Postignut dogovor o formiranju novih studijskih programa na DUNP

Delegacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća koju je predvodio predsjednik Vijeća Esad Džudžević a koju su sačinjavali šef Resora za visoko obrazovanje u Vijeću docent dr. Redžep Škrijelj, predsjednik Odbora za visoko obrazovanje prof. mr. Ervin Ćatović i predsjednik Odbora za obrazovanje na bosanskom jeziku Elijas Rebronja posjetila je juče, 25. marta 2013. godine predsjednika Nacionalniog savjeta za visoko obrazovanje Republike Srbije prof. dr. Srđana Stankovića i Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja odnosno Državnog sekretara za visoko obrazovanje, prof. dr. Zorana Mašića.

Na sastanku je razgovarano o usvojenoj Studiji izvodljivosti Vijeća kojom se predlaže uvođenje studijskih programa koji obuhvataju sadržaje iz nacionalne grupe predmeta na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru.

Studija podrazumijeva:

1. Uvođenje bosanskog jezika i pisma kao jezika nastave ravnopravno sa srpskim jezikom i pismom,
2. Obnovu studijskog programa bosanskog i srpskog jezika i književnosti,
3. Proširenje Departmana umjetnosti sa dvopredmetnom nastavom Likovne i Muzičke umjetnosti ili sa dvije studijske grupe Likovna umjetnost i Muzička umjetnost. Prijedlog treba da se zasniva na likovnoj i muzičkoj pedagogiji,
4. Osnivanje studijskog programa ili dvogrupe Historija i Geografija.
5. Otvaranje pedagoškog departmana na kojem bi se osposobljavali vaspitači i profesori razredne nastave koji bi obavljali obrazovno-vaspitni rad u školstvu na bosanskom jeziku.

Na sastancima je dogovoreno da će Ministarstvo prosvjete i Nacionalniog savjeta za visoko obrazovanje biti partner Bošnjačkom nacionaolnom vijeću u realizaciji ciljeva studije.

U razgovorima delagacije BNV-a i predstavnika ovih visokih obrazovnih institucija podržana je ideja da se državnom univerzitetu u Novom Pazaru predloži imenovanje prorektora koji bi bio zadužen za implementaciju elaborata kojom se predlaže proširenje postojećih studijskih programa sa nacionalnim sadržajima kao i uvođenje novih studijskih programa.

Delegacija BNV u Ministarstvu kulture Republike Srbije u Beogradu

Istoga dana predsjednik Vijeća i šef Resora za kulturu u BNV-u Mustafa Baltić, posjetili su Ministarstvo Kulture Republike Srbije gdje je na sastanku dogovoreno održavanje Konferencije o stanju manjinskih prava u Republici Srbiji za 28. mart 2013.godine.

Delegacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća posjetila je i Zavod za udžbenike i sa novoimenovanim direktorom ove državne izdavačke kuće, gospodinom Dragoljubom Kojčićem, dogovorila potpisivanje Memoranduma o strateškoj saradnji u pripremi i izradi udžbenika i drugih nastavih sredstava u nastavi na bosanskom jeziku u osnovnom i srednjem obrazovanju u Sandžaku.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.