Konstituisan Odbor za međunacionalne odnose i omladinu

U prostorijama Glavnog ureda Bošnjačkog nacionalnog vijeća danas je održana konstitutivna sjednica Odbora za međunacionalna saradnju i omladinu u Vijeću.

Na sjednici je konstituisan Odbor gdje je, pored usvajanja Poslovnika, za predsjednika odbora izabran Admir Omerović, a ostali članovi odbora su Haris Imamović, Senaid Šarenkapić, Zlatan Ibrahimović i Adnan Mušović.

Odbor je preuzeo obavezu da u narednom periodu analizira aktuelne probleme i na osnovu toga donese program daljeg djelovanja.