SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Na osnovu nedavnih razgovora u Novom Pazaru sa direktorom Uprave za ljudska i manjinska prava pri ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Nenadom Đurđevićem, predsjednik Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžević uputio je danas ministru Milanu Markoviću pismo sljedeće sadržine:

“Ustavom i zakonima Republike Srbije pripadnicima nacionalnih manjina garantovano je pravo na obrazovanje na maternjem jeziku, službenu upotrebu jezika i pisma, kulturu i informisanje.
Iako im Ustav i zakoni, kao i međunarodni obavezujući dokumenti, garantuju gore navedena prava pripadnicima bošnjačke nacionalne zajednice do danas nije omogućeno korišćenje istih.
U cilju odblokiranja procesa ostvarivanja garantovanih individualnih i kolektivnih prava pripadnicima bošnjačke nacionalne zajednice u Republici Srbiji, Bošnjačko nacionalno vijeće je u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima pokrenulo postupak kod Zaštitnika građana i Povjerenice za zaštitu ravnopravnosti zbog povrede Ustavom i zakonom garantovanih prava.
Shodno odredbama Zakona o zaštiti prava o sloboda nacionalnih manjina, Zakona o nacionalnim savjetima nacionalih manjina, Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Bošnjačko nacionalno vijeće je Ministarstvu prosvjete i nauke uputilo  nastavne programe za bosanski jezik i grupu nacionalnih predmeta, za nivo osnovnog i srednjeg obrazovanja, kao i pripremni predškolski program na bosanskom jeziku, a sve u cilju implementacije prava pripadnika bošnjačke nacionalne manjine na obrazovanje na bosanskom jeziku u školskoj 2011/12. godini.
Ovim putem Vas podsjećam da je prije dvije godine, tačnije, 10.09.2009. godine formirana zajednička komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva prosvjete i Odbora za obrazovanja Bošnjačkog nacionalnog vijeća i da je shodno dogovoru, Vijeće uradilo Elaborat o modelu obrazovanja za sandžačke Bošnjake, koji je predat nadlježnom ministarstvu još 11.11.2009. godine i pomenute nastavne programe, kao i da je postignut dogovor da se zajednički radi na implementaciji istih, do čega ni do danas, nažalost nije došlo.
U želji da svoja prava ostvarujemo u institucijama sistema, molimo Vas da u okviru svojih nadlježnosti organizujete sastanak na kome će, pored Vas kao ministra za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, prisustvovati, predstavnici Izvršnog odbora BNV-a i ministar prosvjete i nauke dr Žarko Obradović.
Predlažemo da se pomenuti sastanak, zbog početka školske godine, održi što hitnije i da tema sastanka bude: Ostvarivanje prava na obrazovanje na bosanskom jeziku pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice.

Poštovani ministre,

Pored organizovanja sastanka sa ministrom prosvjete i nauke, obavještavam Vas da će Bošnjačko nacionalno vijeće, od Vas kao resornog ministra zaduženog za oblast manjinskih prava, zatražiti organizovanje hitnih sastanaka sa ostalim resornim ministrima u čijem djelokrugu rada spadaju oblasti, kojima se jemče, obezbjeđuju i štite prava pripadnicima manjinskih zajednica u Republici Srbiji i to u oblastima informisanja, službene upotrebe jezika i pisma i kulture.
Iskreno vjerujem da ćemo na ovaj način, zajedničkim naporom, putem razgovora i dogovora, obezbijediti efikasnu i praktičnu primjenu Ustavom i zakonom garantovanih prava pripadnicima bošnjačke nacionalne zajednice, čije je ostvarivanje zaustavljeno i onemogućeno prije dvije godine.”

 

U Novom Pazaru                                                Šef Glavnog ureda Vijeća
05.09.2011.godine                                            Alma Husić, dipl. pravnik

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.