Sto godina od Sjeničke konferencije 1917 – 2017.

Povodom sto godina od Sjeničke konferencije i usvajanja Sjeničke rezolucije Bošnjačko nacionalno vijeće je u Novom Pazaru održalo Svečanu sjednicu Vijeća koja je jedan u nizu događaja kojim se podsjeća na ovaj historijski važan događaj za Bošnjake i regiju Sandžak.

Polazeći od historijskog i kulturološkoga značaja „Sjeničke konferencije“ za Bošnjake Sandžaka, a u skladu sa ovlašćenjima Bošnjačkog nacionalnog vijeća da zauzima stavove, pokreće inicijative i preduzima mjere u vezi sa svim pitanjima koja su neposredno povezana sa položajem, identitetom i pravima Bošnjaka, Vijeće je 20. avgusta 2015. godine u Sjenici donijelo odluku o proglašenju 2017. godine Godinom Sjeničke konferencije i proglašenju 13. i 14. avgusta za dane od posebnog značaja za Bošnjake.

„Nakon Berlinskog kongresa Sandžak je podijeljen bez ikakvog pravnog akta, pravnog dokumenta i bez konferencije, nijedna rečenica, nikakvog dokumenta o tome nema, zavijen je u jedan celofan koji se zvao Kraljevina Srba Hrvata i Slovenaca, danas se taj celofan otvorio i želimo da vidimo gde smo i da kažemo ko smo.“ – Istakao je predsjednik Vijeća dr. Sulejman Ugljanin.

„Pozivam EU, Organizaciju za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE), Organizaciju Ujedinjenih nacija, da u daljem procesu rješavanja jugoslovenske krize ispoštuju svoje riječi i u kontekstu rješavanja jugoslovenske krize, u procesu evropskih i evro-atlanskih integracija, trajno riješe status Sandžaka i status Bošnjaka, naroda koji je autohton u Sandžaku a čini brojčanu manjinu u Srbiji i u Crnoj Gori i koji je dio jedinstvenog nacionalnog korpusa sa Bošnjacima u Bosni i Hercegovini“. – zaključio je Ugljanin.

Na konferenciji u Sjenici, održanoj 13. i 14. avgusta 1917. godine, donijeta je Sjenička rezolucija, dokument kojim je od tadašnjih vlasti zahtijevano rješenje pitanja statusa Bošnjaka i statusa Sandžaka. 

Značaj Sjeničke konferencije se ogleda u tome što je u njoj jasno i nedvosmisleno izraženo raspoloženje bošnjačkog naroda o pitanju uređenja Sandžaka, ali i u pogledu rješavanja pitanja Bošnjaka u tom periodu.

 


 

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.