Regionalni javni servisi i redakcije pri RTS-u

Razmatrajući Nacrt Strategije razvoja javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine (Medijska strategija), Resor za kulturu i informisanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, utvrdio je osnovne principe i prijedloge izmjena i dopuna Nacrta Strategije predloženog od strane Radne grupe.

U posebnom dokumentu koji je dostavljen Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog društva i Radnoj grupi za izradu nacrta Medijske strategije, Resor za kulturu i informisanje BNV zatražio je izmjene i dopune na javnoj raspravi ponuđenog teksta nacrta strategije i ugrađivanje u konačan tekst strategije mehanizama koji bi obezbjedili ostvarivanje prava na informisanje pripadnicima bošnjačke nacionalne zajednice, u skladu sa međunarodnim pravom, evropskim standardima i Ustavom i zakonima zajemčenih prava u ovoj oblasti.

U oblasti štampanih medija Resor za kulturu i informisanje zatražio je obezbjeđenje primjene evropskih standarda i preuzetih međunarodnih obaveza (Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima i dr.), kroz očuvanje bar po jednog štampanog medija na manjinskim jezicima i projektno finansiranje istraživačkog novinarstva na regionalnim ili manjinskim jezicima i programskih sadržaja koji imaju za cilj očuvanje i afirmaciju nacionalnog identiteta i kulture nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Preporukama se, također, traži obezbjeđivanje finansiranje manjinskih štampanih medija, u budžetu Republike, nadležnih ministarstava i drugih institucija i ustanova, uz poštovanje i primjenu mehanizma stečenih prava.

Po pitanju elektronski medija, Resor smatra da se reformom sistema javnog informisanja, pored Radio Televizije Srbije i Radio Televizije Vojvodine, treba predvidjeti postojanje i regionalnih radiodifuznih ustanova kao javnih servisa.

Regionalni javni servisi pokrivali bi određeni region i njima bi se zadovoljavale potrebe za informisanjem stanovništva tog regiona o svim temama i sadržajima od javnog interesa na regionalnom i lokalnom nivou, kao i posebno potrebe informisanja pripadnika manjina koje u pretežnom ili najvećem broju žive na području određenog regiona.

Produkcija programa regionalnih javnih servisa, prema tom dokumentu, treba posebno da odražava raznolikost kulture, životnih i drugih uslova u regionu, kao i podršku regionalnim kulturnim, sportskim i drugim aktivnostima i vrijednostima u regionu i lokalnih zajednica u njemu.

Regionalni javni servisi, prema stavu Izvršnog odbora BNV, treba da budu posebni nezavisni emiteri, čiji osnivači mogu biti najmanje 2 jedinice lokalne samouprave, a odnos regionalnih javnih servisa i Javnog radiodifuznog sistema Radio Televizija Srbije u pogledu emitovanja određenih zajedničkih sadržaja bio bi regulisan posebnim sporazumom, na osnovu kojeg bi regionalni servisi imali slobodu u pogledu preuzimanja i emitovanja programa RTS-a, prema sopstvenoj želji.

Na status regionalnog javnog servisa na području na kojem u pretežnom ili najvećem broju žive pripadnici određene nacionalne manjine, saglasnost bi davao nacionalni savjet te nacionalne manjine, a regionalni javni servisi bi se finansirali iz jedinstvene radio televizijske pretplate koja se ostvaruje na državnom nivou, finansiranjem posebnih programa od strane države za potrebe informisanja na jezicima nacionalnih manjina, finansiranjem od strane jedinica lokalne samouprave, kao i od komercijalnih prihoda. Udio prihoda regionalnih javnih servisa u ukupnom iznosu radio televizijske pretplate na nivou cijele zemlje regulisao bi se posebnim aktom.

Poseban akcenat u preporukama koje su upućene u vezi elektronskih medija dat je i radiodifuznim oblastima. S tim u vezi, od nadležnih organa i institucija se zahtijeva da se, u skladu sa ustavnim i zakonskim odredbama o zaštiti prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina, reformom sistema redefinišu postojeće radiodifuzne oblasti u Srbiji i na taj način obezbjede potpuniji i sveobuhvatniji mehanizmi zaštite i ostvarenja prava nacionalnih manjina, u skladu sa zakonom.

Posebno, dokumentom se zahtijeva da se reformisanim sistemom radiodifuzije područje šest sandžačkih opština u kojima u pretežnom ili najvećem broju žive sandžački Bošnjaci svrsta u jednu radiodifuznu oblast.

Od nadležnih organa, institucija i ustanova, se, također, traži da se pri Javnoj radiodifuznoj ustanovi Radio Televizija Srbije formiraju posebne redakcije za programe na manjinskim jezicima manjina izvan pokrajine Vojvodine, čime bi se obezbjedilo formiranje i posebne redakcije na bosanskom jeziku pri RTS-u.

Redakcije na manjinskim jezicima, prema zahtjevu Resora za kulturu i informisanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća, pripremale bi poseban program na jezicima nacionalnih manjina, posvećen posebno očuvanju nacionalnog identiteta i promociji kulturnih i sveukupnih nacionalnih vrijednosti manjina.

Resor za kulturu i informisanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji smatra da će pravovaljano formulisana Strategija razvoja javnog informisanja u Republici Srbiji (Medijska strategija) značajno unaprijediti sistem javnog informisanja i rad medija, i podići nivo ostvarivanja ljudskih i građanskih prava i zaštite i ostvarivanja prava manjinskih nacionalnih zajednica u Republici Srbiji. U tom smislu, Resor za kulturu i informisanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji smatra neophodnim reformisanje postojećeg pravnog sistema, izmjenom ili donošenjem novih zakonskih i podzakonskih akata, kojim bi se omogućila primjena modela i principa formulisanih u Medijskoj strategiji, u skladu sa evropskim vrijednostima i prihvaćenim međunarodnim standardima.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.