SAFET HADROVIĆ VRBIČKI DOBITNIK KNJIŽEVNE NAGRADE PERO ĆAMILA SIJARIĆA ZA 2018. GODINU

Stručni žiri za dodjelu godišnje književne nagrade „Pero Ćamila Sijarića“ je, nakon višednevnih konsultacija i razmatranja potencijalnih kandidata, odlučio da ovu prestižnu nacionalnu književnu nagradu dodijeli Safetu Hadroviću Vrbičkom, za cjelokupno književno-umjetničko Opširnije »

UDRUŽENJE POLITIČKIH ZATVORENIKA SANDŽAKA: SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Udruženje političkih zatvorenika Sandžaka uputilo je danas Bošnjačkom nacionalnom vijeću saopćenje za javnost uz molbu da ga prenesemo. Saopćenje objavljujemo u cjelosti: Opširnije »

PREDSTAVNIK AMBASADE R. AUSTRIJE U POSJETI BNV

Izaslanik Republike Austrije, pukovnik Tomas Ahammer, posjetio je danas Bošnjačko nacionalno vijeće i tom prilikom se sastao sa predsjednikom Vijeća, dr. Sulejmanom Ugljaninom. Opširnije »

MANIFESTACIJA „BUĐENJE“ ODRŽANA U ŠVICARSKOJ

Manifestacija „Buđenje“ održana je u Švicarskoj. Riječ je o prezentaciji filma o rahmetli Aliji Izetbegoviću i promociji „Edicije Bošnjaci“, koja je započeta u organizaciji JU Muzeja Alija Izetbegović, Simurg medije/ sedmičnika Stav. Opširnije »

3. sjednica Ureda koordinacije bošnjačkih vijeća

Članice Ureda za koordinaciju pružiće podršku uspostavi bošnjačkih vijeća, uz definisanje zakonodovanog okvira za prava Bošnjaka, u  državama Balkana u kojima do sada nisu uspostavljena bošnjačka vijeća. Opširnije »

Zakazana XIV redovna sjednica izvršnog odbora Vijeća

Na osnovu člana 29. Statuta Vijeća i člana 4. Poslovnika o radu Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća, zakazujem XIV redovnu sjednicu Izvršnog odbora Vijeća sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

Usvajanje zapisnika sa XIII sjednice Izvršnog odbora  Vijeća.
1. Rad organa, stalnih odbora, radnih tijela i Ureda Vijeća.
2. Rad i koordinacija bošnjačkih institucija, organizacija i udruženja u Sandžaku odnosno SCG.
3. Imenovanje komisija i žirija u skladu sa Odlukom o konkursima Vijeća.
4. Dogovor o izradi Brošure o BNV.
5. Obilježavanje nacionalnih blagdana u 2006.godini
Sjednica će se održati u četvrtak, 16.03.2006.godine sa početkom u 12:00h sati  u prostorijama Vijeća, u Novom Pazaru, ul. 28 Novembar bb.

 

S poštovanjem.

 

 

Novi Pazar,                                      Predsjednik Izvršnog odbora Vijeća
10.03.2006.godine                             Esad Džudžević, dipl.sociolog

Odgovor dr. Ugljanina na poziv za praćenje osnivačke skupštine BNVK

Dr Numan Balić, predsjednik SDA
Hilmo Kandić, predsjednik BSDAK

Poštovani,

Zbog unaprijed preuzetih obaveza nisam u mogućnosti prisustvovati ovom skupu.

Veoma sam zainteresovan za Vaše odluke i dokumenta koja ćete donijeti i želim da ona budu u najdubljem interesu Bošnjaka na Kosovu.
Na osnovu našeg zvaničnog traženja, do sada nam nije dostavljen zakon ili druga prateća dokumenta na osnovu kojih je trebalo organizovati izbor predstavničkog tijela Bošnjaka na Kosovu.
U skladu sa tim Vas molim da nam pošaljete normativna akta na osnovu kojih ste zakazali i na osnovu kojih ćete održati ovaj značajan skup, kako bi smo mogli sarađivati u budućem radu.
Želim Vas obavijestiti da Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji i Crnoj Gori ima veoma dobru saradnju sa Forumom Bošnjaka Kosova čijoj smo konferenciji nedavno prisustvovali u Prištini.
Takođe Vas želim upoznati da Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji i Crnoj Gori radi na ideji o formiranju jednog svebošnjačkog foruma u kojem bi predstavnici svih dijelova ukupnog bošnjačkog nacionalnog korpusa participirali i donosili odluke koje se tiču minimuma zajedničkih interesa a naročito u oblasti jezika, obrazovanja, informisanja, zaštite kulturne baštine i djelotvornog učešća u javnom životu u okviru države/entiteta u kojem žive i rade Bošnjaci.
S poštovanjem,

Novi Pazar,                                                       Dr Sulejman Ugljanin
13.03.2006.godine                                                   predsjednik

CBS-u štamparska oprema

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Centar za bošnjačke studije je na konkursu Narodne biblioteke Srbije za izdavače  koji objavljuju na jezicima nacionalnih manjina, dobio sredstva u iznosu od 6.000 eura za nabavku štamparske opreme kojom će moći da se štampaju knjige u crno-bijeloj tehnici.
Centar za bošnjačke studije osnovan je 1994. godine u Tutinu i do sada je u okviru svoje izdavačke djelatnosti, između ostalog, objavio i udžbenike za nastavni predmet Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture za osnovnu školu za koje posjeduje odobrenje Ministarstva prosvjete i sporta Republike Srbije.
Osim toga Centar za bošnjačke studije se bavi knjižarskom i bibliotečkom djelatnošću, naučno istraživačkim radom, sakupljanjem arhivske i dokumentarne građe, video i foto zapisa vezanih za kulturu  i tradiciju Bošnjaka u Srbiji i Crnoj Gori, te edukacijom i stipendiranjem na osnovnim i postdiplomskim studijama studenata na fakultetima u oblasti grupe nacionalnih predmeta.
Zgrada Centra u Tutinu, čiji se početak gradnje očekuje na proljeće ove godine i skoro preuzimanje obaveze da udžbenike za bošnjačku djecu u Sandžaku štampa i izdaje državni Zavod za izdavanje udžbenika iz Beograda, stvoriće se uslovi da Centar za bošnjačke studije svoju izdavačku djelatnost usmjeri na kapitalne naučno-istraživačke projekte bitne za očuvanje nacionalnog identiteta i kulture sandžačkih Bošnjaka a što će biti dodatno olakšano dobijanjem ove štamparske opreme od Narodne biblioteka Srbije.

U Bijelom Polju održan okrugli sto na temu

04.03. Bijelo Polje – U organizaciji Centra za bošnjačke studije i časopisa Bošnjačka riječ, dana 04.03.2006. godine u Bijelom Polju, održan je okrugli sto na temu Položaj i ostvarivanje nacionalnih prava Bošnjaka u Crnoj Gori.
Učesnici okruglog stola bili su predstavnici vlasti i opozicije u Crnoj Gori, predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća, predstavnici Islamske zajednice, istaknuti pojedinci, predstavnici bošnjačkih političkih partija, institucija i udruženja, predavnici međunarodnih i nevladinih organizacija, predsjednici opština u kojima Bošnjaci čine značajan dio stanovništva, Bošnjaci poslanici u republičkim i parlamentu državne zajednice, te Bošnjaci u Vladi Republike Crne Gore i Republike Srbije i Savjetu ministara državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Tim povodom Centar za Bošnjačke studije daje

I Z J A V U  ZA   J A V N O S T

1. Od 1912. godine kada je dio Sandžaka odnosno severni dio Crne Gore prisajedinjen i ušao u sastav današnje Crne Gore, Bošnjaci su zajedno sa Crnogorcima, Srbima, Albancima i drugim narodima učestvovali u njenoj izgradnji.
2. Bošnjaci u Crnoj Gori su prošli kroz teška iskušenja u poslednjih petnaest godina istrajavajući u nastojanjima da na miran i demokratski način definišu i ostvare svoj političko-pravni status i nacionalna prava;
3. Uprkos činjenici da su tzv. žabljačkim ustavom iz 1992. godine Bošnjaci svedeni na vjersku grupu, oni su bili i ostali dio realnosti društvenog i državnog bića Crne Gore, jednako izvorni i autohtoni koliko i svi ostali narodi;
4. Bošnjaci podržavaju politički dijalog svih nacionalnih zajednica unutar Crne Gore kao demokratski i razuman proces uz maksimalnu saradnju i dobre usluge evropskih i drugih institucija i organizacija.
U tom procesu Bošnjaci traže pravo na:
a) slobodnu upotrebu svojih nacionalnih simbola;
b) službenu upotrebu bosanskog jezika;
c) obrazovanje u skladu sa nacionalnim vrijednostima;
d) informisanje na svom jeziku,
e) državnu zaštitu svoje kulturne baštine i tradicije;
f) djelotvorno učešće u javnom životu, što podrazumijeva realnu i srazmernu zastupljenost u institucijama sistema na lokalnom, regionalnom i republičkom nivou;
5. U rješavanju svog političko-pravnog statusa u Crnoj Gori Bošnjaci traže ustavne i zakonske garancije i mehanizme u skladu sa međunarodnim standardima, te Sandžak kao buduću modernu evropsku regiju kao uslov za nesmetanu komunukaciju i  prekograničnu saradnju.
Učesnici skupa pozivaju relevantne i legitimne predstavnike bošnjačkog naroda da nastave dijalog o svom političko-pravnom statusu i ostvarivanju nacionalnih prava u Crnoj Gori, te na taj način postanu konstruktivan partner vlasti i opoziciji i omoguće integraciju Bošnjaka u sve društvene i državne strukture Republike Crne Gore, bez obzira na njen budući državno-pravni status.

 
U Bijelom Polju,                                                              Organizacioni odbor
04.03.2006. godine                                                          Dr Amer Halilović

U Bijelom Polju o položaju Bošnjaka

03.03. Bijelo Polje – U organizaciji Centra za bošnjačke studije i časopisa “Bošnjačka riječ” sutra (04.03.2006.godine) će se u Bijelom Polju održati okrugli sto na temu: Položaj i ostvarivanje prava Bošnjaka u Crnoj Gori.

21. februar – Međunarodni Dan maternjih jezika

Odbor za obrazovanje Bošnjačkog nacionalnog  vijeća u SCG  povodom 21. Februara – Međunarodnog Dana maternjih jezika  pripadnicima  bošnjačkog  nacionalnog  korpusa  čestita  ovaj  za  njih  značajan  datum  i  izdaje  sljedeće

Saopštenje za javnost
Danas, 99 godina nakon nepravednog ukidanja bosanskog  jezika  i  njegovog  preimenovanja  u  srpsko-hrvatski,  Bošnjaci  mogu  biti ponosni  što  se bosanski  jezik  ponovo  nalazi  u  UNESKO-vom  registru  od  preko  6000  maternih  jezika.

Slobodno  izraženom voljom oko  300 000  Bošnjaka  koji  su na  poslednjim popisima iz  aprila  2002.godine  u  Srbji  i  novembra  2003. godine  u  Cnoj  Gori,  jasno  imenovali  svoj  maternji  jezik, kao  i ratifikovanjem  Povelje  o  regionalnim i  manjinskim  pravima  21.12.2005.g. u  Parlamentu  Državne  zajednice  Srbije  i  Crne  Gore,  i  formalno  su  ispunjeni  uslovi  da  se  bosanski  jezik  nađe  u  UNESKO-vom  registru  svjetskih  maternjih  jezika.

Bošnjačko  nacionalno  vijeće  u  SCG  je  u  proteklih  dvije  i po  godine  svojim  ciljanim  i  svjesnim  zalaganjem  izborilo  pravo  da  se  bosanski  jezik  kao  maternji nađe  u  redovnim  školskim  programima  i   zaživi  u  opštinama  Novi  Pazar, Tutin  i  Sjenica, a  nastoji  da  se  to  pravo  primijeni  i  u  drugim  sandžačkim  opštinama.

Odbor iskazuje  zabrinutost  što  u  južnom  dijelu Sandžaka koji  pripada  Crnoj  Gori,  Bošnjaci  još  uvijek  ne mogu  ostvarivati  pravo na  izučavanje  svog  maternjeg  jezika  kroz  redovan  školski  sistem,  te  će  svoje  aktivnosti  usmjeriti  na  mijenjanje  takvog  stanja.

U  narednom  periodu Odbor  za  obrazovanje  zalagaće  se  da sadašnji, svjesno dozirani obim izučavanja maternjeg jezika i  nacionalne kulture,  postupno,  ali  kvalitetno, pređe  na  viši  nivo ostvarivanja  prava  na  upotrebu  maternjeg  jezika  i  afirmaciju nacionalne  kulture,  historije  i  svih  nacionalnih  osobenosti i to  kroz  redovan  državni  školski  sistem.

BNV raspisalo konkurse

Novi Pazar – BNV je raspisalo dva konkursa i to konkurs za sufinansiranje projekata za izradu naučnoo-istraživačkih radova bitnih za očuvanje nacionalnog identiteta i kulture sandžačkih Bošnjaka, kao i konkurs za književnu nagradu “Ćamil Sijarić”, čiji je osnovni cilj, podrška nacionalnim institucijama, udruženjima i pojedincima koji se bave naučno-istraživačkim radom bitnim za očuvanje identiteta i kulture sandžačkih Bošnjaka. Pored ovih konkursa BNV je uputilo i javne pozive za dodjelu nacionalnih nagrada. Predsjednik IO BNV Esad Džudžević je apelovao na sve pojedince, institucije i javnost da se uključe u ovaj veoma važan proces gdje se prvi put dešava da BNV želi da putem nacionalnih nagrada afirmiše i da značaj svima onima koji se bave naučno-istraživačkim radom bitnim za očuvanje nacionalnog identiteta i kulture sandžačkih Bošnjaka. 

 

Tekst odluke


Na osnovu člana 16. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (Službeni list SRJ br.11/02) i člana 16. Statuta Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji i Crnoj Gori, i na osnovu Odluke o utvrđivanju prijedloga nacionalnih simbola, nacionalnih blagdana i nacionalnih nagrada Bošnjaka u Srbiji i Crnoj Gori, Izvršni odbor Vijeća na sjednici održanoj dana  4.02.2006.godine, donio je sljedeću
O D L U K U

1. Izvršni odbor Vijeća raspisuje

Konkurs

za sufinansiranje  projekata za izradu naučno-istraživačkih radova bitnih za očuvanje nacionalnog identiteta i kulture sandžačkih Bošnjaka

Izvršni odbor Vijeća raspisuje konkurs za sufinansiranje projekata za izradu naučno-istraživačkih radova u sljedećim oblastima: bosanski jezik, književna kritika, historija, etnologija, etnografija, etnomuzikologija, folkloristika, tradicija i običaji i  prevodilački rad iz svih navedenih oblasti bitnih za očuvanje nacionalnog identiteta i kulture sandžačkih Bošnjaka.
Rok za podnošenje prijava je 15.03.2006.godine, a rok za realizaciju projekata je 15.12.2006.godine.
Na konkursu mogu učestvovati pojedinci, državljani SCG ili su porijeklom iz SCG, institucije i udruženja koja su registrovana na području SCG i BiH.
Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzimati u obzir.

 

2. Izvršni odbor Vijeća raspisuje

Konkurs
za književnu nagradu “Ćamil Sijarić”

Izvršni odbor Vijeća raspisuje konkurs za književnu nagradu “Ćamil Sijarić” koja se prvi put dodjeljuje u 2006.godini za najbolje književno djelo objavljeno u periodu od 2000. do 2005.godine.
Pravo učešća na konkursu imaju autori, njihova djela predložena od strane pojedinaca, udruženja i institucija.
Na konkursu mogu učestvovati djela čiji autori su Bošnjaci, koja su objavljena na bosanskom jeziku i  čiji autori su rođeni na teritoriji Državne zajednice Srbija i Crna Gora.
Uz prijavu na konkurs predlagač dostavlja najmanje dva primjerka predloženog djela a rok za podnošenje prijava je 15.03.2006.godine.

 

3. Izvršni odbor Vijeća upućuje

JAVNI POZIV

pojedincima, udruženjima i nacionalnim institucijama da dostave prijedloge kandidata za nagradu „Medalja Rifat Burdžović Tršo” za 2006.godinu.
Ova nagrada se dodjeljuje pojedincima ili nacionalnim institucijama za doprinos u oblastima javnih djelatnosti, politike, ljudskih prava i za doprinos ideji multietničkog i multikulturnog društva.
Nagradu „Medalja Rifat Burdžović Tršo“ pored medalje čine još diploma i novčani iznos od 30.000 dinara.
Rok za podnošenje prijedloga je 15.03.2006.godine.

 

4. Izvršni odbor Vijeća upućuje

JAVNI POZIV

pojedincima, udruženjima i nacionalnim institucijama da dostave prijedloge kandidata za nagradu „Dukat Isa-bega Ishakovića” za 2006.godinu.
Ova nagrada se dodjeljuje pojedincima ili nacionalnim institucijama u oblasti ukupnog kulturnog stvaralaštva.
Nagrada „Dukat Isa-bega Ishakovića” se sastoji od dukata i diplome.
Rok za podnošenje prijedloga je 15.03.2006.godine.
5. Izvršni odbor Vijeća upućuje

JAVNI POZIV

pojedincima, udruženjima i nacionalnim institucijama da do 31.12.2006.godine dostave prijedloge za dobitnika nagrade “Povelja Kulina Bana” za životno djelo.
Nagrada “Povelja Kulina Bana” se sastoji od Povelje i novčanog iznosa od 100.000 dinara.
Nagrada se dodjeljuje svake druge ili svake četvrte godine.

NAPOMENA: Prijave na konkurs, uz prateću dokumentaciju, podnose se na obrascima koji se mogu dobiti u Bošnjačkom nacionalnom vijeću u Srbiji i Crnoj Gori, ul. 28.Novembra bb, Novi Pazar ili naći na sajtu www.bnv.org.yu

 

Novi Pazar,                                        Predsjednik Izvršnog odbora Vijeća
04.02.2006.godine                                            narodni poslanik
Esad Džudžević, dipl.sociolog

O pravima Bošnjaka u Vladi Crne Gore

Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji i Crnoj Gori je dobilo poziv od Vlade Republike Crne Gore u kojem se delegacija Vijeća poziva na razgovor u Vladi Republike Crne Gore na temu – Ostvarivanje prava Bošnjaka u Crnoj Gori.

BNV darivalo djecu koja pohađaju Bosanski

Povodom početka nove hidžretske 1427. godine predsjednik Odbora za obrazovanje u Bošnjačkom nacionalnom vijeću, Muratka Fetahović posjetila je osnovnu školu „Desanka Maksimović“ u Novom Pazaru i djeci koja pohađaju Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture uručila simbolične poklone, a školskoj biblioteci poklonila knjige školske lektire za ovaj predmet.Prema riječima Muratke Fetahović, za svu djecu koja pohađaju Bosanski jezik na teritoriji opština Novi Pazar, Tutin i Sjenica, obezbijeđeni su ovakvi pokloni.

Dan Sandžaka

Povodom 20. novembra, Dana Sandžaka u prostorijama BNV u SCG održana je svečanost kojoj je prisustvovao veliki broj uglednih ličnosti iz političkog i javnog života. U svječanoj atmosferi, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća, dr Sulejman Ugljanin uručio je predsjednici Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Semihi Kačar, medalju ’’Rifat Burdžević – Tršo’’.

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda je jedna od najstarijih nevladinih organizacija u Sandžaku i kao institucija, dala je izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji ljudskih prava i sloboda na prostoru Sandžaka. U izdanju ove nevladine organizacije izašao je veliki broj knjiga koje svjedoče o stradanju naroda i pojedinaca u proteklom vremenskom periodu.