MINISTAR PROSVJETE KRŠI ZAKON

Potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžo, naglasio je na današnjoj konferenciji za medije važnost davanja imena školama, ulicama i kulturnim ustanovama u Sandžaku po znamenitim Bošnjacima, jer takvim postupkom se afirmiše i Opširnije »

PROMOCIJA KNJIGE „BOSNA I BOŠNJACI“

Knjiga „Bosna i Bošnjaci“ autora prof. dr. Mustafe Kahramanyol promovisana je u Bošnjačkom nacionalnom vijeću. Opširnije »

OTPOČELA SA RADOM LIKOVNA KOLONIJA „SJENICA 2018“

Likovna kolonija „Sjenica 2018“ u organizaciji Bošnjačkog nacionalnog vijeća otpočela je svoj rad u Sjenici. Opširnije »

BUDUĆNOST PRIPADA MLADIMA

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća, dr. Sulejman Ugljanin je na današnjoj redovnoj mjesečnoj konferenciji za medije, posebno važnim istakao potpisane Sporazume sa općinama Tutin i Sjenica i najavio završetak projekta izrade Strategije za Opširnije »

NOVI NAZIVI ŠKOLA U SANDŽAKU

Bošnjačko nacionalno vijeće uputilo je danas dopis direktorima i školskim odborima osnovnih škola koje su proglašene za ustanove od posebnog značaja za obrazovanje bošnjačke zajednice u Republici Srbiji, u kojem ih obavještava Opširnije »

U Bijelom Polju održan okrugli sto na temu

04.03. Bijelo Polje – U organizaciji Centra za bošnjačke studije i časopisa Bošnjačka riječ, dana 04.03.2006. godine u Bijelom Polju, održan je okrugli sto na temu Položaj i ostvarivanje nacionalnih prava Bošnjaka u Crnoj Gori.
Učesnici okruglog stola bili su predstavnici vlasti i opozicije u Crnoj Gori, predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća, predstavnici Islamske zajednice, istaknuti pojedinci, predstavnici bošnjačkih političkih partija, institucija i udruženja, predavnici međunarodnih i nevladinih organizacija, predsjednici opština u kojima Bošnjaci čine značajan dio stanovništva, Bošnjaci poslanici u republičkim i parlamentu državne zajednice, te Bošnjaci u Vladi Republike Crne Gore i Republike Srbije i Savjetu ministara državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Tim povodom Centar za Bošnjačke studije daje

I Z J A V U  ZA   J A V N O S T

1. Od 1912. godine kada je dio Sandžaka odnosno severni dio Crne Gore prisajedinjen i ušao u sastav današnje Crne Gore, Bošnjaci su zajedno sa Crnogorcima, Srbima, Albancima i drugim narodima učestvovali u njenoj izgradnji.
2. Bošnjaci u Crnoj Gori su prošli kroz teška iskušenja u poslednjih petnaest godina istrajavajući u nastojanjima da na miran i demokratski način definišu i ostvare svoj političko-pravni status i nacionalna prava;
3. Uprkos činjenici da su tzv. žabljačkim ustavom iz 1992. godine Bošnjaci svedeni na vjersku grupu, oni su bili i ostali dio realnosti društvenog i državnog bića Crne Gore, jednako izvorni i autohtoni koliko i svi ostali narodi;
4. Bošnjaci podržavaju politički dijalog svih nacionalnih zajednica unutar Crne Gore kao demokratski i razuman proces uz maksimalnu saradnju i dobre usluge evropskih i drugih institucija i organizacija.
U tom procesu Bošnjaci traže pravo na:
a) slobodnu upotrebu svojih nacionalnih simbola;
b) službenu upotrebu bosanskog jezika;
c) obrazovanje u skladu sa nacionalnim vrijednostima;
d) informisanje na svom jeziku,
e) državnu zaštitu svoje kulturne baštine i tradicije;
f) djelotvorno učešće u javnom životu, što podrazumijeva realnu i srazmernu zastupljenost u institucijama sistema na lokalnom, regionalnom i republičkom nivou;
5. U rješavanju svog političko-pravnog statusa u Crnoj Gori Bošnjaci traže ustavne i zakonske garancije i mehanizme u skladu sa međunarodnim standardima, te Sandžak kao buduću modernu evropsku regiju kao uslov za nesmetanu komunukaciju i  prekograničnu saradnju.
Učesnici skupa pozivaju relevantne i legitimne predstavnike bošnjačkog naroda da nastave dijalog o svom političko-pravnom statusu i ostvarivanju nacionalnih prava u Crnoj Gori, te na taj način postanu konstruktivan partner vlasti i opoziciji i omoguće integraciju Bošnjaka u sve društvene i državne strukture Republike Crne Gore, bez obzira na njen budući državno-pravni status.

 
U Bijelom Polju,                                                              Organizacioni odbor
04.03.2006. godine                                                          Dr Amer Halilović

U Bijelom Polju o položaju Bošnjaka

03.03. Bijelo Polje – U organizaciji Centra za bošnjačke studije i časopisa “Bošnjačka riječ” sutra (04.03.2006.godine) će se u Bijelom Polju održati okrugli sto na temu: Položaj i ostvarivanje prava Bošnjaka u Crnoj Gori.

21. februar – Međunarodni Dan maternjih jezika

Odbor za obrazovanje Bošnjačkog nacionalnog  vijeća u SCG  povodom 21. Februara – Međunarodnog Dana maternjih jezika  pripadnicima  bošnjačkog  nacionalnog  korpusa  čestita  ovaj  za  njih  značajan  datum  i  izdaje  sljedeće

Saopštenje za javnost
Danas, 99 godina nakon nepravednog ukidanja bosanskog  jezika  i  njegovog  preimenovanja  u  srpsko-hrvatski,  Bošnjaci  mogu  biti ponosni  što  se bosanski  jezik  ponovo  nalazi  u  UNESKO-vom  registru  od  preko  6000  maternih  jezika.

Slobodno  izraženom voljom oko  300 000  Bošnjaka  koji  su na  poslednjim popisima iz  aprila  2002.godine  u  Srbji  i  novembra  2003. godine  u  Cnoj  Gori,  jasno  imenovali  svoj  maternji  jezik, kao  i ratifikovanjem  Povelje  o  regionalnim i  manjinskim  pravima  21.12.2005.g. u  Parlamentu  Državne  zajednice  Srbije  i  Crne  Gore,  i  formalno  su  ispunjeni  uslovi  da  se  bosanski  jezik  nađe  u  UNESKO-vom  registru  svjetskih  maternjih  jezika.

Bošnjačko  nacionalno  vijeće  u  SCG  je  u  proteklih  dvije  i po  godine  svojim  ciljanim  i  svjesnim  zalaganjem  izborilo  pravo  da  se  bosanski  jezik  kao  maternji nađe  u  redovnim  školskim  programima  i   zaživi  u  opštinama  Novi  Pazar, Tutin  i  Sjenica, a  nastoji  da  se  to  pravo  primijeni  i  u  drugim  sandžačkim  opštinama.

Odbor iskazuje  zabrinutost  što  u  južnom  dijelu Sandžaka koji  pripada  Crnoj  Gori,  Bošnjaci  još  uvijek  ne mogu  ostvarivati  pravo na  izučavanje  svog  maternjeg  jezika  kroz  redovan  školski  sistem,  te  će  svoje  aktivnosti  usmjeriti  na  mijenjanje  takvog  stanja.

U  narednom  periodu Odbor  za  obrazovanje  zalagaće  se  da sadašnji, svjesno dozirani obim izučavanja maternjeg jezika i  nacionalne kulture,  postupno,  ali  kvalitetno, pređe  na  viši  nivo ostvarivanja  prava  na  upotrebu  maternjeg  jezika  i  afirmaciju nacionalne  kulture,  historije  i  svih  nacionalnih  osobenosti i to  kroz  redovan  državni  školski  sistem.

BNV raspisalo konkurse

Novi Pazar – BNV je raspisalo dva konkursa i to konkurs za sufinansiranje projekata za izradu naučnoo-istraživačkih radova bitnih za očuvanje nacionalnog identiteta i kulture sandžačkih Bošnjaka, kao i konkurs za književnu nagradu “Ćamil Sijarić”, čiji je osnovni cilj, podrška nacionalnim institucijama, udruženjima i pojedincima koji se bave naučno-istraživačkim radom bitnim za očuvanje identiteta i kulture sandžačkih Bošnjaka. Pored ovih konkursa BNV je uputilo i javne pozive za dodjelu nacionalnih nagrada. Predsjednik IO BNV Esad Džudžević je apelovao na sve pojedince, institucije i javnost da se uključe u ovaj veoma važan proces gdje se prvi put dešava da BNV želi da putem nacionalnih nagrada afirmiše i da značaj svima onima koji se bave naučno-istraživačkim radom bitnim za očuvanje nacionalnog identiteta i kulture sandžačkih Bošnjaka. 

 

Tekst odluke


Na osnovu člana 16. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (Službeni list SRJ br.11/02) i člana 16. Statuta Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji i Crnoj Gori, i na osnovu Odluke o utvrđivanju prijedloga nacionalnih simbola, nacionalnih blagdana i nacionalnih nagrada Bošnjaka u Srbiji i Crnoj Gori, Izvršni odbor Vijeća na sjednici održanoj dana  4.02.2006.godine, donio je sljedeću
O D L U K U

1. Izvršni odbor Vijeća raspisuje

Konkurs

za sufinansiranje  projekata za izradu naučno-istraživačkih radova bitnih za očuvanje nacionalnog identiteta i kulture sandžačkih Bošnjaka

Izvršni odbor Vijeća raspisuje konkurs za sufinansiranje projekata za izradu naučno-istraživačkih radova u sljedećim oblastima: bosanski jezik, književna kritika, historija, etnologija, etnografija, etnomuzikologija, folkloristika, tradicija i običaji i  prevodilački rad iz svih navedenih oblasti bitnih za očuvanje nacionalnog identiteta i kulture sandžačkih Bošnjaka.
Rok za podnošenje prijava je 15.03.2006.godine, a rok za realizaciju projekata je 15.12.2006.godine.
Na konkursu mogu učestvovati pojedinci, državljani SCG ili su porijeklom iz SCG, institucije i udruženja koja su registrovana na području SCG i BiH.
Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzimati u obzir.

 

2. Izvršni odbor Vijeća raspisuje

Konkurs
za književnu nagradu “Ćamil Sijarić”

Izvršni odbor Vijeća raspisuje konkurs za književnu nagradu “Ćamil Sijarić” koja se prvi put dodjeljuje u 2006.godini za najbolje književno djelo objavljeno u periodu od 2000. do 2005.godine.
Pravo učešća na konkursu imaju autori, njihova djela predložena od strane pojedinaca, udruženja i institucija.
Na konkursu mogu učestvovati djela čiji autori su Bošnjaci, koja su objavljena na bosanskom jeziku i  čiji autori su rođeni na teritoriji Državne zajednice Srbija i Crna Gora.
Uz prijavu na konkurs predlagač dostavlja najmanje dva primjerka predloženog djela a rok za podnošenje prijava je 15.03.2006.godine.

 

3. Izvršni odbor Vijeća upućuje

JAVNI POZIV

pojedincima, udruženjima i nacionalnim institucijama da dostave prijedloge kandidata za nagradu „Medalja Rifat Burdžović Tršo” za 2006.godinu.
Ova nagrada se dodjeljuje pojedincima ili nacionalnim institucijama za doprinos u oblastima javnih djelatnosti, politike, ljudskih prava i za doprinos ideji multietničkog i multikulturnog društva.
Nagradu „Medalja Rifat Burdžović Tršo“ pored medalje čine još diploma i novčani iznos od 30.000 dinara.
Rok za podnošenje prijedloga je 15.03.2006.godine.

 

4. Izvršni odbor Vijeća upućuje

JAVNI POZIV

pojedincima, udruženjima i nacionalnim institucijama da dostave prijedloge kandidata za nagradu „Dukat Isa-bega Ishakovića” za 2006.godinu.
Ova nagrada se dodjeljuje pojedincima ili nacionalnim institucijama u oblasti ukupnog kulturnog stvaralaštva.
Nagrada „Dukat Isa-bega Ishakovića” se sastoji od dukata i diplome.
Rok za podnošenje prijedloga je 15.03.2006.godine.
5. Izvršni odbor Vijeća upućuje

JAVNI POZIV

pojedincima, udruženjima i nacionalnim institucijama da do 31.12.2006.godine dostave prijedloge za dobitnika nagrade “Povelja Kulina Bana” za životno djelo.
Nagrada “Povelja Kulina Bana” se sastoji od Povelje i novčanog iznosa od 100.000 dinara.
Nagrada se dodjeljuje svake druge ili svake četvrte godine.

NAPOMENA: Prijave na konkurs, uz prateću dokumentaciju, podnose se na obrascima koji se mogu dobiti u Bošnjačkom nacionalnom vijeću u Srbiji i Crnoj Gori, ul. 28.Novembra bb, Novi Pazar ili naći na sajtu www.bnv.org.yu

 

Novi Pazar,                                        Predsjednik Izvršnog odbora Vijeća
04.02.2006.godine                                            narodni poslanik
Esad Džudžević, dipl.sociolog

O pravima Bošnjaka u Vladi Crne Gore

Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji i Crnoj Gori je dobilo poziv od Vlade Republike Crne Gore u kojem se delegacija Vijeća poziva na razgovor u Vladi Republike Crne Gore na temu – Ostvarivanje prava Bošnjaka u Crnoj Gori.

BNV darivalo djecu koja pohađaju Bosanski

Povodom početka nove hidžretske 1427. godine predsjednik Odbora za obrazovanje u Bošnjačkom nacionalnom vijeću, Muratka Fetahović posjetila je osnovnu školu „Desanka Maksimović“ u Novom Pazaru i djeci koja pohađaju Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture uručila simbolične poklone, a školskoj biblioteci poklonila knjige školske lektire za ovaj predmet.Prema riječima Muratke Fetahović, za svu djecu koja pohađaju Bosanski jezik na teritoriji opština Novi Pazar, Tutin i Sjenica, obezbijeđeni su ovakvi pokloni.

Dan Sandžaka

Povodom 20. novembra, Dana Sandžaka u prostorijama BNV u SCG održana je svečanost kojoj je prisustvovao veliki broj uglednih ličnosti iz političkog i javnog života. U svječanoj atmosferi, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća, dr Sulejman Ugljanin uručio je predsjednici Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Semihi Kačar, medalju ’’Rifat Burdžević – Tršo’’.

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda je jedna od najstarijih nevladinih organizacija u Sandžaku i kao institucija, dala je izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji ljudskih prava i sloboda na prostoru Sandžaka. U izdanju ove nevladine organizacije izašao je veliki broj knjiga koje svjedoče o stradanju naroda i pojedinaca u proteklom vremenskom periodu.

U Crnoj Gori se ne poštuju prava Bošnjaka

Predsjednik Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji i Crnoj Gori Esad Džudžević je na press konferenciji u beogradskom media centru izjavio da se prava Bošnjaka u Crnoj Gori ne poštuju. Džudžević je, izrazio nezadovoljstvo položajem Bošnjaka u Crnoj Gori navodeći da u toj Republici nema govora o službenoj upotrebi jezika i pisma, obrazovanju i informisanju na jezicima nacionalnih manjina i zaštiti kulturne baštine.

Džudžević je istakao da je to jedno potpuno nezadovoljavajuće stanje obzirom da, prema poslednjem popisu stanovništva, u Crnoj Gori živi oko 92.000 Bošnjaka. U Crnoj Gori različit status ima samo albanska nacionalna manjina koja čini od 5,5 do šest odsto stanovništva, rekao je Dzudžević i dodao da oni svoje pravo ostvaruju preko poslanika, koji se biraju u posebnim izbornim jedinicama, emisija koje imaju na crnogorskoj televiziji a uskoro bi trebalo da dobiju svoj univerzitet.

Džudžević je takođe istakao da je u Srbiji počeo pozitivan proces ostvarivanja prava manjina u skladu sa zakonom i medjunarodnim strandardima dodajući da je nivo ostvarivanja manjinskih prava u Vojvodini veći nego u ostatku Srbije, a posebno kada su u pitanju prava bugarske, bošnjačke, rumunske, makedonske i romske manjine.

On je, u ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća, izrazio zadovoljstvo početkom pregovora o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, smatrajući to procesom koji će omogućiti da standardi u korpi manjinskih prava budu na jedan sistemski način regulisana u državi. Politika koji je vodilo Bošnjačko nacionalno vijeće dobija garanciju da će sve konvencije i povelje sprovoditi ali i da će mnoge biti ratifikovane medju kojima je ključna ratifikacija Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima, rekao je Džudžević.

Osvrnuo se i na proces prebacivanja prava sa saveznog na republički nivo koji je počeo formiranjem Republičkog Savjeta za nacionalne manjine ali da treba formirati i republički fond za nacionalne manjine koji će finansirati sve obaveze propisane poveljama i konvencijama i usvojiti Zakon o nadlježnostima Savjeta manjina i koji bi, po njegovoj ocjeni, trebalo da se nadje u skupštinskoj proceduri do kraja godina. Džudžević je takodje izrazio zadovoljstvo senzibilitetom koji je pokazala Vlada Srbije prema zahtjevima i potrebama manjina.

Održan Festival sandžačke sevdalinke – FESS

U koncertnoj dvorani Doma kulture u Novom Pazaru 28. 09 održan je revijalni koncert sevdalinke u kome su učestvovali doajeni sevdaha: Zehra Deović, Beba Selimović, Emina Zećaj, sazlija Avdo Lemeš, Muhamed Mujkanović, Nedžad Imamović, Reuf Feković, Mirko Rondović, Ranko Stojanić, Pljevaljski tamburaši, Abit Hajrović, Rizo Džanković, Rustem Muratović-Ljuca, Redžep Međedović-Rečko, Šefćet Hamidović-Ringo, Emir Salković, Džefris Pučić, Suad Bulić uz pratnju orkestra Hajrana Đekića i članova velikog orkestra RTV Sarajevo pod upravom Branislava Petkovića. Pored sazlija Avda Lemeša izvođače su pratili Naser Huseinović na utu i Adnan Dolić na darbuci.

Koncert je održan u organizaciji BNV u SCG-a pod pokroviteljstvom opštine Novi Pazar a generalni sponzor je kompanija “Dallas” iz Tutina.

U prepunoj sali koncertne dvorane publika je više od dva sahata uživala u interpretacijama starih sevdalinki među kojima je najviše bilo onih iz zbirke Hamdije Šahinpašića. Ovu vrhunsku kultunu manifestaciju, kako su je mnogi okarakterisali, vodili su Vehid Gunić, novinar iz Sarajeva, publici poznat po kultnoj tv emisiji “Meraklije” i Zaim Hadžisalihović, direktor FESS-a.

Pored građana Novog Pazara i drugih sandžačkih gradova manifetaciji su prisustvovali i brojni ugledni gosti: Ataše za kulturu indonežanske ambasade, sekretar bugarske ambasade, ovlašćeni savjetnik poljske ambasade, Miladin Lukić, pomoćnik ministra za kulturu i medije u vladi Republike Srbije koji je u ime vlade Srbije i zvanično otvorio prvi FESS. Pored pomenutih gostiju podršku FESS-u telegramskim čestitkama uputili su i ambasade Amerike i Mađarske kao i nacionalna vijeća hrvatske, bunjevačke, mađarske i bugarske nacionalne zajednice u SCG.

Odložena vanredna Elektorska skupština

Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji i Crnoj Gori obavještava javnost da je Vanredna Elektorska skupština zakazana za 03. septembar 2005.godine, u Prijepolju, odložena.

Izvršni odbor Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji i Crnoj Gori, na svojoj redovnoj sjednici održanoj u Novom Pazaru ocijenio je pozitivnim odlaganja Vanredne Elektorske skupštine i konstatovao da Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji i Crnoj Gori treba da nastavi da radi u postojećem sazivu jer je ono jedini garant ostvarivanja nacionalnih prava Bošnjaka u Srbiji i Crnoj Gori, obzirom da Stranka koja je tražila sazivanje Vanredne elektorske skupštine nije uspjela da prikupi dovoljan broj potpisa građana što je bio neophodan zakonski preduslov za ovakvu inicijativu.

Izvršni odbor Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji i Crnoj Gori je na sjednici ocijenio da su stvoreni svi uslovi za ostvarivanje svih zakonom predviđenih prava koji pripadaju Bošnjacima kao manjinskom narodu u Srbiji i Crnoj Gori.

Uspostavljanjem partnerskih odnosa sa Vladom Republike Srbije i drugim državnim institucijama, Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji i Crnoj Gori će nastaviti sa realizacijom već započetih zajedničkih projekata iz oblasti ostvarivanja prava Bošnjaka na maternji jezik, obrazovanje, informisanje i zaštite kulturne baštine kao i djelotovorno učešće u javnom životu.