Predsjednik BNV primio u posjetu političkog savjetnika u Ambasadi SAD

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća, Esad Džudžević primio je danas u prostorijama Glavnog ureda Vijeća u posjetu političkog savjetnika u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, Metjua Palmera u pratnji savjetnika Denisa Ibišbegovića.

Džudžević je upoznao Palmera sa položajem i ostvarivanjem prava Bošnjaka u Republici Srbiji u oblastima koje su u nadlježnosti Vijeća, službena i javna upotreba bosanskog jezika i pisma, obrazovanje na bosanskom jeziku, informisanje na bosanskom jeziku i zaštita i unaprjeđenje bošnjačkog kulturnog nasljeđa.

“Ostvarivanje prava iz ove četiri oblasti je prioritet, jer ukazuje na ravnopravan položaj Bošnjaka u Republici Srbiji”, naglasio je predsjednik Vijeća.

Predsjednik Vijeća je ukazao na važnost afirmacije principa sekularizma unutar bošnjačke nacionalne zajednice kao i neprihvatljivost miješanja vjerskih poglavara u politiku ali i utjecaj političara u pitanje Islamske zajednice.

Predsjednik Džudžević  je, takođe, napomenuo da su prioritetni ciljevi Bošnjaka u Sandžaku pored uživanja kolektivnih identitetskih prava koje su u nadlježnosti Vijeća, i intezivniji infrastrukturni i sveukupni ekonomski razvoj i veća ulaganja na području Sandžaka, kao i dobijanje statusa posebne regionalne samouprave radi institucionalizacije zaštite nacionalnog identiteta i bržeg ekonomskog razvoja Sandžaka.