Sastanak sa Stručnom komisijom Vijeća

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžević i predsjednik Odbora za obrazovanje Elijas Rebronja održali su danas sastanak u Glavnom uredu Vijeća sa Stručnom komisijom BNV koja će davati upute, smjernice i mišljenje na utvrđeni prijedlog nastavnih planova i programa osnovnoga i srednjeg, obrazovanja i vaspitanja za sadržaje koji izražavaju posebnosti bošnjačke nacionalne zajednice održan je danas u Glavnom uredu Vijeća.

Na sastanku je dogovoreno da će Stručna komisija Vijeća ocjenjivati i davati mišljenja na rukopise udžbenika i dodatke udžbenicima čiji sadržaji izražavaju posebnosti bošnjačke nacionalne zajednice, (Bosanski jezik i književnost i grupa nacionalnih predmeta: Muzička kultura, Likovna kultura i Historija) kao i prijevode odobrenih udžbenika iz grupe opće-obrazovnih predmeta koji će se koristiti u nastavi na bosanskome jeziku.

Na osnovu mišljenja i ocjene rukopisa članova komisije po oblastima Bošnjačko nacionalno vijeće daje predhodnu saglasnost ministru nadležnom za poslove obrazovanja radi davanja odobrenja za korištenje udžbenika i nastavnih sredstava čiji sadržaji izražavaju posebnost nacionalne manjine.

strucna komisija BNV 2

Na sastanku je dogovoreno da Bošnjačko nacionalno vijeće zakaže sastanak Stručne komisije u proširenom sastavu sa stručnjacima iz svih oblasti iz Bosne i Hercegovine na temu „Izrada polaznih osnova za nacionalne vrijednosti Bošnjaka“, koje bi bile okvir unutar kojeg bi autorski timovi uskladili nastavne planove i programe i udžbenike.

Na sastanku su, pored predsjednika Vijeća Esada Džudževića i predsjednika Odbora za obrazovanje Elijasa Rebronje, učestvovali i doc. dr. Redžep Škrijelj (predsjednik Komisije), prof. dr. Sait Kačapor, doc. dr. Sead Šemsović, mr. Fatima Pelesić Muminović i prof. Mubera Škrijelj.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *