Srbija još uvijek osporava pravo Bošnjaka na njihov etnički, kulturni i nacionalni identitet

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžević učestvovao je danas kao uvodničar, zajedno sa kolegama iz Albanskog i Mađarskog nacionalnog vijeća, na okruglom stolu pod nazivom “Ostvarivanje, problemi i unapređenje jezičkih prava građana po Zakonu o službenoj upotrebi jezika i pisama”, u organizaciji Zaštitnika građana u Beogradu.

Džudžević je na okruglom stolu govorio o problemu u ostvarivanju individualnih i kolektivnih prava pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice u oblasti službene upotrebe bosanskoga jezika i pisma.

Predsjednik Vijeća je rekao da je bosanski jezik u službenoj upotrebi u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i Prijepolju, ali da lokalna samouprava u općini Priboj nije statutom predvidela bosanski jezik kao službeni, iako je Zaštitnik građana 2010. godine utvrdio da Općina Priboj nije usaglasila Statut sa Ustavom Republike Srbije. On je, također, rekao da se u samoj primjeni bosanskoga jezika u Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu i Prijepolju nije mnogo odmaklo, izuzev u Tutinu gdje je viđen pomak, jer je bosanski jezik u upotrebi u radu skupštine i općinskoga vijeća, kao i u upravnom postupku.

konferencija Zastitnik gradjana 2

On je istakao da se na obrascima ličnih karata i putnim ispravama kod pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice ne postupa u skladu sa Zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisma. Džudžević je i naveo problem u vođenju sudskog i upravnog postupka, jer ne postoje sudski tumači na bosanskome jeziku, te se stvara veliki broj blokiranih sudskih postupaka u Višim sudovima u Prijepolju i Novom Pazaru. On je rekao da postoji problem i izdavanjem školske evidencije na bosanskome jeziku za učenike koji pohađaju nastavu na bosanskome jeziku, kao i nepostojanje lektora nabosankome jeziku u radu lokalnih uprava u sandžačkim općinama.

Džudžević je posebno istakao da se Odluka Bošnjačkog nacionalnog vijeća o utvrđivanju tradicionalnih naziva jedinica lokalne samouprave, naseljenih mjesta i drugih geografskih pojmova na bosanskome jeziku ne poštuje u sandžačkim općinama.

konferencija Zastitnik gradjana

On je rekao da je Bošnjačko nacionalno vijeće pokrenulo sudsko-pravnu zaštitu kod osnovnih sudova, Povjerenice za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnika građana o svim ovim problemima i od kojih očekuje da budu supstitucija činjenici da Bošnjaci u Srbiji nemaju klasičnu matičnu državu. On je rekao da je sve ovo posledica, između ostalog, i činjenice da još uvijek postoji osporavanje prava na etnički, kulturni i nacionalni identitet Bošnjaka od nekih političkih, akademskih krugova u Srbiji. Džudžević je predložio da se izradi jedinstveni zakon koji bi tretirao manjinsku politiku u Srbiji i koji bi imao status Ustavnog zakona, kao jedan od načina prevazilaženja ovih problema.

Na okruglom stolu su, pored Džudževića, učestvovali i zaštitnik građana Saša Janković, zamjenik zaštitnika građana Robert Sepi, zamjenica pokrajinskog ombdusmana Eva Vukašinović, predsjednici Mađarskog i Albanskog nacionalnog vijeća Tamaš Korhec i Galip Bećiri, članovi Odbora za ljudska i manjinska prava i predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i drugih resornih ministarstava.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.