Predsjednik Vijeća uputio dopis ministru prosvjete

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžević uputio je pismo ministru prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja prof.dr. Tomislavu Jovanoviću, u kome se kaže:

“U skladu sa Vašim dopisom od 15.1.2014. godine u kojem ste dali saglasnost za početak nastave na bosanskome jeziku u četiri odjeljenja Gimnazije Novi Pazar, dva odjeljenja Gimnazije Sjenica, četiri odjeljeljenja Gimnazije Tutin kao i u dva odjeljenja Ekonomsko-trgovinske škole u Novom Pazaru, obavještavam Vas da je nastava na bosanskome jeziku u pomenutim obrazovno-vaspitnim ustanovama počela 20.1.2014. godine.

Nastava na bosanskome jeziku u Gimnaziji u Tutinu i Ekonomsko-trgovinskoj školi u Novom Pazaru počela je 2.9.2013. godine, i u tim obrazovno-vaspitnim ustanovama nastava na bosanskome jeziku realizuje se nesmetano i bez ikakvih problema.

Kada je riječ o novopazarskoj i sjeničkoj Gimnaziji, Stalna komisija za praćenje kvalitata nastave na bosanskome jeziku Bošnjačkog nacionalnog vijeća, posjetila je 24.1.2014. godine pomenute škole i konstatovala da je nastava na bosanskom jeziku počela 20.1.2014. godine.

Članovi Komisije za praćenje kvaliteta nastave na bosanskome jeziku, upoznali su rukovodstvo novopazarske i sjeničke Gimnazije u kojima je nastava počela od drugog polugodišta školske 2013/2014. godine, sa obavezama vođenja školske evidencije u skladu sa članom 76. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl. gl. br. 55/2013), i da se školska evidencija treba voditi na jeziku nacionalne manjine, u ovom slučaju na bosanskom jeziku u odjeljenjima koja su u nastavi na bosanskome jeziku.

Komisija je podijelila sve potrebne obrasce za školsku evidenciju na bosanskome jeziku (globalni plan, operativni plan za mjesec septembar, operativni plan za ostale mjesece), planove i programe za nastavni predmet Bosanski jezik i književnost za prvi razred gimnazije, dodatke udžbenicima Historija, Likovna i Muzička kultura, u formi nastavnih listova, kao i nastavni plan i program za predmet Srpski jezik i književnost kao nematernji sa sedmičnim fondom od dva časa, u skladu sa zakonom.

Komisija koja je posjetila novopazarsku Gimnaziju konstatovala je da se startovalo sa predmetom Bosanski jezik i književnost, dok se sadržaji vezani za predmet Srpski kao nematernji ne realizuju u skladu sa zakonom i nastavnim planom i programom.

Također, primijećeno je, da se na početku školska evidencija u novopazarskoj Gimnaziji ne vodi na bosanskome jeziku, u skladu sa zakonom, ali je dogovoreno da se u narednom periodu otklone sve manjkavosti.
Komisija koja je posjetila sjeničku Gimnaziju zaključila je prema riječima direktora pomenute obrazovno-vaspitne ustanove da se školska evidencija vodi na bosanskome jeziku.
Kada je riječ o srpskom jeziku kao nematernjem, direktor sjeničke Gimnazije saopštio je Komisiji da čeka odgovor od Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja u vezi sedmičnog broja časova navedenog predmeta.

Dogovoreno je, u skladu sa odobrenim Programom nastave na bosanskom jeziku, da se formira zajednička komisija sastavljena od predstavnika Bošnjačkog nacionalnog vijeća i srednjih škola u kojima je počela nastava na bosanskom jeziku, kako bi zajednički napisali dva izvještaja, jedan u martu, a drugi krajem nastavne godine, o toku i realizaciji nastave na bosanskome jeziku, i isti dostavili Vama kao što je navedeno u Vašem dopisu od 15.1.2014. godine“, kaže se u pismu predsjednika Vijeća Esada Džudževića upućeno ministru prosvjete Tomislavu Jovanoviću.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.