Rizah Gruda kandidat za predsjednika Senata Vijeća

Bošnjačko nacionalno vijeće će na svojoj prvoj redovnoj sjednici Vijeća u 2013. godini, a u skladu sa članom 41. Statuta Vijeća, osnovati Savjet visokih zvaničnika – Senat Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

Izvršni odbor Vijeća je na 98. sjednici, održanoj 29.12.2012.godine utvrdio kandidata za predsjednika Senata, Rizaha Grudu.

Rizah Gruda je bivši narodni poslanik u Parlamentu Republike Srbije u periodu od 1991.godine do 1993.godine, a 1991. godine je pri Bošnjačkom nacionalnom vijeću bio zadužen za obrazovanje, nauku i kulturu.

Senat je konsultativno tijelo Bošnjačkog nacionalnog vijeća koje će se baviti pitanjima od izuzetnog značaja za sveukupan položaj i ostvarivanje prava garantovanih Ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima pripadnicima bošnjačke nacionalne zajednice u Republici Srbiji i o tome davati mišljenja i preporuke Bošnjačkom nacionalnom vijeću.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.