Uručene licence prevodiocima za bosanski jezik

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžević uručio je danas u Glavnom uredu Vijeća u Novom Pazaru licence prevodiocima koji će na bosanski jezik prevoditi udžbenike za osnovne i srednje škole.

Licence je dobilo 13 prevodilaca, koji će u sklopu uvođenja nastave na bosanskom jeziku prevesti udžbenike za prvi i peti razred osnovne škole, kao i za prvi razred srednje škole.

Predsjednik Džudžević je potvrdio da će ogledna nastava na bosanskom jeziku početi 21. februara.

“Time smo ispunili još jedan uslov za nesmetano odvijanje nastave na bosanskom jeziku od naredne školske godine. Bošnjaci će konačno dobiti pravo na obrazovanje na maternjem jeziku, što je zagarantovano Ustavom Srbije, zakonima i međunarodnim standardima”, rekao je Džudžević.

Predsjednik Vijeća je još rekao da će Bošnjačko nacionalno vijeće tokom mjeseca aprila u saradnji sa obrazovno-vaspitnim ustanovama, sa školskim upravama i sa Ministarstvom sprovesti anketu kod svih učenika i nastavnika na kom jeziku žele da slušaju nastavu od 1. septembra.

>>POGLEDAJTE JOŠ FOTOGRAFIJA<<