Posebna sjednica BNV zakazana za 1. mart

Nakon dvomjesečne javne rasprave o tekstu Rezolucije o položaju i ostvarivanju prava i sloboda Bošnjačkog naroda u Srbiji, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća i narodni poslanik Esad Džudžević zakazao je posebnu sjednicu Vijeća za 1. mart 2012. godine, koja će se održati u prostorijama Glavnog ureda u Novom Pazaru.

Na ovoj posebnoj sjednici Vijeća jedina tačka dvenog reda biće usvajanje Rezolucije o položaju i ostvarivanju prava bošnjačkog naroda u Srbiji.