Program okruglog stola “Sandžak 1912-2012”

U okviru obilježavanja “20. novembra – Dana Sandžaka, Bošnjačko nacionalno vijeće 24. novembra 2012. sa početkom u 10 sati organizuje okrugli sto na temu “Sandžak 1912-2012″. Objavljujemo program ovog skupa.

ORGANIZACIONI ODBOR:

Esad Džudžević, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća (domaćin skupa)

Dr. Redžep Škrijelj (predsjednik Organizacionog odbora)

Esad Rahić, vd. predsjednika Društva historičara Sandžaka

PROGRAM SKUPA

10.00 – 10.10 OTVARANJE SKUPA

Uvodna riječ: Esad Džudžević, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća

10.10 – 10.30 PRVA SESIJA

REFERATI:

Dr. Redžep Škrijelj: Sandžak od 1912-2012.god. (paralele i perspektive)

Esad Rahić: Administrativno-teritorijalni status Sandžaka od posljednjeg perioda osmanlijske vladavine do 2012.godine

10.45 – 11.00 KAHVE PAUZA

11.00 – 13.00 DRUGA SESIJA

Predsjedavajući:

Dr. Azem Kožar, profesor Univerziteta u Tuzli

Muhedin Fijuljanin, državni sekretar u Ministarstvu obrazovanja (moderator)

Dr. Rasim Muratović, Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca

Dr. Enver Međedović, Državni Univerzitet Novi Pazar

REFERATI:

Dr. Azem Kožar: Historiografska i druga istraživanja Sandžaka – potrebe i mogućnosti

Dr. Rasim Muratović: Položaj i prava Bošnjaka u periodu 1918-1992.godine

Akademik Alija Džogović_ Sandžački orijentalizmi kao nasljeđe otomanske jezičke kulture

Muhedin Fijuljanin: Novinarstvo u Sandžaku u periodu od 1912-2012.godine

Dr. Enver Međedović: Razvoj sporta i fizičke kulture kroz historiju Sandžačkih igara

Slavoljub Guburić: Geneza krize na zapadnom Balkanu

Mr. Nadir Dacić: Kulturno-prosvjetna misija Gajreta u Sandžaku između dva svjetska rata

Mr. Sead Ibrić: Položaj i organizacija Islamske zajednice sandžačkih Bošnjaka

Mustafa Baltić: Kulturno nasljeđe sandžačkih Bošnjaka od balskansih ratova do danas

Mr. Mensur Zukorlić: Bošnjaci na Bosforu

Dr. Mirsad Nuković: Utjecaj interneta i društvenih mreža na emancipaciju Bošnjaka i jačanje privrednih subjekata u Sandžaku

13.00 -14.00 TREĆA SESIJA

Predsjedavajući:

Dr. Sadik Idrizi, Edukativni fakultet Prizren

Mr. Zećir Ramčilović, PSU “Yahya Kemal” Skoplje

Dr. Hivzo Gološ, Arhiv “Ras” Novi Pazar

Dr. Redžep Škrijelj, Državni univeritet Novi Pazar (moderator)

REFERATI:

Mr. Zećir Ramčilović: Histroijski kontinuitet i položaj Bošnjaka u Republici Makedoniji

Dr. Sadik Idrizi i Džezair Murati: Položaj Bošnjaka u periodu 1912-2012.godine na Kosovu

Fahrudin Kladničanin: Kršenje ljudskih i manjinskih prava Bošnjaka (1990-2012.god.)

Dr. Hivzo Gološ: Srez deževski (1912-1914)

Fatih Hadžić: Džamije u južnom Sandžaku

Rizah Gruda: Plav i Gusinje daleko, a sami

14.00 -14.30 DISKUSIJA

14.30 Završna riječ: Esad Džudžević, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća

15.00 Zajednički ručak sa učesnicima okruglog stola

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.