15. JULI – DAN DEMOKRATIJE I NACIONALNOG JEDINSTVA

Govor predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća dr. Sulejmana Ugljanina na prijemu održanom u okviru programa obilježavanja “15. jula – Dana demokratije i nacionalnog jedinstva Turske” u Novom Pazaru, 13. jula 2018. godine. “Poštovani građani Opširnije »

BNV UPUTILO HATARNAMU ZBOG STRADALIH U ŽELJEZNIČKOJ NESREĆI U TURSKOJ

Povodom željezničke nesreće koja se juče dogodila u Turskoj predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća dr. Sulejman Ugljanin je uputio hatarnamu u kojoj se kaže: Opširnije »

INAUGURACIJA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE TURSKE

Predsjednik Republike Turske Redžep Tajip Erdoan uputio je poziv za inauguraciju dr. Sulejmanu Ugljaninu, predsjedniku Bošnjačkog nacionalnog vijeća povodom preuzimanja dužnosti predsjednika, koja će se održati 9. jula 2018. godine u Predsedničkoj Opširnije »

BOSANSKI JEZIK OBLIKUJE KULTURNI, OBRAZOVNI, VJERSKI I NACIONALNI IDENTITET BOŠNJAKA

Vijećnik u Bošnjačkom nacionalnom vijeću prof. dr. Sead Šemsović ocijenio je da obrazovanje na bosanskom jeziku oblikuje kulturni, obrazovni, vjerski i nacionalni identitet Bošnjaka. Opširnije »

CILJ JE DA SANDŽAK DOBIJE MJESTO U EU

Na današnjoj redovnoj konferenciji za medije predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Dr. Sulejman Ugljanin govorio je o najznačajnijim aktivnostima Bošnjačkog nacionalnog vijeća i događajima u mjesecu junu od značaja za Bošnjake. Opširnije »

Ministarstvo za kulturu i medije podržalo projekte Vijeća

Odbor za informisanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća obavještava javnost da su na konkursu Ministarstva za kulturu i medije Republike Srbije za sufinansiranje projekata u oblasti informisanja na bosanskom jeziku učestvovali Bošnjačko nacionalno vijeće sa svoja dva projekta, Regionalna televizija i agencija Sanapress.

Konkursna komisija odobrila je sredstva za sufinansiranje projekata Bošnjačkog nacionalnog vijeća i to za 4 broja časopisa “Bošnjačka riječ” u 2007.godini iznos od 1.460.000 dinara a za informisanje na Bosanskom jeziku putem interneta na veb stranici Vijeća (www.bnv.org.rs) 440.000 dinara.

Pored sufinansiranja projekata Bošnjačkog nacionalnog vijeća, Ministarstvu kulture i medija uvažavajući preporuke Vijeća odobrilo je 1.022.000 dinara za projekat Regionalne televizije iz Novog Pazar koji se odnosi na tehničko opremanje studija i nabavku opreme koja će se između ostalog koristiti i za informisanje na bosanskom jeziku kao i za snimanje i realizaciju emisije “Govorim bosanski” koju priprema Bošnjačko nacionalno vijeće.

Odbor za informisanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća zadovoljan je rezultatima konkursa ali smatramo da se institucije, društava i udruženja koja okupljaju bošnjake i bave se izučavanjem i zaštitom bošnjačke kulture i tradicije još uvijek u malom broju javljaju na konkurse koje raspisuju nadlježna ministarstva u cilju sufinansiranja projekata u oblasti kulture i informisanja manjinskih naroda.

Ovim putem želimo podsjetiti sve institucije, društva i udruženja bošnjaka da će Bošnjačko nacionalno vijeće i ove godine krajem maja raspisati konkurs za sufinansiranje projekata koji se bave zaštitom, unapredjenjem i promovisanjem kulture sandžačkih bošnjaka.

Novi Pazar                                                 Informativna služba
26.03.2007. god.

BNV o tzv. obnoviteljskom saboru IZ u Srbiji

Povodom zakazivanja tzv. obnoviteljskog sabora Islamske zajednice u Srbiji, Savjet za odnose sa vjerskim zajednicama u Bošnjačkom nacionalnom vijeću, nakon svoje sjednice, održane 23.03.2007.godine u Novom Pazaru, izdaje sljedeće

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Savjet za odnose sa vjerskim zajednicama podsjeća javnost da je Bošnjačko nacionalno vijeće godinama bezuspješno pokušavalo da uspostavi institucionalnu saradnju sa Islamskom zajednicom Sandžaka, ali zbog odbijanja njenih čelnika do te saradnje nikad nije došlo.

Bošnjačko nacionalno vijeće je u više navrata izražavalo zabrinutost zbog činjenice da čelnici Islamske zajednice Sandžaka pokazuju ambicije da indirektno ili direktno učestvuju u političkom životu zloupotrebljavajući vjerske objekte i institucije, čime su ponižavali sebi potčinjene imame i činovnike, unoseći razdor i podjele unutar bošnjačkog nacionalnog korpusa.

Kada je, i pored više bezuspješnih javnih upozorenja, da ne politizuju i ne prave od Islamske zajednice političku opciju, Bošnjačko nacionalno vijeće je bilo primorano da prekine svaku saradnju sa Islamskom zajednicom Sandžaka dok je na njenom čelu Muamer Zukorlić.

Zbog svega toga, Bošnjačko nacionalno vijeće je bilo primorano i da se obrati Ministarstvu vjera od koga je dobijen odgovor da Mešihat Islamske zajednice Sandžaka nije registrovan.

Bošnjačko nacionalno vijeće je obaviješteno iz Islamske zajednice Srbije da novac koji je u sandžačkim džematima prikupljan za obnovu spaljenih džamija u Beogradu i Nišu, ni do dan danas nije proslijeđen od strane Mešihata Islamske zajednice Sandžaka.

O svemu ovome Bošnjačko nacionalno vijeće je na vrijeme upoznalo i dr.Mustafu ef. Cerića, reis-ul ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Bošnjačko nacionalno vijeće je protiv postojanja paralelnih institucija islamske zajednice u našoj zemlji i protiv je unošenja daljih podjela među muslimanima.

U skladu sa tim, Bošnjačko nacionalno vijeće ne podržava najavljene aktivnosti kojima rukovodi Muamer Zukorlić i koje mogu da dovedu do daljeg produbljivanja podjela među Bošnjacima i drugim muslimanima u zemlji.

Bošnjačko nacionalno vijeće kao najviše predstavničko tijelo Bošnjaka u ovoj zemlji, očekuje da će preovladati svijest i razum i da će se uspostaviti jedinstvena Islamska zajednica na nivou naše zemlje.

Novi Pazar                                                                    Informativna služba
23.03.2007. god.

Povezivanje Bošnjaka sa prostora bivše Jugoslavije

Predsjednik Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog Vijeća i narodni poslanik Esad Džudžević uputio je danas institucijama i udruženjima koja okupljaju Bošnjake na prostorima bivše Jugoslavije pismo u kome se između ostalog kaže:

Obavještavamo Vas da smo dobili podršku sa najvišeg mjesta u Sarajevu za našu zajedničku ideju šireg regionalnog povezivanja Bošnjaka na prostorima bivše Jugoslavije u cilju snažnijeg artikulisanja zajedničkih interesa i problema.

Delegacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća koju su činili predsjednik Izvršnog odbora BNV Esad Džudžević i potpredsjednik BNV Bajram Omeragić  je 19.03.2007.godine, boravila u Sarajevu i tom prilikom posjetila bošnjačkog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Harisa Silajdžića, koji je podržao našu ideju povezivanja nacionalnih institucija koje okupljaju Bošnjake na širem balkanskom prostoru.

Naime Bošnjaci u Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji i na Kosovu uživaju status nacionalne manjine ili su na putu da dobiju status nacionalne manjine ili neki drugi status u Crnoj Gori i Sloveniji, dok Bošnjaci Bosne i Hercegovine imaju status konstitutivnog naroda i kao takvi predstavljaju maticu svih Bošnjaka.

Početna ideja da se uskoro održi okrugli sto u Sarajevu na ovu temu, na kome bi se okupili legitimni i relevantni predstavnici nacionalnih institucija i udruženja Bošnjaka iz svih država nastalih na prostoru bivše Jugoslavije, dobila je ovom podrškom sa najvišeg nivoa Bosne i Hercegovine, kao matične države Bošnjaka, gotovo izvjesnu perspektivu sa ciljem formiranja jednog svebošnjačkog foruma. Na tom svebošnjačkom organu raspravljala bi se pitanja u oblastima kao što su nacionalni simboli, standardizacija bosanskog jezika, pitanja zaštite i revitalizacije kulturne baštine, obrazovanja, informisanja i druga pitanja za koja se ocjeni da su važna i da su od zajedničkog nacionalnog interesa.

Novi Pazar                                          Informativnla služba
22.03.2007.god.

Džudžević i Omeragić u posjeti Silajdžiću

Delegacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća koju su činili narodni poslanici Esad Džudžević i Bajram Omeragić, boravila je juče u posjeti Sarajevu.

Delegacija BNV posjetila je ambasadora Republike Srbije u BiH gospodina Grujicu Spasovića i u dužem razgovoru ga upoznala sa idejom šire regionalne saradnje Bošnjaka u Republici Srbiji sa svojom maticom u BiH, što bi moglo biti doprinos uspostavljanju bolje saradnje dvije države i dva naroda.

Pored velikog broja sastanaka i razgovora sa predstavnicima društvenog, političkog i privrednog života Bosne i Hercegovine delegaciju Bošnjačkog nacionalnog vijeća primio je i bošnjački član Predsjedništva BiH gospodin dr. Haris Silajdžić.

U skoro dvočasovnom razgovoru bošnjački narodni poslanici u Narodnoj skupštini Srbije, Esad Džudžević i Bajram Omeragić, upoznali su bošnjačkog člana Predsjedništva BiH dr. Harisa Silajdžića, o trenutnim aktivnostima i radu Liste za Sandžak, Bošnjačkog nacionalnog vijeća kao i sa statusom i položajem Bošnjaka u Srbiji.

Esad Džudžević, narodni poslanik i predsjednik Izvršnog odbora BNV-a, upoznao je dr. Harisa Silajdžića o aktivnostima u akademskom životu Bošnjaka i naglasio važnost priznavanja bosanskog jezika u obrazovnom sistemu Republike Srbije.

Bajram Omeragić, narodni poslanik i potpredsjednik BNV-a, govorio je o važnosti regionalne saradnje Bošnjaka i istakao važnost da dr. Silajdžić iskoristi svoj autoritet i mogućnosti za pospješi ta saradnja što je više moguće.

Na kraju ovih razgovora član predjedništva BiH Dr. Haris Silajdžić, izrazio je zadovoljstvo sa održanim razgovorima i što je imao priliku da se više upozna o trenutnim aktivnostima Bošnjaka u Srbiji i podržao inicijativu za povezivanja Bošnjaka na regionalnom nivou.

Narodni poslanici i funkcioneri BNV Esad Džudžević i Bajram Omeragić nakon razgovora sa bošnjačkim članom Predsjedništva BiH gospodinom dr. Harisom Silajdžićem posjetila je redakciju lista “Dnevni Avaz” i u razgovoru sa direktorom Fahrudinom Radončićem i glavnim urednikom Seadom Numanovićem, upoznali ih sa trenutnim stanjem i položajem Bošnjaka u Sandžaku i Republici Srbiji.

Seminar BNV i Ministarstva prosvjete o predmetu Bosanski jezik

Bošnjačko nacionalno vijeće i Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije organizuju konsultativno-instruktivni seminaru na temu: „Zakonske varijante manjinskog obrazovanja: Status predmeta i metodičko-didaktička uputstva u izvođenju nastave predmeta Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture“.

Seminar će se održati u  Novom Pazaru (subota) 03.03.2007.godine, u sali hotela „Vrbak“ sa početkom u 10 h.

Program seminara:

10:00 – Uvodna riječ organizatora
G-đa Muratka Fetahović, predsjednica Odbora za obrazovanje u BNV i g-din Bajro Gegić, državni sekretar u Ministarstvu prosvete i sporta RS;

10:15 – Promocija Gramatike bosanskog jezika
riječ o knjizi, o bosanskom jeziku i gramatici – koautor dr Ismail Palić, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu;

10:45 – Manjinsko obrazovanje – iskustva iz Vojvodine
predavač mr Ibolja Gera, rukovodilac Razvojnog odjeljenja Pedagoškog zavoda Vojvodine iz Novog Sada – zatim pitanja i diskusije;

11:30 – Pauza

11:45 – Zakonske varijante manjinskog obrazovanja kod nas, status nastavnog predmeta Maternji Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture i metodičko-didaktička uputstva u njegovoj implementaciji
izlaganja predavača iz Ministarstva prosvete Mira Radikić i Jasmina Đelić, a zatim diskusija – pitanja učitelja i odgovori predavača;

13:00 – Završna riječ i zaključci

Na zgradi BNV nalepnica sa likom Ratka Mladića

Nepoznati počinioc je sinoć oko 01:30 poslije ponoći na ulaznim vratima zgrade Bošnjačkog nacionalnog vijeća u ulici 28. novembra bb u Novom Pazaru nalijepio nalepnicu sa likom Ratka Mladića. Slučaj je prijavljen policijskoj upravi u Novom Pazaru.

U izjavi za medije koordinator za kulturu u BNV Zaim Hadžisalihović rekao je da će organi Vijeća o ovom incidentu zauzeti zvaničan stav nakon sprovođenja istrage od strane nadležnih organa.

‚‚Ono što nas u ovom trenutku najviše zabinjava jeste činjenica da se incident dogodio samo dva dana nakon izricanja presude od strane medjunarodnog suda u Hagu da je genocid nad Bošnjacima postojao i to baš u Srebrenici za koji se vezuje optužnicom Haškog tribunala i Ratko Mladić kao i samo dan nakon obilježavanja 14. godišnjice otmice 19 Bošnjaka u Štrpcima‚‚ rekao je Hadžisalihović i dodao da u ovom momentu nije bitno samo to ko je neposredni izvršilac ovog incidenta već ko su inspiratori i finansijeri a očito je da oni postoje jer je nalepnica sa likom Ratka Mladića štampana na visokokvalitetnom samolepljivom papiru.

Informativna služba

Iz štampe je izašla prva Gramatika bosanskoga jezika štampana u Sandžaku

Iz štampe je izašla prva Gramatika bosanskoga jezika štampana u Sandžaku. Inače, prva Gramatika bosanskoga jezika, štampana je davno, prije 117 godina u Bosni i Hercegovini.

Autori Gramatike bosanskoga jezika su profesori doktori sa sarajevskog Filozofskog fakulteta, gospoda Senahid Halilović i Ismail Palić. Gramatiku je izašla u izdanju Centra za bošnjačke studije a po projektu i narudžbi Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

Izlaskom iz štampe Gramatike bosanskoga jezika, zaokružuje se proces upotpunjavanja priručničke građe za nastavni predmet Bosanski jezik. Ovo je peti po redu priručnik, jer su osim udžbenika za I, II, III i IV razred osnovne škole štampani i Pravopis bosanskog jezika, Lektira I–IV, Historija Bošnjaka, školski priručnik „Gnijezdo lijepih riječi“, a uskoro, najvjerovatnije do kraja marta mjeseca iz štampe će izaći i Rječnik bosanskog jezika našeg, sandžačkog autora Adema Zilkića.

Promocija Gramatike bosanskoga jezika će biti organizovana  03.marta na seminaru koji u saradnji sa Ministarstvom prosvete organizuje Bošnjačko nacionalno vijeće za učitelje koji u školama predaju bosanski jezik.

Bošnjačko nacionalno vijeće će svim školama distribuirati ovaj priručnik, a biće ga i u slobodnoj prodaji.

Redovna XXV sjednica IO Vijeća

U subotu, 10.02.2007.godine održana je XXV redovna sjednica Izvršnog odbora  Bošnjačkog nacionalnog vijeća na kojoj je utvrđen operativni plan rada Bošnjačkog nacionalnog vijeća za 2007.godinu.

Na istoj sjednici su usvojene radne verzije preliminarnih izvještaja o primjeni Okvirne konvencije Savjeta Evrope o zaštiti ljudskih prava sa stanovišta Bošnjaka u Republici Srbiji i o primjeni Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima u pogledu implementacije bosanskog jezika u sve sfere društvenog života.

Bošnjačko nacionalno vijeće će organizovati i dva seminara o metodičkim upustvima i statusu nastavnog predmeta Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture za predavače bosanskog jezika u školama.

Bošnjačko nacionalno vijeće će preko Centra za bošnjačke studije veliku pažnju posvijetiti izdavačkoj djelatnosti. Iz štampe će do kraja marta izaći “Riječnik bosanskog jezika” autora Adema Zilkića i “Gramatika bosanskog jezika” autora profesora Senahida Halilovića.

Predsjednik Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžević najavio je da će na osnovu Zakona o rehabilitaciji Bošnjačko nacionalno vijeće Okružnom sudu u Novom Pazaru uputiti zahtjev za rehabilitaciju Aćifa Hadžiahmetovića, koji je veoma važna ličnost iz bošnjačke historije i koji je u jednom periodu bio i predsjednik opštine Novi Pazar a strijeljan je 21. Januara 1945.godine iz političkih razloga na Hadžetu. Istim povodom Bošnjačko nacionalno vijeće će opštini Novi Pazar uputiti zahtjev za pokretanje inicijative za izgradnju Memorijalnog centra “Hadžet” u Novom Pazaru. Ovim primjerom Bošnjačko nacionalno vijeće želi da pozove rodbinu i prijatelje nepravedno osuđenih Bošnjaka da, u skladu sa Zakonom o rehabilitaciji, pred Okružnim sudovima ostvare pravo na rehabilitaciju svojih najbližih.

U  Novom  Pazaru                                             Informativna služba
10.02.2007.godine

 

CBS izdao knjigu “Historija Bošnjaka”

Centar za bošnjačke studije (CBS) priredio je četvrto, odnosno prvo sandžačko izdanje knjige HISTORIJA BOŠNJAKA autora prof. dr. Mustafe Imamovića. U uvodnoj riječi u ime izdavača, Esad Džudžević se zahvalio matičnom izdavaču Bošnjačkoj zajednici kulture «Preporod» iz Sarajeva i njenom predsjedniku profesoru Šaćiru Filandri, samom autoru prof. dr. Mustafi Imamoviću, kao i turskoj agenciji za razvoj TIKA, koja je omogućila štampanje ovog izdanja za Sandžak.

“Vjerujem da će HISTORIJA BOŠNJAKA Mustafe Imamovića biti od neizmjerne pomoći svima onima koji se bave nacionalnim pitanjem Bošnjaka u Sandžaku, odnosno u Srbiji, kao i učenicima, studentima, nastavnicima i profesorima u njihovom nastojanju da saznaju nešto više o svojoj nacionalnoj historiji i kulturi, sada već u školskim ustanovama osnovnog obrazovanja, a uskoro i u srednjim školama i na studijskoj grupi za historiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Pazaru“ istakao je na kraju svoje uvodne riječi predsjednik Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžević.

Knjiga HISTORIJA BOŠNJAKA će se uskoro naći u prodaji u Glavnom uredu Vijeća, knjižari “Libris” i gradskoj biblioteci u Novom Pazaru po promotivnoj cijeni od 800 din.

Novi broj Bošnjačke riječi i na internetu

Časopis za kulturu i društveni život Bošnjaka “Bošnjačka riječ” broj 3 i 4 (dvobroj) koji je nedavno izašao iz štampe našao se sa kompletim sadržajem i na internetu na adresi Centra za bošnjačke studije www.cbs.org.rs