NAČELNIK OPĆINE VAREŠ POSJETIO BNV

Delegacija opštine Vareš na čelu sa načelnikom te opštine posjetili su Bošnjačko nacionalno vijeće. Predstavnici opštine Vareš prisustvovali su manifestacijama koje je organizovalo Bošnjačko nacionalno vijeće u okviru obilježavanja 20. novembra – Opširnije »

Izviđači obilježili Dan Sandžaka

U sklopu obilježavanja 20. novembra – Dana Sandžaka Odred izviđača “Sandžak” proslavio je pet godina aktivnog rada Odreda u svojoj zajednici. Opširnije »

VAŠA DJECA SU NAMA POPUT NAŠE DJECE

Predsjednik Turske izviđačke federacije, gospodin Hasan Dinčer Subaši, sa svojim saradnicima 22. novembra posjetio je Bošnjačko nacionalno vijeće. Opširnije »

PRAVDA JE SPORA ALI DOSTIŽNA

Bošnjačko nacionalno vijeće kao najviše predstavničko tijelo Bošnjaka u Republici Srbiji, pozdravlja odluku Haškog tribunala kojom je Ratko Mladić osuđen za genocid i druge zločine, kao potvrdu činjenice da je pravda spora Opširnije »

ODRŽANI JEDANAESTI SANDŽAČKI KNJIŽEVNI SUSRETI

Povodom 20. novembra Dana Sandžaka Bošnjačko nacionalno vijeće je organizovalo 11. tradicionalne Sandžačke književne susrete (SAKS) na kojima okuplja književnike iz Sandžaka i šireg regiona. Opširnije »

Koordinacija rada nacionalnih institucija, udruženja i organizacija koje se bave rješavanjem bošnjačkog nacionalnog pitanja

U skladu sa članom 12  Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (Službeni list SRJ br.11/02) i člana 32. Statuta Bošnjačkog nacionalnog vijeća

 

POZIVAM VAS

 

Da uzmete učešće u razgovoru na temu: “Stanje i koordinacija rada bošnjačkih institucija, organizacija i udruženja u Sandžaku, odnosno u SCG”
Razgovor će se voditi u prostorijama Vijeća, ul. 28. novembra bb u Novom Pazaru, u subotu 25. marta 2006.godine sa početkom u 11:00h.

P r o g r a m
11:00 –  Uvodna riječ organizatora
11:15 –  Diskusija
12:30 –  Pauza
13:00 –  Promocija DVD zapisa Prvog festivala Sandžačke sevdalinke – FESS 2005

 

NAPOMENA

1. Da uzmu učešće u razgovoru pozvani su:
* predstavnici bošnjačkih nacionalnih institucija i udruženja
* predstavnici sandžačkih regionalnih institucija i udruženja
* nevladine organizacije
* kulturno umjetnička društva
* vjerske zajednice u Srbiji i Crnoj Gori
* predstavnici bošnjačkih institucija i udruženja sa prostora EX Jugoslavije
* Savjet Republike Srbije za nacionalne manjine
* ministarstva kulture i medija BiH i Republika članica Državne zajednice SCG
* međunarodne institucije i organizacije
* diplomatska predstavništva

S’ poštovanjem,

Novi Pazar,                                                         Predsjednik Izvršnog odbora Vijeća
20.03.2006.godine                                               Esad Džudžević, dipl.sociolog

Održana 14. sjednica IO BNV

Na 14. sjednici Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća za predsjednika Odbora za kulturu izabran je Faruk Dizdarević koji je nakon održane sjednice na konferenciji za novinare rekao da ovaj odbor sačinjavaju eminentne javne ličnosti iz kulturnog života Sandžaka i naglasio da je za bošnjački korpus, polje kulture je izuzetno važno i da pred ovim Odborom stoje ogovorni zadaci”.

Predsjednik Izvršnog odbora vijeća Esad Džudžević istakao je da je na sjednici analiziran trogodišnji rad Vijeća i dogovoreno je održavanje skupa na kojem će se govoriti o stanju i koordinaciji rada nacionalnih institucija, udruženja i organizacija koje se bave rješavanjem bošnjačkog nacionalnog pitanja.

Predsjednik Izvršnog odbora vijeća Esad Džudžević je takođe naglasio da će na skupu koji će biti održan 25. marta u Novom Pazaru biti prisutno više od 100 učesnika iz SCG., Slovenije, Hrvatske, BiH, Makedonije i Kosova.

Na kraju konferencije koja je upriličena za novinare, Esad Džudžević je rekao da je BNV za kandidata za Upravni odbor Radiodifuzne ustanove Srbije predložila Nazima Ličinu, diplomiranog producenta u masmedijima, kojeg su podržali svi ostali Nacionalni savjeti nacionalnih manjina.

Sjednica Odbora za kulturu Vijeća

Na osnovu člana 32. Statuta Bošnjačkog nacionalnog vijeća i člana 9. Poslovnika o radu odbora u Bošnjačkom nacionalnom vijeću, zakazujem sjednicu Odbora za kulturu sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Konstituisanje Odbora u novom sazivu.
2. Izvještaj o dosadašnjem radu (Podnosilac, Džengiz Redžepagić).
3. Dogovor o izradi plana i programa rada za 2006.godinu.
4. Razno.

NAPOMENA: Molim Vas da za ovu sjednicu pripremite svoje prijedloge na osnovu kojih će se sačiniti plan i program rada za 2006.godinu.

Sjednica će se održati u Srijedu 29.03.2006.godine sa početkom u 12:00h u prostorijama Vijeća, u Novom Pazaru, ul. 28. Novembra bb.

S’ poštovanjem,

Novi Pazar,                                  Predsjednik Odbora za kulturu Vijeća
17.03.2006.godine                                      Faruk Dizdarević

Sastanak Esada Džudževića u Rožajama sa članovima BNV iz Crne Gore

14.03. Rožaje – U Rožajama je održan sastanak predsjednika Izvršnog Odbora BNV Esada Džudževića sa članovima vijeća iz Crne Gore. Tema sastanka bila je nastavak dijaloga BNV i vlade Crne Gore koji je započeo 18.01.2006.godine u Podgorici.
Saopštenje sa ovog sastanka najavljeno je za kasnije.

Zakazana XIV redovna sjednica izvršnog odbora Vijeća

Na osnovu člana 29. Statuta Vijeća i člana 4. Poslovnika o radu Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća, zakazujem XIV redovnu sjednicu Izvršnog odbora Vijeća sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

Usvajanje zapisnika sa XIII sjednice Izvršnog odbora  Vijeća.
1. Rad organa, stalnih odbora, radnih tijela i Ureda Vijeća.
2. Rad i koordinacija bošnjačkih institucija, organizacija i udruženja u Sandžaku odnosno SCG.
3. Imenovanje komisija i žirija u skladu sa Odlukom o konkursima Vijeća.
4. Dogovor o izradi Brošure o BNV.
5. Obilježavanje nacionalnih blagdana u 2006.godini
Sjednica će se održati u četvrtak, 16.03.2006.godine sa početkom u 12:00h sati  u prostorijama Vijeća, u Novom Pazaru, ul. 28 Novembar bb.

 

S poštovanjem.

 

 

Novi Pazar,                                      Predsjednik Izvršnog odbora Vijeća
10.03.2006.godine                             Esad Džudžević, dipl.sociolog

Odgovor dr. Ugljanina na poziv za praćenje osnivačke skupštine BNVK

Dr Numan Balić, predsjednik SDA
Hilmo Kandić, predsjednik BSDAK

Poštovani,

Zbog unaprijed preuzetih obaveza nisam u mogućnosti prisustvovati ovom skupu.

Veoma sam zainteresovan za Vaše odluke i dokumenta koja ćete donijeti i želim da ona budu u najdubljem interesu Bošnjaka na Kosovu.
Na osnovu našeg zvaničnog traženja, do sada nam nije dostavljen zakon ili druga prateća dokumenta na osnovu kojih je trebalo organizovati izbor predstavničkog tijela Bošnjaka na Kosovu.
U skladu sa tim Vas molim da nam pošaljete normativna akta na osnovu kojih ste zakazali i na osnovu kojih ćete održati ovaj značajan skup, kako bi smo mogli sarađivati u budućem radu.
Želim Vas obavijestiti da Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji i Crnoj Gori ima veoma dobru saradnju sa Forumom Bošnjaka Kosova čijoj smo konferenciji nedavno prisustvovali u Prištini.
Takođe Vas želim upoznati da Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji i Crnoj Gori radi na ideji o formiranju jednog svebošnjačkog foruma u kojem bi predstavnici svih dijelova ukupnog bošnjačkog nacionalnog korpusa participirali i donosili odluke koje se tiču minimuma zajedničkih interesa a naročito u oblasti jezika, obrazovanja, informisanja, zaštite kulturne baštine i djelotvornog učešća u javnom životu u okviru države/entiteta u kojem žive i rade Bošnjaci.
S poštovanjem,

Novi Pazar,                                                       Dr Sulejman Ugljanin
13.03.2006.godine                                                   predsjednik

CBS-u štamparska oprema

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Centar za bošnjačke studije je na konkursu Narodne biblioteke Srbije za izdavače  koji objavljuju na jezicima nacionalnih manjina, dobio sredstva u iznosu od 6.000 eura za nabavku štamparske opreme kojom će moći da se štampaju knjige u crno-bijeloj tehnici.
Centar za bošnjačke studije osnovan je 1994. godine u Tutinu i do sada je u okviru svoje izdavačke djelatnosti, između ostalog, objavio i udžbenike za nastavni predmet Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture za osnovnu školu za koje posjeduje odobrenje Ministarstva prosvjete i sporta Republike Srbije.
Osim toga Centar za bošnjačke studije se bavi knjižarskom i bibliotečkom djelatnošću, naučno istraživačkim radom, sakupljanjem arhivske i dokumentarne građe, video i foto zapisa vezanih za kulturu  i tradiciju Bošnjaka u Srbiji i Crnoj Gori, te edukacijom i stipendiranjem na osnovnim i postdiplomskim studijama studenata na fakultetima u oblasti grupe nacionalnih predmeta.
Zgrada Centra u Tutinu, čiji se početak gradnje očekuje na proljeće ove godine i skoro preuzimanje obaveze da udžbenike za bošnjačku djecu u Sandžaku štampa i izdaje državni Zavod za izdavanje udžbenika iz Beograda, stvoriće se uslovi da Centar za bošnjačke studije svoju izdavačku djelatnost usmjeri na kapitalne naučno-istraživačke projekte bitne za očuvanje nacionalnog identiteta i kulture sandžačkih Bošnjaka a što će biti dodatno olakšano dobijanjem ove štamparske opreme od Narodne biblioteka Srbije.

U Bijelom Polju održan okrugli sto na temu

04.03. Bijelo Polje – U organizaciji Centra za bošnjačke studije i časopisa Bošnjačka riječ, dana 04.03.2006. godine u Bijelom Polju, održan je okrugli sto na temu Položaj i ostvarivanje nacionalnih prava Bošnjaka u Crnoj Gori.
Učesnici okruglog stola bili su predstavnici vlasti i opozicije u Crnoj Gori, predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća, predstavnici Islamske zajednice, istaknuti pojedinci, predstavnici bošnjačkih političkih partija, institucija i udruženja, predavnici međunarodnih i nevladinih organizacija, predsjednici opština u kojima Bošnjaci čine značajan dio stanovništva, Bošnjaci poslanici u republičkim i parlamentu državne zajednice, te Bošnjaci u Vladi Republike Crne Gore i Republike Srbije i Savjetu ministara državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Tim povodom Centar za Bošnjačke studije daje

I Z J A V U  ZA   J A V N O S T

1. Od 1912. godine kada je dio Sandžaka odnosno severni dio Crne Gore prisajedinjen i ušao u sastav današnje Crne Gore, Bošnjaci su zajedno sa Crnogorcima, Srbima, Albancima i drugim narodima učestvovali u njenoj izgradnji.
2. Bošnjaci u Crnoj Gori su prošli kroz teška iskušenja u poslednjih petnaest godina istrajavajući u nastojanjima da na miran i demokratski način definišu i ostvare svoj političko-pravni status i nacionalna prava;
3. Uprkos činjenici da su tzv. žabljačkim ustavom iz 1992. godine Bošnjaci svedeni na vjersku grupu, oni su bili i ostali dio realnosti društvenog i državnog bića Crne Gore, jednako izvorni i autohtoni koliko i svi ostali narodi;
4. Bošnjaci podržavaju politički dijalog svih nacionalnih zajednica unutar Crne Gore kao demokratski i razuman proces uz maksimalnu saradnju i dobre usluge evropskih i drugih institucija i organizacija.
U tom procesu Bošnjaci traže pravo na:
a) slobodnu upotrebu svojih nacionalnih simbola;
b) službenu upotrebu bosanskog jezika;
c) obrazovanje u skladu sa nacionalnim vrijednostima;
d) informisanje na svom jeziku,
e) državnu zaštitu svoje kulturne baštine i tradicije;
f) djelotvorno učešće u javnom životu, što podrazumijeva realnu i srazmernu zastupljenost u institucijama sistema na lokalnom, regionalnom i republičkom nivou;
5. U rješavanju svog političko-pravnog statusa u Crnoj Gori Bošnjaci traže ustavne i zakonske garancije i mehanizme u skladu sa međunarodnim standardima, te Sandžak kao buduću modernu evropsku regiju kao uslov za nesmetanu komunukaciju i  prekograničnu saradnju.
Učesnici skupa pozivaju relevantne i legitimne predstavnike bošnjačkog naroda da nastave dijalog o svom političko-pravnom statusu i ostvarivanju nacionalnih prava u Crnoj Gori, te na taj način postanu konstruktivan partner vlasti i opoziciji i omoguće integraciju Bošnjaka u sve društvene i državne strukture Republike Crne Gore, bez obzira na njen budući državno-pravni status.

 
U Bijelom Polju,                                                              Organizacioni odbor
04.03.2006. godine                                                          Dr Amer Halilović

U Bijelom Polju o položaju Bošnjaka

03.03. Bijelo Polje – U organizaciji Centra za bošnjačke studije i časopisa “Bošnjačka riječ” sutra (04.03.2006.godine) će se u Bijelom Polju održati okrugli sto na temu: Položaj i ostvarivanje prava Bošnjaka u Crnoj Gori.

21. februar – Međunarodni Dan maternjih jezika

Odbor za obrazovanje Bošnjačkog nacionalnog  vijeća u SCG  povodom 21. Februara – Međunarodnog Dana maternjih jezika  pripadnicima  bošnjačkog  nacionalnog  korpusa  čestita  ovaj  za  njih  značajan  datum  i  izdaje  sljedeće

Saopštenje za javnost
Danas, 99 godina nakon nepravednog ukidanja bosanskog  jezika  i  njegovog  preimenovanja  u  srpsko-hrvatski,  Bošnjaci  mogu  biti ponosni  što  se bosanski  jezik  ponovo  nalazi  u  UNESKO-vom  registru  od  preko  6000  maternih  jezika.

Slobodno  izraženom voljom oko  300 000  Bošnjaka  koji  su na  poslednjim popisima iz  aprila  2002.godine  u  Srbji  i  novembra  2003. godine  u  Cnoj  Gori,  jasno  imenovali  svoj  maternji  jezik, kao  i ratifikovanjem  Povelje  o  regionalnim i  manjinskim  pravima  21.12.2005.g. u  Parlamentu  Državne  zajednice  Srbije  i  Crne  Gore,  i  formalno  su  ispunjeni  uslovi  da  se  bosanski  jezik  nađe  u  UNESKO-vom  registru  svjetskih  maternjih  jezika.

Bošnjačko  nacionalno  vijeće  u  SCG  je  u  proteklih  dvije  i po  godine  svojim  ciljanim  i  svjesnim  zalaganjem  izborilo  pravo  da  se  bosanski  jezik  kao  maternji nađe  u  redovnim  školskim  programima  i   zaživi  u  opštinama  Novi  Pazar, Tutin  i  Sjenica, a  nastoji  da  se  to  pravo  primijeni  i  u  drugim  sandžačkim  opštinama.

Odbor iskazuje  zabrinutost  što  u  južnom  dijelu Sandžaka koji  pripada  Crnoj  Gori,  Bošnjaci  još  uvijek  ne mogu  ostvarivati  pravo na  izučavanje  svog  maternjeg  jezika  kroz  redovan  školski  sistem,  te  će  svoje  aktivnosti  usmjeriti  na  mijenjanje  takvog  stanja.

U  narednom  periodu Odbor  za  obrazovanje  zalagaće  se  da sadašnji, svjesno dozirani obim izučavanja maternjeg jezika i  nacionalne kulture,  postupno,  ali  kvalitetno, pređe  na  viši  nivo ostvarivanja  prava  na  upotrebu  maternjeg  jezika  i  afirmaciju nacionalne  kulture,  historije  i  svih  nacionalnih  osobenosti i to  kroz  redovan  državni  školski  sistem.