SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Povodom više medijskih natpisa pa i prave organizovane medijske kampanje u vezi zaustavljanja štampanja udžbenika na bosanskom jeziku, Bošnjačko nacionalno vijeće izdaje sljedeće

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Bošnjačko nacionalno vijeće obavještava javnost da postoje svi sistemski i zakonski uslovi za nesmetano odvijanje nastave na bosanskom jeziku.

U nastavi na bosanskom jeziku se trenutno koristi 229 odobrenih udžbenika, koji su autorski ili prevodi udžbenika iz opće-obrazovnih predmeta, a odobreni su i plan udžbenika za nastavu na bosanskom jeziku i obrazovni standardi za bosanski jezik za osnovnu školu.

Autori udžbenika koji se koriste u nastavi na bosanskom jeziku su nastavnici i profesori sa višegodišnjim iskustvom, univerzitetski profesori koji predaju na univerzitetima u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, te izuzetni poznavaoci metodike i didaktike nastave.

Rukopisi udžbenika koji su tema medijskih natpisa spadaju u grupu nedostajućih udžbenika koji su kao i svi ostali izuzetno visokog kvaliteta međutim u njima su jedino sporni sadržaji koji čine temelj bošnjačkog nacionalnog identiteta.

Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja odnosno Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja osporavaju da se u udžbenicima nađu pojmovi Bošnjaci, bosančica, Crkva bosanska i Sandžak na način na koji ih tretiraju naučno-utvrđene činjenice u bošnjačkoj historiografiji i kulturologiji.

Bošnjačko nacionalno vijeće neće nikada prihvatiti udžbenike u kojima se ne nalaze sadržaji koji su sama bit bošnjačkog nacionalnog identiteta u Sandžaku.

Bošnjačko nacionalno vijeće također obavještava javnost da je na više domaćih i međunarodnih skupova, projekat implementacije nastave na bosanskom jeziku u Sandžaku od strane relevantnih stručnjaka ocijenjen kao jedan od najefikasnijih i najuspješnijih manjinskih poduhvata u Jugoistočnoj Evropi.

Nastavu na bosanskom jeziku trenutno pohađa 14 545 predškolaca i učenika osnovnih i srednjih škola, što ukupno iznosi 86% djece školskog uzrasta u Sandžaku koja su  bošnjačke nacionalnosti. Učenici osmog razreda u nastavi na bosanskom jeziku će ove godine po prvi put polagati završni ispit na svom maternjem, bosanskom jeziku.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.