Zaustavljeni proces ostvarivanja prava sandžačkih Bošnjaka u Srbiji

Donošenjem “Deklaracije o položaju sandžačkih Bošnjaka u Republici Srbiji”, od 27. juna 2009. godine, Bošnjačko nacionalno vijeće je otvoreno i precizno, prvi put, nakon demokratskih promjena u Beogradu, upozorilo političku i stručnu javnost na položaj i probleme u ostvarivanju nacionalnih prava pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice u Sandžaku.

Umjesto odgovora i spremnosti da se nagomilani problemi rješavaju u skladu sa Ustavom, zako nima i standardima Evropske unije, plasiran je fenomen “Zukorlić”, kao alibi i izgovor državi, da Bošnjaci ne znaju šta hoće i počeo je proces svakovrsne manipulacije sa čitavim jednim narodom i njegovim legitimnim predstavnicima i institucijama.

U priču su uključeni i neuspješni izbori za novi saziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća, na kojim nijedna lista nije osvojila dovoljan broj glasova podrške bošnjačkog biračkog tijela, a pregovori o formiranju novog saziva od vijećnika sve tri liste nijesu uspjeli, zbog opstrukcija predstavnika druge dvije liste i sada već bivšeg ministra za ljudska i manjinska prava. Takav ignorantski odnos državnih vlasti, Izvršni odbor Bošnjačkog nacionalnog vijeća je, u skladu sa zakonskim odredbama i nadležnostima, defini sao kao proces zaustavljanja i onemogućavanja korišćenja Ustavom i zakonom garantovanih prava pripadnicima bošnjačke nacionalne zajednice u Srbiji, i on traje i danas.

Za nešto više od dva mjeseca nakon donošenja Deklaracije BNV, Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina, čime je ovaj dokument dobio još više na snazi u pojačanim nadležnostima koja se prenose nacionalnim vijećima.

Uslijedila je izrada konkretnih projekata, programa, elaborata i modela od strane Vijeća za implementaciju zakonskih prava u oblasti službene upotrebe bosanskog jezika i pisma, obrazovanja i informisanja na bosanskom jeziku, kao i zaštiti bošnjačkog kulturnog nasljeđa. Izradu ovih dokumenata pratila je i redovna prepiska sa resornim ministarstvima i zahtjevi da se ta prava u formi projekata imple mentiraju u praksi. Uporedo sa tom prepiskom, išla su i redovna pisma, kao i saopštenja za javnost, upoznavanje i predstavnika međunarodne zajednice u našoj zemlji, koji se bave ispunjavanjem standarda u oblasti pošto vanja ljudskih i manjinskih prava.

O nedopustivom odnosu u ispunjavanju ustavnih i zakonom garantovanih prava pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice, kao narodni poslanik Bošnjačke liste u više navrata upozoravao sam javnost, resorne ministre, predsjednika Vlade, kao i druge relevantne faktore i organe i sa govornice Narodne skupštine Republike Srbije.

Dokumenta koja su objavljena u knjizi “Zaustavljeni proces ostvarivanja prava sandžačkih Bošnjaka u Srbiji” rječito govore o tome, više od bilo kakve analize. Vrijeme koje je pred nama, pokazaće: Da li sandžački Bošnjaci mogu u institucijama sistema da ostvare svoja ustavna i zakonska prava?

Esad Džudžević, predsjednik Izvršnog odbora BNV i narodni poslanik

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.