Stavljanje van snage Uredbe Vlade Republike Srbije

Predsjednik Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća gospodin Esad Džudžević uputio je danas pismo gospodinu Mirku Cvetkoviću u kome se kaže:

„Poštovani gospodine Predsjedniče Vlade,

Molim Vas, da u okviru svojih nadlježnosti razmotrite i stavite van snage Uredbu Vlade Republike Srbije o upravnim okruzima („Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 15/2006 od 27.02.2006. godine), kojom je dio Sanžaka u Republici Srbiji podijeljen u dvije administrativne cjeline odnosno dva upravna okruga, i koja je u potpunosti protivna članu 78. Ustava Republike Srbije, u kojem se kaže: „Zabranjeno je preduzimanje mjera koje bi prouzrokovale vještačko mijenjanje nacionalnog sastava stanovništva na područjima gdje pripadnici nacionalnih manjina žive tradicionalno i u značajnom broju.“

Uredba je, takođe, protivzakonita, jer član 22. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina („Sl. list SRJ“ br. 11/2002) kaže: „Zabranjuju se mjere koje mijenjaju odnos stanovništva u oblastima naseljenim nacionalnim manjinama i koje otežavaju uživanje i ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina.“

Dva najznačajnija dokumenta iz oblasti međunarodnog prava kojim se uređuje oblast zaštite i unapređenja prava nacionalnih manjina, takođe zabranjuju otežavanje konzumiranja nacionalnih prava manjina postojećim ili novim administrativnim podjelama u okviru država članica Savjeta Evrope (član 16. Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i član 7. Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima).

Stavljanjem van snage ove uredbe, omogućiće se pripadnicima bošnjačke nacionalne manjine u Republici Srbiji, da u skladu sa najavljenim izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju, ostvare svoja Ustavom i zakonom garantovana prava.

Naime, najavljenim izmjena i dopunama Zakona o regionalnom razvoju, šest  sandžačkih opština (Novi Pazar, Tutin, Sjenica, Nova Varoš, Prijepolje i Priboj) naći će se u jednom statističkom regionu, što će omogućiti da posebnom uredbom Vlade, koja će usljediti nakon usvajanja ovog zakona u Narodnoj Skupštini, ovih šest opština, u kojim Bošnjaci žive tradicionalno i u značajnom broju, sačinjavaju jednu administrativnu oblast, što je u skladu sa Ustavom, zakonima i međunarodnim standardima. Ovim će država olakšati konzumiranje prava pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u Republici Srbiji.

Poštovani Predsjedniče,
Uvjeren sam da ćete, u skladu sa ovim dopisom, a na osnovu Ustava, zakona i međunarodnih standarda, staviti van snage Uredbu o upravnim okruzima, čiji su tekst i odredbe preuzete iz Miloševićeve Uredbe o načinu vršenja poslova ministarstava i posebnih organizacija van njihovog sjedišta („Sl. glasnik RS“ br. 3/92, 36/92, 52/92, 60/93 i 5/95). Prema naprijed navedenom, Uredba o upravnim okruzima, predstavlja legalizaciju politike etničkog čišćenja režima Slobodana Miloševića iz devedesetih godina prema pripadnicima bošnjačke nacionalne manjine u Republici Srbiji.

Takođe, Vas obavještavam da pravna služba Bošnjačkog nacionalnog vijeća (Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine) na osnovu pravne analize Uredbe o upravnim okruzima, priprema Akcioni plan pravnih radnji u skladu sa članom 10. tačka 12. i članom 25. stav 4. Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina, kojim se nacionalnim savjetima nacionalnih manjina stavlja u nadlježnost pokretanje postupka pred Ustavnim sudom, Zaštitnikom građana i drugim nadlježnim organima, kada procijeni da je došlo do povrede ustavom i zakonom garantovanih prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina, kao i nadlježnost podnošenja inicijativa Vladi za ukidanje, odnosno poništenje propisa državnih organa i posebnih organizacija, koji nisu u skladu sa odredbama ovog zakona i drugih zakona i propisa koji se odnose na nacionalne manjine.

Poštovani Predsjedniče Vlade,
Tražim od Vas da ovu temu uvrstite u dnevni red prve naredne sjednice Savjeta Republike Srbije za nacionalne manjine, čiji ste Vi predsjednik, i gdje ćete za ovakvu odluku Vlade dobiti većinsku podršku članova Savjeta.“

Kaže se u pismu Esada Džudževića upućenom predsjedniku Vlade i Savjeta Republike Srbije za nacionalne manjine, Mirku Cvetkoviću.

U Novom Pazaru,                                              Sekretar
17.03.2010. godine                                         Alma  Husić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.