Radni sastanak direktora i prosvjetnih radnika sa predstavnicima BNV-a

Današnjem radnom sastanaku u Bošnjačkom nacionalnom vijeću odazvao se veliki broj direktora škola, pedagoga i nastavnika koji predaju tzv. nacionalnu grupu predmeta, a prisustvovao je i predstavnik školske uprave iz Užica i predstavnici opštinske službe obrazovanja iz Novog Pazara.

Cilj ovog sastanka je bio da se formira tim koji će konkretizovati potrebne aktivnosti za primjenu Modela obrazovanja za Bošnjake u Republici Srbiji, a o kojima su tokom 2009.godine vođeni razgovori sa predstavnicima Ministarstva prosvjete i Zavoda za unaprjeđivanje obrazovanja i vaspitanja.

Vaćina učesnika je izrazila nezadovoljstvo sadašnjim statusom bosanskog jezika u sistemu obrazovanja, zahtjevajući da se bosanski jezik i bošnjačka književnost izučavaju kao obavezan, a ne kao izborni nastavni predmet u opštinama u kojima je bosanski jezik u službenoj upotrebi.

Kao odgovor na takve primjedbe predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća Dr Redžep Škrijelj, šef resora za obrazovanje i Muratka Fetahović, predsjednica Odbora za obrazovanje su pozvali na primjenu Modela obrazovanja za sandžačke Bošnjake, kojim je predviđeno da se nastava izvodi na bosanskom jeziku u školama gdje je većinska učenička populacija bošnjačka, dvojezično u mješovitim sredinama ili kao i do sada – na srpskom sa mogućnošću izučavanja bosanskog jezika i elemenata nacionalne kulture u školama gdje su Bošnjaci manjina.

Na ovom sastanku dogovoreno je da se tokom sljedećeg mjeseca organizuju seminari na kojima će referentne visokoškolske ustanove polaznicima dodjeliti sertifikate da mogu predavati opšteobrazovne školske predmete na bosanskom jeziku.

Takođe je dogovoreno da škole dostave prijedloge predmetnih nastavnika za tzv. nacionalnu grupu predmeta i da se formira tim koji će izraditi nastavne planove za bosanski jezik, historiju, muzičku i likovnu kulturu, kako bi se prevazišao vakum koji je nastao nakon izbora za nacionalno vijeće i sa implementacijom već usvojenog Modela krenulo što prije.

U Novom Pazaru,                                   Sekretar
31.05.2011.godine                               Alma Husić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.