Autorski tim za izradu udžbenika i dodataka za bosanski jezik

Na izradi udžbenika i dodataka za izvođenje nastave na bosanskom jeziku radio je tim od 25 članova. Bio je ovo je veliki izazov i odgovornost, ali i velika čast za autore iz Sandžaka, jer je ovo prvi put da se ovakav projekat izvodi u ovom regionu.

Svi autori i ilustratori udžbenika i dodataka su iz Sandžaka, a izdavač će biti izdavačka kuća “Klet” iz Beograda.

 

Članovi autorskog tima:

 1. Farisa Fetahović
 2. Resmija Korać
 3. Elvedina Hakić
 4. Adela Melajac
 5. Sanela Međedović
 6. Mevluda Melajac
 7. Hodo Katal
 8. Hamid Šabanović
 9. Zineta Hukić
 10. Rešad Prtinac
 11. Nataša Prtinac
 12. Maida Maljoku
 13. Enisa Kajević
 14. Nermina Talović
 15. Esad Rahić
 16. Alma Trtovac
 17. Sabahudin Selmanović
 18. Elijas Rebronja
 19. Melida Rebronja
 20. Alma Smailbegović
 21. Emina Brunčević
 22. Dino Lotinac
 23. Muriz Čoković – ilustrator
 24. Muhamed Đerlek Max – ilustrator
 25. Sauda Dautović – lektorica