Proglas bošnjačkom narodu i svim građanima Sandžaka

Na press konferenciji Izvršnog odbora Vijeća, održanoj 29. marta 2012. godine u prostorijama Glavnog ureda u Novom Pazaru, predstavljen je Proglas bošnjačkom narodu i svim građanima Sandžaka.

U skladu sa Akcionim planom implementacije Bošnjačke rezolucije, Izvršni odbor Bošnjačkog nacionalnog vijeća upućuje


PROGLAS BOŠNJAČKOM NARODU I SVIM GRAĐANIMA SANDŽAKA

Svjesni višegodišnjih upozorenja najvišim predstavnicima državnih vlasti o nedopustivom položaju i zaustavljanju procesa ostvarivanja prava Bošnjaka u Srbiji, pozivamo Vas da mirnim protestima i demonstracijama iskažete svoju političku volju i neslaganje sa takvim neodrživim položajem i da zahtijevate ostvarivanje svojih elementarnih prava i sloboda u ovoj državi.

Na taj način ukazaćete međunarodnoj zajednici da Srbija ne ispunjava elementarne uslove za početak pregovora o punopravnom članstvu u Evropskoj uniji u situaciji kada se jednom manjinskom bošnjačkom narodu uskraćuje pravo na nacionalni identitet i uživanje svojih osnovnih ljudskih i manjinskih prava i sloboda garantovanih Ustavom, zakonima, i standardima Evropske unije.

U tom cilju Bošnjačko nacionalno vijeće poziva sve Bošnjake, bošnjačke političke stranke i izborne liste koje učestvuju na izborima zakazanim za 6. maj 2012. godine:

1) da svojim potpisom podrže peticiju kojom se zahtijeva puno priznanje bošnjačkog nacionalnog identiteta i mogućnost korišćenja idnividualnih ljudskih i manjinskih prava Bošnjaka u Srbiji, a u regionu Sandžaka deblokadu procesa potpune primjene kolektivnih manjinskih prava garantovanih Ustavom, zakonima i standardima evropske unije i to u ublastima:

a) službene i javne upotrebe bosanskog jezika i pisma;

b) prava na obrazovanje na bosanskom jeziku i pismu;

c) prava na informisanje na bosanskom jeziku i pismu;

d) prava na zaštitu i unaprjeđenje bošnjačkog kulturnog nasljeđa;

2) Da se u svojim predizbornim programima i nastupima založe za demokratsku i na evopskim principima uređenu multietničku državu Srbiju i traže promjenu člana 1. Ustava Republike Srbije iz 2006. godine;

3) Da uzmu učešće na mirnim protestima u svim sandžačkim gradovima sa zahtjevom nadlježnim državnim organima za potpuno rasvjetljavanje i procesuiranje odgovornih za teška kršenja ljudskih prava i zločine počinjene nad bošnjačkim narodom u Sandžaku, uključivši hitno okončanje Novopazarskog montiranog procesa protiv 24 Bošnjaka koji traje od 1993. godine;

4) Da mirnim demonstracijama i okupljanjima traže realizaciju programa povratka povratka izbjeglih, raseljenih i prognanih Bošnjaka, posebno u pogranična područja opštine Priboj, i njihov održiv opstanak i život, kao i podizanje dostojnih spomen-obilježja žrtvama otmica u Štrpcima i Sjeverinu, te pravičnu materijalnu naknadu njihovim porodicama;

5) Bošnjačko nacionalno vijeće poziva sve Bošnjake na aktivan bojkot državnih organa, sve dok se ne izvrši usaglašavanje nacionalnog sastava zaposlenih u policiji, sudstvu, tužilaštvu i drugim javnim službama u sandžačkim opštinama i sve dok se ne izvrši lustracija i pročiste ove službe od Miloševićevih kadrova;

6) Vijeće poziva sve izborne liste da se založe za programe kojima bi se postigao ravnomjerni regionalni razvoj, intenzivniji infrastrukturni i sveukupni razvoj Sandžaka.

7) Bošnjačko nacionalno vijeće poziva sve građane Sandžaka da energično i javno izraze protest protiv sudske rehabilitacije ratnog zločinca Draže Mihailovića i četničkog pokreta, koji duboko uznemirava i vrijeđa bošnjački narod, a Srbiju nepovratno udaljava od punopravnog članstva u Evropskoj uniji, čije je sitem vrijednosti utmeljen na ideji antifašizma;

8) Bošnjačko nacionalno vijeće poziva bošnjačke političke stranke da podrže proces objedinjavanja Islamske zajednice na prostoru Republike Srbije i poziva vjerske poglavare na dijalog koji bi doveo do obostrano zadovoljavajućeg rješenja, u skladu sa islamskim pravom i osmanlijskom tradicijom, a u interesu svih vjernika;

9) Vijeće poziva sve bošnjačke političke stranke na podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, kao i osudu agresije i zločina genocida nad bošnjačkim narodom i na tim osnovama uređenje i izgradnju posebnog paradržavnog entiteta u njoj, zalažući se za princip reciprociteta položaja i prava Bošnjaka u Srbiji u odnosu na položaj i prava Srba u Bosni i Hercegovini;

10) Bošnjačko nacionalno vijeće traži od svih bošnjačkih političkih stranaka iskazivanje jasnog političkog stava u vezi procesa decentralizacije i regionalizacije Srbije po kojem bi područje grada Novog Pazara i opština Tutin, Sjenica, Nova Varoš, Prijepolje i Priboj sačinjavali jednu administrativnu oblast, odnosno posebnu regionalnu samoupravu, u kom smislu se traži izmjena člana 176. Ustava Republike Srbije, kojom bi se garantovalo pravo građana na regionalnu autonomiju Sandžaka u okviru Srbije, kao i pravo uspostavljanja prekogranične regije i saradnje sa južnim dijelom Sandžaka u Crnoj Gori;

Bošnjačko nacionalno vijeće apeluje na sve građane, a posebno Bošnjake, da na izborima 6. maja 2012. godine svoju podršku daju onim izbornim listama koje budu djelovale u pravcu realizacije ovog Akcionog plana implementacije Bošnjačke rezolucije, na dobrobit svih građana, a posebno pripadnika bošnjačkog naroda u Srbiji.

U Novom Pazaru,                                                                               Predsjednik Vijeća

29. marta 2012. godine                                                Esad Džudžević, narodni poslanik

Proglas bošnjačkom narodu i svim građanima Sandžaka.pdf