Petrušić i Janković utvrdili nezakonitost i diskriminaciju nad bošnjačkim učenicima u Sandžaku

Povjerenica za zaštitu ravnopravnosti dr. Nevena Petrušić donijela je mišljenje da su Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i  jedna predškolska ustanova, sedam osnovnih i jedna srednja škola u Novom Pazaru i Prijepolju, izvršili akt diskriminacije nad učenicima bošnjačke nacionalnosti.

Nešto ranije, 23. juna 2014. godine, Zaštitnik građana Saša Janković utvrdio je da je Ministarstvo prosvjete načinilo propust na štetu učenika bošnjačke nacionalnosti da se obrazuju na maternjem jeziku, te nije početku školske 2013/2014 godine, preduzelo mjere iz svoje nadležnosti kako bi bili otklonjeni svi problemi i prepreke pri organizovanju nastave na bosanskom jeziku, na koje je BNV više puta ukazivalo dopisima i zahtjevima. Propusti Ministarstva prosvjete ogledaju se u tome da nije naložilo da se izvrši inspekciji nadzor škola u Prijepolju radi utvrđivanja propusta u vezi s anketiranjem učenika, i da se saglasno rezultatima ankete, organizuje uvođenje nastave na bosanskome jeziku, u skladu sa zakonom. Također, Ministarstvo nije dopunom Konkursa za upis učenika u prvi razred srednje škole u Srbiji za školsku 2013/2014 godinu odredilo škole i broj odjeljenja za nastavu na bosanskome jeziku, čime je onemogućilo ostvarivanje zakonom propisanog prava na obrazovanje na maternjem jeziku za učenike prvog razreda gimnazija u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici, a u kojima su bili ispunjeni ostali zakonom propisani uslovi.

Zaštitnik građana je u svojoj preporuci, zatražio od Ministarstva prosvjete da do 23. augusta 2014. godine  da se u svim obrazovno-odgojnim ustanovama u Sandžaku sprovede anketiranje učenika prvog i petog razreda osvnovnih škola i prvog razreda srednjih škola, kao i da dopunom Konkursa za upis učenika u prvi razred srednje škole u Srbiji za 2014/2015 godinu odredi broj odjeljenja za nastavu na bosanskome jeziku. Također, po preporuci Zaštitnika, neophodno je da resorno ministarstvo sa pojačanom pratnjom prati uvođenje nastave na bosanskome jeziku u školskoj 2014/2015. godini.

U mišljenju Povjerenice, koje je donijeto na pritužbu predsjednika Vijeća Esada Džudža od 14. marta 2014. godine, protiv Ministarstva prosvjete navela da je resorno ministarstvo nepreduzimanjem mjera iz svoje nadležnosti koje se odnose na ostvarivanje prava učenika i učenica bošnjačke nacionalnosti na obrazovanje na maternjem jeziku, prekršilo odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

Povjerenica za zaštitu ravnopravnosti preporučuje Ministarstvu prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja da donese nastavne planove i programe i druge akte za operacionalizaciju potrebnih aktivnosti i mjera, radi ostvarivanja prava na obrazovanje pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice na maternjem jeziku, a posebno nastavne planove i programe za srednje stručne škole za nastavu na bosanskome jeziku. Ona također traži od Ministarstva prosvjete da dopuni konkurs za upi učenika u prvi razred srednje škole u Republici srbiji za školsku 2014/2015 godinu i odredi škole i broj odjeljenja za nastavu na bosanskome jeziku u svim školama u kojima se dovoljan broj učenika izjasni da želi nastavu na bosanskome jeziku. Ministarstvo, također, treba da preduzme sve potrebne mjere iz svoje nadležnosti, kako bi se organizovala nastava na bosanskome jeziku, u školama u kojim rezultati ankete pokažu da postoji potreban broj zainteresovanih učenika/učenica za pohađanje nastave na bosanskome jeziku, kao i da ubuduće, u okviru obaljanja poslova iz svoje nadležnosti, ne krši antidiskriminacione propise.

Povjerenica je, također, donijela mišljenje i da predškolska ustanova “Miša Cvijovič“ i osnovne škole “Svetozar Marković” Brodarevo i “Dušan Tomašević Ćirko” Velika Župa, “Mihajlo Baković“ Seljašnica, “Vladimir Perić Valter“, “Milosav Stiković“, “10. oktobar“ u Prijepolju, kao i Gimnazija u Novom Pazaru nisu omogućili izjašnjavanje učenicima bošnjačke nacionalnosti da se izjasne da li žele da nastavu pohađaju na bosanskome jeziku, te su i one prekršile odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

Povjerenica za zaštitu ravnopravnosti preporučuje ovim školama i njenim direktorima, kao odgovornim licima da za školsku 2014/2015. godinu sprovedu anketu među učenicima, kako bi se utvrdilo da li postoji potreban broj djece zainteresovanih da pohađaju nastavu na bosanskome jeziku. Također, ove obrazovno-odgojne ustanove treba da preduzme sve potrebne mjere iz svoje nadležnosti, kako bi se organizovala nastava na bosanskome jeziku, ukoliko rezultati ankete pokažu da postoji potreban broj zainteresovanih učenika za pohađanje nastave na bosanskome jeziku i da ubuduće, u okviru obavljanja poslova iz svoj nadležnosti, ne krši antidiskriminacione propise.

Potrebno je da Ministarstvo prosvjete, kao i predškolska ustanova “Miša Cvijovič“ i osnovne škole “Svetozar Marković” Brodarevo i “Dušan Tomašević Ćirko” Velika Župa, “Mihajlo Baković“ Seljašnica, “Vladimir Perić Valter“, “Milosav Stiković“, “10. oktobar“ u Prijepolju, kao i Gimnazija u Novom Pazaru, obavjeste Povjerenicu o postupanju po ovoj preporuci, u roku od 30 dana.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *