Opština Priboj vrši diskriminaciju Bošnjaka neuvođenjem bosanskog u službenu upotrebu

Na osnovu svojih Ustavom i zakonom propisanih ovlašćenja Bošnjačko nacionalno vijeće pokrenulo je postupak kod Povjerenice za zaštitu ravnopravnosti, u cilju utvrđivanja odgovornosti državnih organa, ustanova sa javnim ovlašćenjima, jedinica lokalnih samouprava kao i njihovih rukovodioca, zbog diskriminatorskog postupanja, kršenjem odredaba Ustava Republike Srbije i nesprovođenjem niza zakona kojima su pripadnicima manjinskih zajednica u Republici Srbiji zajemčena prava u oblasti, obrazovanja, službene upotrebe jezika i pisma, kulture i informisanja čime su Bošnjaci postali jedna od nacionalnih zajednica sa najnižim stepenom ostvarenosti svojih nacionalnih prava u Republici Srbiji.

Nakon sporovedenog postupka i utvrđivanja činjeničnog stanja po podnijetoj pritužbi protiv Opštine Priboj i njenog predsjednika Lazara Rvovića, Povjerenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila je da Opština Priboj nije preduzela mjere iz svoje nadležnosti kako bi se u službenu upotrebu uveo bosanski jezik i latinično pismo, ravnopravno sa srpskim jezikom i ćiriličnim pismom, iako prema rezultatima sa posljednjeg popisa stanovništva na teritoriji Opštine Priboj živi više od 15% pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice, čime je utvrđena diskriminacija na osnovu nacionalne pripadnosti, zabranjena članom 24. Zakona o zabrani diskriminacije.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja Povjerenica za zaštitu ravnopravnosti dala je preporuku Opštini Priboj u kojoj zahtjeva da navedena opština bez odlaganja preduzme sve neophodne mjere kako bi se u službenu upotrebu, pored srpskog jezika i ćiriličnog pisma, uveo bosanski jezik i latinično pismo. U preporuci je takođe zatraženo od Opštine Priboj da u roku od 30 dana od dana prijema Mišljenja sa preporukom obavijesti Povjerenicu za zaštitu ravnopravnosti o preduzetim mjerama.

Bošnjačko nacionalno vijeće očekuje od predsjednika opštine Priboj da hitno i bez odlaganja bosanski jezik i latinično pismo uvede u ravnopravnu upotrebu sa srpskim jezikom i ćiriličnim pismom i time pribojskim Bošnjacima omoguće korišćenje Ustavom i zakonom garantovano pravo na službenu upotrebu jezika i pisma.

Bošnjačko nacionalno vijeće ohrabruje donošenje ove preporuke od strane Povjerenice za zaštitu ravnopravnosti i potvrđuje ispravnost opredjeljenja Vijeća da probleme u ostvarivanju prava Bošnjaka rješava kroz institucije uspostavljene pravnim sistemom ove države.

Bošnjačko nacionalno vijeće očekuje da Povjerenica za ravnopravnost u što kraćem roku okonča postupanje po ostalim pritužbama podnijetim od strane Vijeća u oblasti obrazovanja, službene upotrebe jezika i pisma, kulture i informisanja i nakon utvrđivanja činjeničnog stanja predloži konkretne mjere kojim bi se prije svega otklonilo diskriminatorsko postupanje državnih organa a Bošnjacima omogućilo ostvarivanja svojih Ustavom i zakonima garantovanih prava.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.