Spisak prevodilaca za bosanski jezik

Licence za obavljanje poslova prevodilaca za bosanski jezik dobilo je 17 profesora bosanskog jezika, koji će u sklopu uvođenja nastave na bosanskom jeziku prevesti udžbenike za prvi i peti razred osnovne škole, kao i za prvi razred srednje škole.

 Spisak licenciranih prevodioca za bosanski jezik:

 1. Maida Ujkanović
 2. Zejna Biberović
 3. Aida Smajović
 4. Suada Dautović
 5. Seniha Halilović
 6. Amela Zejnelović
 7. Emina Pepić
 8. Haris Kučević
 9. Emina Bajrović
 10. Bisera Spasović
 11. Azemina Bojadžić
 12. Harisa Bećović
 13. Adisa Musić
 14. Emina Šehović
 15. Amina Islamović
 16. Adela Kladničanin
 17. Nuvara Agović