Glavni ured

Sjedište Bošnjačkog nacionalnog vijeća i njegovog Glavnog ureda je u Novom Pazaru.

Radom Glavnog ureda rukovodi šef ureda Vijeća, Mirza Hajdinović.

Adresa Bošnjačkog nacionalnog Vijeća, izvršnog odbora i Glavnog ureda vijeća je:

28. Novembra bb
36300 Novi Pazar
Tel: +381 (0)20 315 608, fax: +381 (0)20 314 107
e-mail: glavni.ured@bnv.org.rs

STRUČNI SARADNICI U GLAVNOM UREDU VIJEĆA:

  • Samer Jusović
  • Aida Smajović
  • Alma Dukađinac
  • Amila Ćosović
  • Nusreta Brunčević

OSTALO OSOBLJE:

  • Melida Hajrović, pomoćni radnik
  • Metko Lukić, domar
  • Almir Ličina, opšti poslovi i protokol
  • Safet Hazirović
  • Fikret Bilalović

GLAVNI URED VIJEĆA

Član 59.

Za obavljanje poslova u vezi rada Vijeća, Izvršnog odbora Vijeća i radnih tijela Vijeća, pripremanje, izvršavanje i kontrolu izvršavanja odluka Vijeće formira Glavni ured Vijeća. Radom Glavnog ureda rukovodi šef Glavnog ureda, koji je u stalnom radnom odnosu u Vijeću, ali posao može obavljati i izvan radnog odnosa.

 


Bosniac National Council – Bošnjačko nacionalno vijeće