U akt o mreži predškolskih ustanova i osnovnih škola uvrstiti bosanski jezik

Predsjednik stalnog Odbora za obrazovanje u Bošnjačkom nacionalnom vijeću Elijas Rebronja danas je uputio pismo Gradskom vijeću grada Novog Pazara, u kojem se između ostalog kaže:

“Ovom prilikom Vas podsjećam na zakonsku obavezu da, kao nadlježni organ donesete akt o mreži predškolskih ustanova i akt o mreži osnovnih škola, na teritoriji grada Novog Pazara.

Naime, na osnovu stava 3. člana 29. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i stava 2. člana 15. Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina u obavezi ste da donesete akt o mreži predškolskih ustanova i akt o mreži osnovnih škola, te da tim aktom regulišete jezik na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad, a u skladu sa statutom opštine, u kojem je pored srpskog jezika i ćiriličnog pisma, bosanski jezik i latinično pismo ravnopravno u službenoj upotrebi.”