljšanju kvaliteta programskih sadržaja koji se emituju na bosanskom jeziku.

Novi broj “Bošnjačke riječi” na kioscima

Sedmi broj časopisa za kulturu i društveni život sandžačkih Bošnjaka “Bošnjačka riječ” nedavno je izašao iz štampe i uskoro će se sa kompletim sadržajem naći i na internetu na adresi Centra za bošnjačke studije www.cbs.org.yu.

U novom broju “Bošnjačke riječi” našao se veliki broj interesantnih naučnih i istraživačkih radova i aktivnosti o radu na polju ostvarivanja nacionalnih prava Bošnjaka.

Podsjećamo da je naš časopis, od strane Ministarstva kulture i medija Republike Srbije, proglašen za najbolji manjinski časopis u zemlji u 2007.godini.

U Ministarstvu kulture o ostvarivanju prava Bošnjaka

Dana 25.12.2007. godine, delegacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća i Koalicije Lista za Sandžak, u sastavu predsjednik Izvršnog odbora Vijeća Esad Džudžević, predsjednik vladinog Savjeta za ravnomjerni regionalni razvoj Bajram Omeragić, državni sekretar u Ministarstvu prosvete Bajro Gegić i državni sekretar u Ministarstvu za investicije Edib Dedeić, razgovarala je danas u Beogradu sa ministrom za kulturu i informisanje Vojislavom Brajovićem, pomoćnikom ministra za kulturu Dušanom Janjićem, državnim sekretarom u tom ministarstvu Ivanom Stefanovićem i sekretarom Novicom Antićem.

Na ovom sastanku je bilo riječi o problematici u ostvarivanju prava Bošnjaka u našoj zemlji, kao i o unapređenju sveukupne kulture i tradicije sandžačkih Bošnjaka u Republici Srbiji. Poseban akcenat u razgovorima je stavljen na finansijsku podršku projektima Vijeća koji se odnose na realizaciju kulturnih manifestacija Bošnjaka i rad nacionalnih institucija Bošnjaka, kao i obilježavanje nacionalnih blagdana i dodjeljivanja nacionalnih nagrada.

Prilikom susreta posebno je bilo riječi o zaštiti bošnjačke kulturne baštine u Sandžaku, kao i o objektima koji su od strane Bošnjačkog nacionalnog vijeća određeni u ovoj oblasti kao prioriteti. Takođe, posebna pažnja je posvećena štampanim i elektronskim medijima na bosanskom jeziku, i tom prilikom sagovornici su se složili da je najadekvatniji model ostvarivanja prava na informisanje na bosanskom jeziku podrška Ministarstva kulture projektima koji bi bili realizovani u sopstvenoj produkciji, a koji bi se emitovali kroz mrežu lokalnih i regionalnih medija i na Javnom servisu.

Predstavnici Ministarstva su obećali da će podržati konkretne projekte i u oblasti izdavačke djelatnosti, koju Bošnjačko nacionalno vijeće realizuje kroz edicije Centra za bošnjačke studije.

Kurban Bajram Šerif mubarek olsun

Povodom nastupajućeg vjerskog i nacionalnog blagdana Bošnjaka, Kurban bajrama, predsjednik Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća i potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srbije Esad Džudžević uputio je bajramsku čestitku sljedeće sadržine.

“Želim u ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća i svoje lično ime da svim Bošnjacima i pripadnicima Islama u našoj zemlji i dijaspori poželim mubarek bajramske dane, uz želju da ih provedu u miru, blagostanju, dobrom zdravlju i rahatluku – Kurban-bajram šerif mubarek olsun!”

Lađević čestitao Bajram

Služba za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije i njen direktor gospodin Petar Lađević čestitali su danas Bošnjačkom nacionalnom vijeću Kurban-bajram i predstojeće novogodišnje praznike.

U čestitki upućenoj rukovodstvu i svim Bošnjacima Srbije, izražava se želja za prosperitetom i napretkom svih građana, bez obzira na njihovu vjersku i nacionalnu pripadnost, kao i za daljim unapređenjem međusobnih odnosa u 2008. godini.

Održan seminar u BNV

Trudeći se da na što adekvatniji način zadovolji potrebe pripadnika manjina, sopstvene ciljeve kultune politike, kao i da instrumentalizuje obaveze preuzete iz međunarodnog i domaćeg zakonodavstva, Ministarstvo je tragalo za najefikasnijim načinima pružanja podrške programima manjinske kulture. Godine 2007. Ministarstvo po drugi put raspisuje poseban konkurs za sufinansirnje projekata / programa nacionalnih manjina. Konkurs je iznio na vidjelo pojedine dobre, ali i loše aspekte prijavljenih projekata. Najčešeće uočene manjkavosti projekata bile su: nepoštovanje formalnih uslova konkursa, loše pozicioniranje sopstvenog projekta u odnosu na potrebe, laički pristup (nedostatak saradnje sa stručnjacima), samodovoljnost projekta, odnosno zatvorenost i ograničenost na mali broj ljudi. Ministarstvo kulture je, na osnovu ovog iskustva, došlo do zaključka da postoji potreba za organizovanjem različitih obuka.

Iz tog razloga, dana 19.12.2007. godine, u Glavnom uredu Bošnjačkog nacionalnog vijeća održan je seminar na temu: Vodič kroz proceduru konkursa za nacionalne manjine, na kojem su govorile: Đurđijana Jovanović i Aleksandra Ilić, iz Sektora za umjetničko stvaralaštvo, kulturnu industriju i kulturne odnose Ministarstva kulture Republike Srbije.

Đurđijana Jovanović i Aleksandra Ilić su u sažetoj formi pojasnile sve bitne elemente konkursne procedure: od unutrašnje organizacije Ministarstva i zakonskog okvira, preko konkretnih pitanja o načinu popunjavanja konkursnih formulara i ispunjavanju drugih formalnih uvjeta konkursa, pa do donošenja odluke o finansiranju i dostavljanja izvještaja o realizaciji projekta.

Namjera je da edukacija zainteresovanih grupa i pojedinaca, koja bi se realizovala u pojedinim mjestima Srbije u pretkonkursnom periodu za 2008. godinu, bude početak jednog planskog i dugoročnog rada na poboljšanju postojeće kulturne scene u Srbiji i nastavak plodne međukulturne saradnje.

Održan Bajramski koncert

Dana 19.12.2007. godine, u prepunoj dvorani novopazarskog Doma kulture, održan jekoncert u čast nastupajućeg Kurban Bajrama.

Organizatori Bajramskog koncerta su Bošnjačko nacionalno vijeće, Dom kulture „Oslobođenje“ i Savjet za mlade Opštine Novi Pazar.

Učesnici ovog veličanstvenog skupa bili su sarajevski ženski hor ilahija i kasida „Gazel“, sarajevski glumac Izudin Bajrović i izvođači ilahija i kasida i sevdalinki iz Sandžaka.

Dvorana Doma kulture bila je premala da primi sve zainteresovane posjetioce, ali oni koji su bili prisutni uživali su i na njihovim licima se moglo prepoznati zadovoljstvo sa prikazanim programom.

Hor „Gazel“ u posjeti Vijeću

Jedan od učesnika Bajramskog koncerta bio je i ženski hor ilahija i kasida „Gazel“, inače iz Sarajeva. Hor Gazel se odazvao pozivu Bošnjačkog nacionalnog vijeća da bude jedan od gostiju ove značajne manifestacije po nas Bošnjake, i tom prilikom ovaj hor je posjetio i Glavni ured BNV-a.

S obzirom da se je historijat Sandžaka slabo prisutan u bosanskoj literatuti, te je znanje iz ove oblasti uglavnom nepoznanica ondašnjem stanovništvu, kordinator za kulturu Zaim Hadžisalihović je gostima iz Sarajeva ispričao bitnije događaje iz prošlosti Bošnjaka koji žive na prostoru Sandžaka. Također, upoznao ih je sa pravima koje su Bošnjaci, kao manjinski narod u Srbiji, ostvarili u posljednjih nekoliko godina.

Naša saradnica Hasna Ziljkić, inače diplomirani novinar, je tom prilikom razgovarala sa glavnom članicom hora Izetom Avdić, pa ovim putem obavještavamo posjetioce našeg sajta da će ovaj intervju biti objavljen u narednom broju našeg časopisa „Bošnjačka riječ“, koji, kao što već znate, izlazi tromjesečno.

Ujedno obavještavamo one koji su nam se obratili sa molbom da na sajtu isturimo više informacija o horu „Hazreti Hamza“, koji je imao nastup u programu manifestacije „U susret mubarek Ramazanu“ u septembru ove godine, da je u posljednjem broju Bošnjačke riječi objavljen intervju sa glavnim članom ovoga hora Kenanom Hadžifejzovićem, gdje ćete, nadamo se, pronaći željene informacije.

Posjeta Bošnjacima u Hrvatskoj

Delegacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća, koju su činili Zaim Hadžisalihović – koordinator za kulturu, Muhedin Fijuljanin – šef resora za informisanje i Rasim Ćelahmetović – književnik, boravila je 14. i 15. decembra u posjeti Bošnjacima u Republici Hrvatskoj.

Oni su na poziv Bošnjačke nacionalne zajednice Sisačko-moslovačke županije učestvovali na manifestaciji “Dani kulture sisačkih Bošnjaka”. Tom prilikom predstavljen je časopis “Bošnjačka riječ”, izdavačka djelatnost Vijeća i knjiga Rasima Ćelahmetovića “Alkatmeri u bašči sudbine”.

U razgovorima sa svojim domaćinima, delegacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća potencirala je još čvršću saradnju Bošnjaka na svim prostorima bivše Jugoslavije, njihovo povezivanje i umrežavanje institucija u cilju zaštite nacionalnih interesa i bošnjačke kulturne baštine.

Inicijativa Bošnjačkog nacionalnog vijeća i ovog puta naišla je na veliko interesovanje, a ugovorene su i posjete zvaničnika Bošnjačkog nacionalnog vijeća Bošnjacima u Dubrovniku, Rijeci i Puli.