Saopćenje za javnost

Dopredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžo, zadužen za saradnju sa nacionalnim savjetima nacionalnih manjina i obrazovanje na bosanskome jeziku uputio je danas pismo predsjednicima svih nacionalnih savjeta u Republici Srbiji sa pozivom na zajedničku saradnju.

U pismu se, pored ostalog, navodi sljedeće:

„Ovim putem izražavam zainteresovanost za ostvarivanjem saradnje naših nacionalnih savjeta na zajedničkim aktivnostima u okviru Ustavom i zakonima regulisanih nadležnosti i oblasti djelovanja.

Smatram da bi nam u daljem radu u ostvarivanju manjiskih prava bila veoma korisna razmjena dosadašnjih iskustava u primjeni službene upotrebe jezika i pisma, obrazovanja, informisanja i zaštite i unapređenja kulture, kao i utvrđivanje zajedničkog plana aktivnosti u ovim oblastima.

Također, smatram veoma važnim zajedničke aktivnosti na saradnji sa organima državne uprave odnosno resornim ministarstvima, a posebno na kostituisanju Savjeta Republike Srbije za nacionalne manjine i budžetskog Fonda za nacionalne manjine.

Posebno značajnim smatram uspostavljanje Koordinacije nacionalnih vijeća manjinskih naroda, određivanje predsjedavajućeg ovog neformalnog tijela u skladu sa dosadašnjim iskustvom kao i izradu programa sa prijedlogom mjera za rješavanje manjinskih pitanja, odnosno rješavanja pitanja položaja i ostvarivanja prava pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica u Srbiji.

U smislu napred izrečenog predlažem održavanje zajedničkog sastanka, o čijem vremenu i mjestu održavanja bi se dogovorili u daljim kontaktima.“

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.