Regionalna autonomija kao mehanizam za ostvarivanje prava Bošnjaka u Srbiji

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžević je učestvujući na današnjoj završnoj konferenciji “Unapređenje manjinske politike u Republici Srbiji – u korak sa integracijom” koja je održana u hotelu Moskva u Beogradu, u organizaciji Foruma za etničke odnose, izrazio podršku radnoj verziji završnog dokumenta Analize manjinske politike u Srbiji i preporuke za unapređenje procesa integracije, kao i amandmanima Mađarskog nacionalnog vijeća i tom prilikom najavio da će BNV uraditi dodatne amandmane na tekst analize.

Džudžević je posebno skrenuo paznju učesnicima konferencije da se mora prestati sa praksom i nastojanjima da za Bošnjake u Srbiji i Sandzaku vaze posebna pravila, pa čak i “lex specialis” u četiri zakonom definisanim oblastima – službenoj upotrebi jezika i pisma, zaštiti kulturnog nasljeđa, obrazovanja i informisanja na bosanskome jeziku. On je dodao da se BNV bavilo sve vrijeme sudsko-pravnom zaštitom u procesu ostvarivanja prava Bošnjaka u Srbiji i pritom izrazio veliku zahvalnost službi Zaštitnika građana koja je u velikom broju slučajeva bila supstitucija činjenici da Bošnjaci nemaju dovoljnu jaku i funkcionalnu zaštitu u Bosni i Hercegovini kao matičnoj drzavi.

Džudžević je na kraju najavio da će u amandmanima na tekst dokumenta koji će uputiti BNV biti sadrzan princip teritorijalne i regionalne autonomije kao evropski mehanizam koji bi olakšao konzumiranje manjinskih prava bošnjačkoj nacionalnoj zajednici, a i samoj drzavi u pregovaračkom procesu priključenja Srbije Evropskoj uniji.

Unapredjenje manjinske politike 2

Konferencija je organizovana u okviru projekta “Manjinske politike u Srbiji – unapređenje integracije” (Minority Policy in Serbia – Fostering Integration) koju Forum sprovodi u saradnji sa kancelarijom Visokog komesara za nacionalne manjine OEBS-a, ambasadama Velike Britanije i Holandije i misijom OEBS-a u Srbiji. Glavna tema konferencije bila je Analiza manjinske politike u Srbiji i preporuke za unapređenje procesa integracije.

Na koferenciji su govorili predstavnici Misije OEBS u Srbiji, Delegacije Evropske Unije u Srbiji, Ambasada Holandije i Velike Britanije, Visokog komesara za nacionalne manjine OEBS-a iz Haga, Zaštitnika građana Republike Srbije, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, kao i predstavnici nacionalnih vijeća u Srbiji.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.