Sa konferencije u Subotici: Najveći standardi za manjine

Potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vjeća Muhedin Fijuljanin učestvovao je, 13. oktobra, u Subotici, na konferenciji „Predstavljanje najbolje prakse u oblasti nacionalnih manjina u Mađarskoj“.

Učestvujuću u raspravi posvećenoj problematici zaštite manjinskih prava, kao i radu na Akcionom planu za manjine, potpredsjednik Fijuljanin je ukazao na činjenicu tzv. asimetrije u poštovanju manjinskih prava u Srbiji, odnosno postojanje jedne prakse na području Vojvodine a sasvim druge i drugačije u ostalim dijelovima Srbije.

„Ako želimo vladavinu prava, pravnu jednakost, koje su temeljne vrijednosti Evropske unije, a iz kojih slijedi pravna sigurnost, onda moramo ujednačiti standarde. U suprotnom, bojim se da ćemo imati diskriminaciju“, kazao je u vezi sa tim Fijuljanin.

On je istakao da postojanje manjina u Srbiji nije bezbjednosni rizik već da je bezbjednosni rizik nepostojanje prava manjina i da je u tom pravcu neophodno načiniti odlučne korake ka uvažavanju manjina i njihovoj adekvatnoj ustavno-pravnoj zaštiti.

Sa konferencije u Subotici - Najveći standardi za manjine

Osvrćući se na navođenje primjera iz Južnog Tirola kao primjera dobre prakse u pogledu uređenosti i, posebno, zastupljenosti manjina u javnim službama, Fijuljanin je istakao da o Južnom Tirolu mogu da govore svi i da tu nema spora ali da kada o tome govore Bošnjaci iz Sandžaka onda se tome daju najraznovrsnije konotacije i karakteriše na ovaj ili onaj način.

Konferenciju u Subotici su otvorili ministri pravde Srbije i Mađarske, Nikola Selaković i Laslo Tročanj, koji su govorili o dobrim odnosima dvije države i zajedničkom naporu na rješavanju određenih pitanja, a posebno poloboljšanju položaja manjina.

U radnom dijelu konferencije o iskustvima Mađarske u regulisanju, primjeni i zaštiti manjinskih prava posebna izlaganja imali su mađarski stručnjaci iz ove oblasti: Ferenc Kalmar – ministarski povjerenik odgovoran za politiku susjedstva u Ministarstvu vanjskih poslova i trgovine Mađarske, Peter Varga – Državni sekretarijat za narodnu politiku Kancelarije premijera Mađarske i Dr Hajnalka Juhasz – iz Ministarstva pravde Mađarske. O praksi zaštite manjinskih prava na području AP Vojvodina govorio je Mihaly Nyilas, pokrajinski sekretar u Vladi AP Vojvodina za obrazovanje, javnu upravu i nacionalne manjine/nacionalne zajednice i predstavnik Asocijacije vojvođanskih Mađara.

Na konferenciji je posebno istaknuto da manjine mogu najviše postići upravo u postupku pristupanja njihovih zemalja Evropskoj uniji, a da zemlja kandidat mora udovoljiti najvišim standardima kada su u pitanju manjinska prava. U tom smislu kroz akcione planove mora se sve jasno i precizno definisati, a ono što je Srbija preuzela prihvatanjem određenih međunarodnih dokumenata mora se poštovati i primjenjivati, uz obezbjeđenje poštovanja principa stečenih prava.

Na konferenciji i radionici posvećenoj predstavljanju najboljih praksi u zaštiti prava manjina u Mađarskoj, prisustvovali su predstavnici Ministarstva pravade, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja, predstavnici drugih ministarstava u vladama Srbiji i Mađarske, predstavnici nacionalnih vijeća iz Srbije, kao i eksperti i članovi Radne grupe za izradu Akcionog plana za manjine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.