Roditelji učenika prvog razreda Novopazarske gimnazije podnijeli krivične prijave protiv direktora Zorana Milosavljevića

Roditelji učenika prvog razreda Novopazarske gimnazije, koji su se u anketi sprovedenoj u periodu od 01. aprila do 01. septembra 2013. godine izjasnili da žele da njihova djeca pohađaju nastavu na bosanskom jeziku podnijeli su danas, Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, krivične prijave protiv Zorana Milosavljevića, direktora Gimnazije u Novom Pazaru, jer je nevršenjem svoje službene dužnosti teže povrijedio pravo učenika da pohađaju nastavu na maternjem jeziku.

Milosavljević je u periodu od 02. septembra do oktobra 2013. godine, suprotno propisima o upotrebi jezika i pisma manjinskih nacionalnih zajednica uskratio učenicima prvog razreda Gimnazije u Novom Pazaru, da pri ostvarivanju svog prava na obrazovanje na maternjem jeziku i koriste svoj jezik i pismo, jer nije u skladu sa zakonom organizovao nastavu na bosanskom jeziku za učenike čiji roditelji su se u anketi sprovedenoj u periodu od 01. aprila do 01. septembra izjasnili da žele da njihova djeca pohađaju nastavu na bosanskom jeziku. Milosavljević je time izvršio krivična djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 359. st. 1. u sticaju sa krivičnim djelom povreda prava upotrebe jezika i pisma iz čl. 129. Krivičnog zakonika Republike Srbije.

Bošnjačko nacionalno vijeće je, inače, već uputilo Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru i Prijepolju krivične prijave protiv odgovornih lica u Školskim upravama u Kraljevu i Užicu i šefa Grupe za stručno-pedagoški nadzor u Novom Pazaru, zbog zloupotrebe službenog položaja u sticaju sa krivičnim djelom povrede prava upotrebe jezika i pisma, kao i protiv Edina Dugopoljca, direktora OŠ “Stefan Nemanja” u Novom Pazaru jer je nevršenjem svoje službene dužnosti teže povrijedio pravo učenika da pohađaju nastavu na maternjem jeziku..

U svrhu pripreme za obrazovno-vaspitni rad na bosanskom jeziku od početka 2013/2014. školske godine, u tri predškolske ustavove, tri osnovne škole i tri gimnazije u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu, od 21. 02. 2013. godine do kraja školske godine 2012./2013., organizovana je pripremna nastava na bosanskom jeziku odobrena od strane Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja.

Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja odobrilo je uvoz i upotrebu četiri udžbenika iz Bosne i Hercegovine u gimnazijama i srednjim stručnim školama. Također, Ministarstvo prosvjete odobrilo je izdavanje i upotrebu Čitanke za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola.

Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja i drugi nadležni organi su, u toku 2012. i 2013. godine, donijeli potrebna akta o početku sprovođenja obrazovno-vaspitnog rada na bosanskom jeziku za pripadnike bošnjačke nacionalne manjine u Republici Srbiji počev od školske 2013/2014. godine, u skladu sa zakonom, i to: „Pravilnik o dopuni pravilnika o nastavnom programu za gimnaziju – Bosanski jezik i književnost“ za prvi razred svih smjerova gimnazije na strani 175-177 (svi pravilnici objavljeni u „Službenom glasniku RS – Prosvetnom glasniku“, broj 4/13, od 15. maja 2013. godine). Istovremeno, objavljeni su i „Pravilnik o dopuni Pravilnika o planu udžbenika“ („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik, br. 4/13) za predmet Bosanski jezik, čitanka za 1. i 5. razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i 1. razred gimnazije („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 13/2013).

Također je i usvojen Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika koji mogu da predaju bosanski jezik i književnost u gimnazijama (Sl.gl.-Prosvetni Glasnik broj 15/2013 od 30. avgusta 2013).

Na osnovu svega navedenog Gimnazija u Tutinu je na od 2.septembra 2013. godine počela sa nastavom na bosanskom jeziku, u skladu sa Zakonom i sprovedenom anketom roditelja o modelu nastave.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.