Protest BNV zbog neprihvatljive i štetne izjave Almire Suljević

Bošnjačko nacionalno vijeće oštro protestuje zbog izjave Almire Suljević, upravnika Turskog kulturnog centra u Novom Pazaru, izrečene na skupu koji je organiziran u Kulturnom centru u Novom Pazaru na temu: “Interkulturalni i međuetnički dijalog, izazovi i mogućnosti – demokratski potencijali kulturne raznolikosti Srbije na putu ka Evropskoj uniji”, koji je realizirao Kulturni centar Damad u suradnji sa NVO Fractal iz Beograda a pod pokroviteljstvom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), 28. maja 2013. godine.

Na ovom skupu Almira Suljević je izjavila da uvođenje nastave na bosanskom jeziku u školama u Sandžaku neprihvatljivo i ravno separatizmu i kosovizaciji Srbije.

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžević tražiće u toku dana preko Ambasade Republike Turske u Beogradu da se Almira Suljević, upravnik Turskog Kulturnog Centra u Novom Pazaru, zbog ove neprihvatljive i štetne izjave smjeni sa tog mjesta.

Prilikom jučerašnje posjete delegacije Savjetodavnog komiteta Savjeta Evrope za sprovođenje Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina ocijenjeno je da ostvarivanje prava Bošnjaka u Republici Srbiji na obrazovanje na svom maternjem jeziku predstavlja veliki doprinos integraciji Bošnjaka u Republici Srbiji i značajan doprinos evropskom putu Srbije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.