Predstavljeni principi politike integracije nacionalnih manjina u Republici Srbiji

U organizaciji Foruma za etničke odnose, danas je u Beogradu održan okrugli sto na kojem su predstavljeni “Principi politike integracija nacionalnih manjina u Republici Srbiji“. 

Učešće u radu okruglog stola uzeo je predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Dr. Sulejman Ugljanin, kao i poslanici manjinske poslaničke grupe “SDA Sandžaka-PDD”.

Kao glavne probleme na putu integracije manjina, predsjednik Ugljanin je istakao lošu implementaciju zakona, nepoštovanje izborne volje Bošnjaka, uporno nametanje režimu bliskih “političkih predstavnika”, kao i suspendovanje Ustava Republike Srbije i zakona prilikom izbora nacionalnih vijeća.

“Odnos države prema manjinama i njihovim legitimnim predstavnicima ima za cilj da potpuno izbaci manjine iz političkog života Srbije. Rješenje je da država i njeni predstavnici uvažavaju izbornu volju manjina i njihove predstavnike”, istakao je predsjednik Ugljanin.

Forum za etničke odnose je započeo rad na nacrtu nacionalne strategije za integraciju nacionalnih manjina sa motivom da se javnosti i Vladi Republike Srbije predlože politike za stvaranje okvira koji će obezbjediti viši stepen integracije nacionalnih manjina i njihovo efikasnije ostvarivanje prava zagarantovanih Ustavom i zakonima Republike Srbije.

Izrada principa politika integracije nacionalnih manjina predstavlja jedan od instrumenata koji može poslužiti kao polazna osnova u radu na izradi Akcionog plana integracije nacionalnih manjina u okviru poglavlja 23 “Pravosuđe i osnovna prava” tokom pregovora sa Evropskom unijom.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *