Sastanak sa direktorima i pedagozima obrazovno-vaspitnih ustanova u Tutinu

U prostorijama Centra za bošnjačke studije u Tutinu danas je održan sastanak predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esada Džudževića sa sa direktorom predškolske ustanove i direktorima i pedagozima osnovnih škola u Tutinu.

Tema sastanka je bila anketiranje roditelja o modelu nastave u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Sandžaku  u školskoj 2013./2014. godini.

Predsjednik Džudžević je prisutne direktore i pedagoge podsjetio na zakonsku regulativu koja reguliše uvođenje nastave na manjinskim jezicima u školski sistem Republike Srbije i upoznao ih sa aktuelnostima u vezi procesa pripreme i izrade udžbenika koji će se od prvog septembra koristiti u nastavi na bosanskom jeziku u osnovnim školama u Sandžaku.

Ovom prilikom predsjednik Vijeća je govorio i o aktuelnom procesu anketiranja roditelja za izbor jezika nastave u obrazovno – vaspitnom procesu i podsjetio direktore i pedagoge na njihovu obavezu završetka tog posla i zamolio ih da nikom ne dozvole da vrši bilo kakve politički motivisanog pritiska u smislu slobodnog izjašnjavanja roditelja.

Prisutni direktori i pedagozi su informisali predsjednika Vijeća o toku procesa anketiranja roditelja istakavši ovom prilikom da se taj proces odvija nesmetano i da se roditelji djece bošnjačke nacionalnosti izjašnjavaju za model nastave na bosanskom jeziku.

U svom obraćanju presjednik Džudžević je rekao da i ako nije postojala zakonska obaveza anketiranje roditelja, Bošnjačko nacionalno vijeće i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja su dogovorili da se sprovede anketiranje roditelja o modelu nastave u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Sandžaku u školskoj 2013./2014. godini.

Predsjednik Vijeća je najavio seriju stručnih seminara, tokom mjeseca juna, nakon završetka procesa pripremne nastave na bosanskom jeziku u nekoliko oglednih odeljenja u dvanest obrazovno-vaspitnih ustanova u Sandžaku.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.