PREDSTAVNICI BNV O PRISTUPU PRAVDI U SANDŽAKU

Visoki savjet sudstva i Državno vijeće tužilaca organizovali su jučer u Beogradu, u Palati Srbija, okrugli sto pod nazivom „Pristup nacionalnih manjina pravnoj pomoći“, u čijem radu su uzeli učešće predstavnici nacionalnih savjeta, predstavnici drugih državnih organa te nevladinih organizacija.

O problemima sa kojima se susreću Bošnjaci Sandžaka i neadekvatnom pristupu pravosudnom sistemu govorili su predstavnici BNV, potpredsjednica Vasvija Gusinac i sekretar Ahmedin Škrijelj.

Oni su istakli da je  pristup Bošnjaka pravdi ograničen u mnogim aspektima.

Pored brojnih primjera neadekvatne zastupljenosti u sudovima i javnim tužilaštvima, upotrebe bosanskog jezika koja su zajednička za sve manjine, za Bošnjake Sandžaka je  veoma ograničavajući faktor u pristupu pravdi i neadekvatna mreža sudova i tužilaštava u Sandžaku kao i brojni neriješeni zločini  iz 90-tih i mnoga druga krivična djela počinjena nad Bošnjacima  koja su ostala neriješena.

Predstavnici Vijeća su posebno naglasili  da je neophodno   imati  u vidu i činjenicu da su prijedlozi BNV  za rješenje ovih problema  izbačeni iz Akcionog manjinskog plana za pristupanje Srbije EU.

Okrugli sto je organizovan u okviru aktivnosti predviđenih Akcionim planom za ostvarivanje prava nacionalnih manjina za pregovaračko Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava.

Osnovni cilj održanog okruglog stola  je bio prezentacija  glavnih nalaza analize,  koju  je uradila Zajednička grupa Visokog savjeta sudstva i Državnog vijeća tužilaca  za procjenu pristupa nacionalnih manjina pravosudnom sistemu.

Glavni nalazi ove analize kažu da nacionalne manjine nisu adekvatno zastupljene u pomenutim pravosudnim organima, a službena upotreba manjinskih jezika je ograničena.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.