Sastanak predsjednika nacionalnih savjeta manjina i ministra kulture

Na inicijativu predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esada Džudževića, juče, 09.10.2012.godine u Beogradu je održan sastanak predsjednika BNV, predsjednika albanskog Nacionalnog savjeta Galiba Bećirija, predsjednika bugarskog Nacionalnog savjeta Zorana Petrova i predsjednika romskog Nacionalnog savjeta Vitomira Mihajlovića, sa ministrom za kulturu Bratislavom Petkovićem.

Tema razgovora je bila finansiranje manjinskih štampanih medija i tradicionalnih kulturnih manifestacija ovih nacionalnih zajednica, koje žive u centralnoj Srbiji, odn. u Sandžaku, Preševskoj dolini i jugoistočnoj Srbiji.

Na sastanku je postignut dogovor da se formira radna grupa od predstavnika Ministarstva i resornih odbora za informisanje i kulturu ovih Nacionalnih vijeća, čiji bi zadatak bio da iznađe mehanizme za rješenje problema finansiranja pomenutih aktivnosti.

Predsjednik BNV Esad Džudžević, upoznao je aktuelnog ministra za kulturu sa činjnicom da su “Sandžačke novine”, manjinsko glasilo bošnjačke nacionalne zajednice u Srbiji, izlazile uz finansijsku podršku Ministastva kulture od februara 2008. do decembra 2011. godine kada je prestalo nihovo izlaženje. Slična situacija je i sa časopisom “Bošnjačka riječ” koji je ovo Ministarstvo sufinansiralo ranijih godina a tokom prošle godine Bošnjačko vijeće je samostalno finansiralo izlazak dva broja iz sredstava namenjenih za redovan rad Vijeća. U oblasti tradicionalnih kulturnih manifestacija sandžačkih Bošnjaka Ministarstvo je u periodu 2005-2008. godina sufinansiralo Festival sandžačkih sevdalinki (FESS), od 2006-2010. godine Sandžačke književne susrete (SAKS) i Smotru bošnjačkih narodnih igara (SBONI). U posljednje dvije godine Bošnjačko nacionalno vijeće je iz sredstava namenjih redovnom radu finansiralo SAKS i SBONI dok FESS nije organizovan od 2008. godine jer zbog svog visokog umjetničkog nivoa iziskuje značajnija finansijska sredstva.

Na ovom sastanku predsjednici Nacionalnih savjeta su iznijeli primjedbu na nenamensko trošenje finansijskih sredstva namenjenih finansiranju projekata drugih ustanova i institucija na konkursu Ministarstva, koje odobravaju Nacionalni savjeti.

Predsjednik BNV je informisao ministra Petkovića o Odluci o utvrđivanju ustanova i tradicionalnih manifestacija od posebnog značaja za Bošnjake, koju je donijelo Bošnjačko nacionalno vijeće, kao i sa zakonskom procedurom preuzimanja osnivačkih prava ovih ustanova od strane BNV-a.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.