Press konferencija Resora za visoko obrazovanje BNV

U prostorijama Bošnjačkog nacionalnog vijeća danas je održana konferencija za štampu resora za visoko obrazovanje na bosanskom jeziku na kojoj je šef ovog resora doc. dr. Redžep Škrijelj upoznao javnost sa tokom preliminarnih razgovora koje su krajem marta obavljeni sa rektorom Državnog univerziteta u Novom Pazaru prof. dr. Miladinom Kostićem, predsjednikom Nacionalnog savjeta za visoko obrazovanje prof. dr. Srđanom Stankovićem i državnim sekretarom za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Zoranom Mašićem.

Na osnovu obavljenih razgovora, Vijeće je usaglasilo i redefinisalo polazne osnove za izradu studija izvodljivosti za implementaciju nacionalne grupe predmeta na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru. Istaknuta je i potreba za stvaranje zajedničkog tima na relaciji Bošnjačko nacionalno vijeće – Državni univerzitet u Novom Pazaru.

Na konferenciji su predstavljeni osnovni segmenti koji predstavljaju polaznu osnovu za izradu studije izvodljivosti za uvođenje pomenute nacionalne grupe predmeta na DUNP-u koja se sastoji od 5 okvirnih segmenata:

1. a) Uvođenje bosanskog jezika u jezik administracije Univerziteta.
b) Uvođenje bosanskog jezika i pisma u ravnopravnu upotrebu zajedno sa srpskim jezikom i pismom na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru.

2. Dopuna studijskog programa za bosanski jezik i književnost i usklađivanje njegovih sadržaja sa dodatnim nastavnim jedinicama iz bošnjačke književnosti, u skladu sa zakonom.

3. Proširenje departmana za umjetnost sadržajima vezanim za bošnjačku kulturu i umjetnost uvodjenjem studijskog programa muzičke umjetnosti, koji je predviđen osnivačkim aktima Univerziteta.

4. Formiranje novih studijskih programa:
a) Studijskog programa za vaspitače i profesore razredne nastave za rad u nastavi na bosanskom jeziku u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Sandžaku,
b) Studijskog programa historije i geografije.

5. Utvrđivanje bosanskog jezika na listi izbornih predmeta na svim departmanima Univerziteta.

Doc. dr. Redžep Škrijelj je naglasio da pomenuti zahtjevi imaju zakonsku i međunarodnu pravnu zasnovanost i istakao zadovoljstvo zbog ostvarivanja pozitivnog ambijenta na relaciji Vijeće – DUNP – Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja – Nacionalni savjet za visoko obrazovanje i najavljena očekivanja da će Univerzitet i njegovi predstavnici u saradnji sa predstavnicima resora za visoko obrazovanje pri Bošnjačkom nacionalnom vijeću postići punu saranju.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.